Gabriel Jan Mincevič (Mincewicz )

Mincewicz, Jan. Na co mi Bóg i religia? – Wilno, 2011. Knygos viršelis

Mincewicz, Jan. Na co mi Bóg i religia? – Wilno, 2011. Knygos viršelis

1968 m. baigė Lietuvos valstybinę konservatoriją (dabar – Lietuvos muzikos akademija), choro dirigento specialybę. 13 metų dirbo muzikos mokytoju Vilniaus 26-oje vidurinėje mokykloje Naujojoje Vilnioje. 1975 m. buvo atleistas iš darbo už religinę veiklą. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Nemenčinės vidurinės mokyklos muzikos ir tikybos mokytoju. 2000 m. baigė magistrantūrą Varšuvos kardinolo Vyšinskio universiteto Popiežiaus teologijos fakultete. Buvo Vilniaus arkivyskupijos Katechetinės komisijos narys. Nuo 1988 m. buvo Lietuvos lenkų sąjungos narys. 1992–2004 m. – Lietuvos respublikos Seimo narys. Dirbo Kultūros, mokslo ir švietimo komitete [2, 6]. Už kultūrinę veiklą G. J. Mincevič pelnė keletą Lenkijos apdovanojimų [6].

Mincewicz, Jan. Pieśni Wileńszczyzny [Natos]. – Olsztyn, 2007. Knygos viršelis

Mincewicz, Jan. Pieśni

Wileńszczyzny [Natos]. – Olsztyn, 2007. Knygos viršelis

Dr. Gabriel Jan Mincevič buvo žinomas kultūros ir švietimo aktyvistas Vilniaus regione, Vilniaus apylinkių tautosakos rinkėjas ir puoselėtojas, lenkų dainų ir šokių ansamblio „Wilenszczyzna“, koncertavusio daugelyje pasaulio šalių, meno vadovas. Yra daugiau kaip 30 dainų autorius, tarp jų ir apie Vilniją [6]. Išleidęs keletą dainų rinkinių bei muzikos vadovėlių. Ypač populiarus tarp lenkų liaudies muzikos mylėtojų jo rinkinys „Pieśni Wileńszczyzny“ („Vilniaus krašto dainos“) [5]. 2011 m. išleista G. J. Mincevičiaus knyga „Na co mi Bóg i religia? : (naukowe uzasadnienie wiary)“, kurioje Juzefas Mandziukas (Józef Mandziuk) rašo apie autoriaus – mokslininko, politiko, muziko, teologo, pedagogo, kultūros ir švietimo veikėjo – gyvenimą ir kūrybą. Pateikta bibliografija [4].

2008 m. „už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje“ buvo apdovanotas Vilniaus apskrities apdovanojimu – Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino III laipsnio ordinu [1].
2012 m. – „už nuopelnus edukacijos srityje“ – apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino bronzos medaliu [3].

Apie Gabrielį Janą Mincevičių rašoma knygose „Kas yra kas Lietuvoje 2000“ [2], „Kas yra kas Vilniaus apskrityje, 2003“ (Kaunas, 2003), „Rocznik Stowarzyszenia Naukowców Polaków Litwy“ (T. 4, 2005), „Wileńska encyklopedia, 1939–2005“ [6], periodikoje. Yra informacijos internete.

Dr. Gabriel Jan Mincevič mirė 2016 m. gruodžio 7 dieną, būdamas 78 metų amžiaus. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse, Menininkų kalnelyje [7].

Literatūra ir šaltiniai

1. Kunigaikščio Gedimino apdovanojimai. Sausio 9 d. Taujėnų dvare (Ukmergės r. ) buvo surengta šventė, kurios metu pagerbti labiausiai nusipelnę 2008 m. apskričiai žmonės. Viniaus apskrities viršininko administracija [interaktyvus]. 2008 [žiūrėta 2011-01-30]. Prieiga per internetą: <http://www.apskritis.lt/ava/content/news.jsp;jsessionid=74D6FCE07722DB033897C93F57FB85F8?docLocator=69AFD378B0C111DDAB66746164617373>.
2. Mincewicz, Gabriel Jan // Kas yra kas Lietuvoje 2000. – Kaunas, 2000. – P. 468.
3. Brązowy medal dla wicemera rejonu wileńskiego: nagroda im. Wielkiego księcia Litewskiego Giedymina: [žinutė] // Tygodnik Wileńszczyzny. – 2012, 19-25 stycznia (nr 3), priedas „Rota“, p. 2.
4. Mincewicz, Jan. Na co mi Bóg i religia?: (naukowe uzasadnienie wiary). – Wilno, 2011. – 111, [1] p.: iliustr. – Bibliogr.: p. 107-109. – Kn. taip pat: Dr Gabriel Jan Mincewicz: naukowiec, polityk, muzyk, teolog, pedagog, działacz kulturalno-oświatowy / Józef Mandziuk, p. 110-111.
5. Mincewicz, Jan. Pieśni Wileńszczyzny [Natos]. – Olsztyn, 2007. – 199 p.: iliustr.
6. Mincewicz Gabriel Jan // Wileńska encyklopedia. 1939–2005. – Warszawa, 2007. – P. 390 -391. – Parašas: J. G. Mincewicz.
7. Odszedł wielki patriota i piewca Wileńszczyzny: ogromna strata dla kultury i społeczności polskiej: nie żyje Gabriel Jan Mincewicz / redakcja „Tygodnika Wileńszczyzny“. – Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. – 2016, 15-21 grudnia (nr 50), p. 1, 3.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2013; 2016

Dalintis straipsniu: