Michaela Rak

Michaela Rak. Nuotr. iš leid.: Artuma. – 2015, birželis (Nr. 6), p. 12.

Michaela Rak. Nuotr. iš leid.: Artuma. – 2015, birželis (Nr. 6), p. 12.

Baigė Ekonomikos licėjų Barlineke (Lenkija). Mokėsi Varšuvos Katalikų teologijos universitete. Studijavo teisę kardinolo Stefano Višinskio universitete. Nuo 1984 m. – Gailestingųjų Jėzaus seserų kongregacijos sesuo. 1996–2008 m. gyveno Gožuve. Įkūrė paliatyviosios slaugos ligoninę. Patirties sėmėsi Ukrainoje, Rusijoje, Prancūzijoje, Vokietijoje. Padėjo steigti hospisus (paliatyviosios slaugos namus) Minske, Kaliningrade, namų hospisą – netoli Berlyno [1, 4, 7].

Vilniuje gyvena nuo 2008 m. Kai kardinolas Audrys Juozas Bačkis pasiūlė kongregacijai steigti paliatyviosios slaugos namus onkologiniams ligoniams Vilniuje, asmenims, kuriems nedaug liko gyventi, sesuo Michaela Rak sutiko. 2012 m. Vilniuje, Rasų gatvėje atvėrė duris pirmasis – palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos hospisas, įrengtas ir išlaikomas privačiomis aukotojų lėšomis, prie jo išlaikymo iš dalies prisidedant Vilniaus teritorinei ligonių kasai bei Vilniaus miesto savivaldybei. Nuo įkūrimo paliatyviosios slaugos namams vadovauja Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos vienuolė Michaela Rak. Ji įkūrė namus, kuriuose vyrauja meilė, gėris ir viltis. Čia dirba slaugės, gydytojai, reabilitologai, psichologai, socialiniai darbuotojai, administracija. Bendradarbiaujama su įvairių konfesijų dvasininkais. Šiuose namuose pagalbos ranka ištiesiama ir ligonio šeimai. Ir stacionare, ir namie siekiama pagelbėti ligoniui ne tik mediciniškai ar fiziškai. „Mūsų tikslas – pagal mirštančiojo poreikius ir troškimus padėti jam ramiai prieiti ir peržengti naujo gyvenimo ribą“, – sako vienuolė M. Rak [2].

2014 m. M. Rak suteiktas leidinio „Kurier Wileński“ organizuojamo konkurso „Metų lenkas“ titulas, kuris teikiamas žmonėms, labiausiai nusipelniusiems lenkų reikalams Lietuvoje [6].

2014 m. M. Rak už „gailestingumo angelą virš Vilniaus“ apdovanota Šv. Kristoforo statulėle [5, 7].
„Nieko negalėčiau padaryti, jeigu šalia manęs nebūtų kitų žmonių, kitų širdžių“, – sakė vienuolė, atsiimdama apdovanojimą [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Rak, Michaela. Akistata su mirtimi − su šypsena lūpose: [pokalbis su vienuole M. Rak / kalbėjosi] Danutė Jonušienė. − Iliustr. // Lietuvos rytas. − 2013, lapkr. 30, priedas „Gyvenimo būdas”, p. 16-17.
2. Rak, Mikhaela. Iškeliauti apkabintiems: [pokalbis su VšĮ Palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos hospiso Vilniuje direktore, Gailestingojo Jėzaus vienuolijos seserimi M. Rak] / kalbėjosi Katarzyna Korzeniewska. − Iliustr. // Artuma. − 2015, Nr. 6 (birželis), p. 12-13; Prieiga per internetą: <http://new.artuma.lt/archyvas/rinktiniai/show/iskeliauti-apkabintiems>.
3. Rak, Michaela. Pasaulį gali pakeisti ir vienas žmogus : [pokalbis su Gailestingojo Jėzaus seserų kongregacijos vienuole Michaela Rak, prikėlusia gyvenimui Palaimintojo kunigo Mykolo Sopočkos hospisą ] / [kalbino] Daiva Budrienė. − Iliustr. // Šeimininkė. − 2015, saus. 30 – vas. 5, p. 12-14.
4. Ses. Michaela Rak: hospisas – tai namai ir širdis [interaktyvus]. 2004-2015 [žiūrėta 2015-12-15]. Prieiga per internetą: <http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2015-02-08-ses-michaela-rak-hospisas-tai-namai-ir-sirdis/108321>.
5. Šv. Kristoforo apdovanojimai − kuriantiems sostinės istoriją // Sostinė. − 2014, gruod. 20, p. 1, 2-4.
6. Lisiewicz, Janina. Triumf miłosierdzia: [Michaelai Rak suteiktas titulas „Lenkų žmogus 2014“].
− Iliustr. // Magazyn Wileński. − 2015, nr 2, p. 18.

7. Rak Michaela. Multimedialna encyklopedia Gorzowa Wielkopolskiego [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2015-12-08]. Prieiga per internetą: <http://encyklopedia.wimbp.gorzow.pl/r/rak_michaela/rak_michaela.html>.

Parengė: Danguolė Dainienė (VAVB), 2015

Dalintis straipsniu: