Nijolė Didžiokienė

Nijolė Didžiokienė. Nuotr. Iš kn.: Širvintų rajonas=Širvintos district. – Kaunas, [2017], p. 46.

Nijolė Didžiokienė. Nuotr. Iš kn.: Širvintų rajonas = Širvintos district. – Kaunas, [2017], p. 46.

N. Didžiokienė gyvena Širvintose. 2012 m. lankė Širvintų meno mokyklos Suaugusiųjų tapybos grupę. 2016 m. įstojo į Lietuvos tautodailininkų sąjungą. Dalyvauja regioniniuose liaudies meno konkursuose „Aukso vainikas“. Dalyvavo tarptautiniuose pleneruose Tenerifėje (Ispanija), Juodkalnijoje ir Forose (Krymas). Surengė keletą autorinių parodų. Dalyvauja Širvintų rajono liaudies meno draugijos veikloje [2].

2016 m. gruodžio 15 d. už labdaringą veiklą, paramą, finansinę pagalbą Širvintų krašto švietimui ir mokslui, verslui, kultūrai ir menui, sportui, aplinkosaugai, infrastruktūrai ir kitoms sritims tautodailininkei suteiktas Širvintų krašto geradario vardas [4, 6].

2020 m. liepos 24 d., minint Širvintų miesto 545 metų jubiliejų, už aktyvią visuomeninę veiklą, nuolatinę paramą bei finansinę pagalbą Širvintų krašto kultūrai, menui, švietimui N. Didžiokienei suteiktas Širvintų krašto garbės pilietės vardas. Apdovanojimo iškilmių metu N. Didžiokienė yra pasakiusi „Širvintos man – visas pasaulis“ [1, 3, 5].

Apie N. Didžiokienę rašoma knygoje Margas Širvintų krašto raštas“ [2], periodikoje, informacijos galima rasti internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Bus apdovanojamos Širvintų krašto garbės pilietės. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2020, liep. 17, p. 1–2. Prieiga per internetą: < http://www.sirvinta.net/zmones/bus-apdovanojamos-sirvintu-krasto-garbes-pilietes/>.
2. Nijolė Didžiokienė. – Portr., iliustr. // Margas Širvintų krašto raštas = The multicoloured tapestry of Širvintos. – Kaunas, 2021. – P. 14–15.
3. Garbės piliečiai. Širvintų rajono savivaldybė [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2023-07-26]. Prieiga per internetą: <http://www.sirvintos.lt/lt/apie-rajona/garbes-pilieciai/2275>.
4. Nominacija „Metų geradarys“=Nomination: „Benefactor of the Year“: [paminėta 2016 m. Širvintų krašto „Metų geradarė“ Nijolė Didžiokienė]. – Portr. // Širvintų rajonas = Širvintos district. – Kaunas, [2017]. – P. 46.
5. Širvintų krašto garbės piliečių apdovanojimų iškilmės. Širvintų kraštas [interaktyvus]. 2020 [žiūrėta 2023-07-31]. Prieiga per internetą: <http://www.sirvinta.net/aktualijos/sirvintu-krasto-garbes-pilieciu-apdovanojimu-iskilmes>.
6. Širvintų krašto nominacija „Metų geradarys“. Širvintų rajono savivaldybė [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2023-08-04]. Prieiga per internetą: <https://www.sirvintos.lt/apie-rajona/sirvintu-krasto-nominacija-metu-geradarys/2481>.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2023

Dalintis straipsniu: