„Metų geradarys“

Širvintų „Metų geradario“ nominacija įsteigta 2016-11-07 Širvintų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. 9-854, priėmus šios nominacijos nuostatus.

Nominacija „Metų geradarys“ suteikiama už ypatingus nuopelnus Širvintų rajonui: už aktyvią visuomeninę veiklą, bendruomeniškumo puoselėjimą ir skatinimą; už labdaringą veiklą, paramą, finansinę pagalbą Širvintų krašto švietimui ir mokslui, verslui, kultūrai ir menui, sportui, aplinkosaugai, infrastruktūrai ir kitoms sritims; už savanorišką veiklą, pilietiškumo ugdymą; už krašto gražinimo, puoselėjimo, populiarinimo idėjas, iniciatyvas ir jų įgyvendinimą; už krašto garsinimą šalyje, užsienyje.

„Metų geradario“ nominacija įteikiama Širvintų rajono savivaldybės merės Živilės Pinskuvienės inicijuotos paramos-labdaros akcijos „Dalinkimės širdžių šiluma“ šventinio renginio metu.

Širvintų krašto geradario vardas suteiktas:
Nijolei Didžiokienei (2016 m.).
Vidai Matulienei, Vytautui Matuliui (2017 m.).
Lidai Baravykienei, Augenijui Baravykui (2018 m.).
Vytautui Stundžiai (2019 m.).
Suzanai Simonyan, Grachikui Simonyan (2021 m.).
Eidminui Kasparevičiui, Linai Kasparevičienei (2022 m.).