Širvintų krašto garbės pilietis

Širvintų krašto garbės piliečio  ženklas

Širvintų krašto garbės piliečio
ženklas

Širvintų krašto garbės piliečio vardas teikiamas nuo 2000 metų. 2000 m. gegužės 17 d. Širvintų rajono taryba priėmė sprendimą „Dėl Širvintų krašto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ ir patvirtino Širvintų krašto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus [1].
Širvintų krašto garbės piliečio vardas suteikiamas asmeniui pagerbti už jo išskirtinį indėlį į Širvintų krašto materialinio bei visuomenės dvasinio gyvenimo plėtros sferas.

Lietuvos Respublikos piliečiams šis Vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus bei pastangas ir išskirtinį indėlį į Širvintų krašto mokslo, kultūros, sporto, ekonomikos, socialinės plėtros, krašto apsaugos, visuomenės gyvenimo ir kitas sritis. Vardas gali būti suteikiamas Lietuvos Respublikos piliečiui ir bet kurios užsienio valstybės, su kuria Lietuva palaiko diplomatinius santykius, piliečiui. Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas ir gyvam, ir mirusiam asmeniui. Mirties atveju regalijos įteikiamos mirusiojo šeimai.
Pilietis, kuriam rajono Taryba suteikia Vardą, įrašomas į Širvintų krašto garbės piliečio knygą, jam įteikiamas Širvintų krašto garbės piliečio ženklas ir pažymėjimas.
Garbės piliečio regalijas įteikia rajono meras arba Tarybos įgaliotas asmuo.
Vardas suteikiamas valstybinių arba svarbių rajono švenčių metu.

Pirmą kartą Širvintų krašto garbės piliečio vardas buvo suteiktas 2000 m., minint Širvintų miesto 525 metų jubiliejų. 

Literatūra ir šaltiniai

1. Širvintų krašto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai. Širvintų rajono savivaldybė [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2011-11-03]. Prieiga per internetą:
<
http://www.sirvintos.lt/lt/veikla/apie-rajona_939/garbes-pilieciai/sirvintu-krasto-garbes-c2z3.html>.

Širvintų krašto garbės piliečiai: