Janina Martinaitienė

Janina Martinaitienė baigė Ukmergės 4-ąją vidurinę mokyklą. Prieš 50 metų gavo paskyrimą į Širvintų kraštą. Šešerius metus dirbo kaimo mokykloje Šešuolėliuose, vėliau beveik 50 metų mokytojavo Širvintose.  1987–2011 m. buvo Širvintų vidurinės mokyklos direktorė. Nuoseklus jos ir kitų mokytojų darbas lėmė, kad mokykla tapo gimnazija [1, 2].
Išėjusi į užtarnautą poilsį, puoselėja sodybą Nečionių kaime, prie Širvintos [1].

2015 m. už  puikų ilgametį, kūrybingą vadybinį ir pedagoginį darbą, švietimo naujovių diegimą, sektiną pavyzdį ugdant jaunosios kartos dorovės, pilietines ir tautines nuostatas, meilę gimtajam kraštui, jo kultūrai ir kalbai, Širvintų krašto garsinimą Lietuvoje ir užsienyje Janinai Martinaitienei suteiktas Širvintų krašto garbės piliečio vardas. Širvintų krašto garbės piliečio ženklą įteikė laikinai Širvintų mero pareigas einanti Tarybos narė Živilė Pinskuvienė [3, 4].

Apie J. Martinaitienę rašoma periodikoje, yra informacijos internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Baronienė, Nijolė. Vėjų pagairę pavertė ramybės sala: sodyba. – Iliustr. // Valstiečių laikraštis. – 2016, rugpj. 27, p. 7, 9.
2. Martinaitienė, Janina. Jau 58 kartą nuskambėjo paskutinis skambutis. – // Širvinta. – 2006, geg. 13, p. 1, 4.
3. Janina Martinaitienė. Širvintų rajono savivaldybė [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2017-09-14]. Prieiga per internetą: <www.sirvintos.lt/lt/apie-rajona/garbes-pilieciai/2275>.
4. Zibalas, Romas. Širvintos šventė 540 metų jubiliejų; [taip pat apie Širvintų krašto garbės piliečio garbės vardo suteikimą J. Martinaitienei]. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2015, birž. 3, p. 1-2, 6.

Parengė: Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2017

Dalintis straipsniu: