Martynas Paleckis

M. Paleckio gimimo data ir vieta nėra tiksliai žinoma. Pirmoji žinia apie Martyną Paleckį – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Žygimanto Augusto 1547 metų gegužės 22 dienos privilegija [1, 3, 8]. Joje nurodoma, kad valdovui priklausančioje žemėje „prie Vilniaus miesto už Vilnios upės… leidžiame jam [M. Paleckiui] pastatyti tame sklype stiklo dirbtuvę, kurią jis ir žmona, ir vaikai, ir paskui būsimieji jų įpėdiniai gali laikyti savo pelnui ir naudotis amžinai ir netrukdomai; o mums, valdovui, į mūsų Vilniaus sandėlius jie turi duoti nuo tos dirbtuvės kasmet 200 pūstinių stiklų ir po kita 200 mažesnių stiklinių, o nei jokio mokesčio mus duoti, nei tarnybos tarnauti neprivalo“ [3, 8]. Taigi, 1547 m. prie Neries upės, tarp Vilnios ir Žaliojo tilto buvo įkurta pirmoji stiklo manufaktūra LDK, kurioje išskirtinėmis teisėmis buvo leista prekiauti atvežtiniais stiklo gaminiais. Ši data yra laikoma ne tik stiklo gamybos, bet ir visos pramonės pradžia. Šiuos duomenis istorijos archyvuose surado Kauno technologijos universiteto docentas Kazys Strazdas [3, 6]. M. Paleckio dirbtuvės pradėjo veikti 1552–1555 m., manufaktūra buvo įkurta dešiniajame Neries krante –maždaug toje vietoje, kur dabar stovi Vilniaus koncertų ir sporto rūmai [3, 4]. Ji buvusi nedidelė – joje galėjo dirbti 3 meistrai ir keli pagalbiniai darbininkai baudžiauninkai. Lydytas bespalvis arba beveik bespalvis stiklas ir gamintos stiklinės, buteliai, langų stiklas bei kiti gaminiai. M. Paleckio manufaktūra nustojo veikti XVII amžiaus pradžioje [1]. Kitoje Vilniaus miesto dalyje – senamiestyje, dabartinės Stiklių gatvės teritorijoje, M. Paleckis įrengė ne tik stiklo parduotuvę ir sandėlius, bet ir apsigyveno pats su šeima. Šalia įsikūrė turgelis [3].

Apie M. Paleckį ir jo veiklą daugiausia rašė doc. Kazys Strazdas. Spaudoje pasirodė keli mokslininko straipsniai [3, 4]. Vėliau buvo išleista knyga „Stiklo ir jo gaminių cheminė technologija“ [5], kurioje trumpai apžvelgiama Lietuvos stiklo istorija. M. Paleckio biografija pateikiama Antano Rimvydo Čaplinsko knygoje „Vilniaus atminimo knyga: mieste įamžintos asmenybės“ [1], yra straipsnių periodikoje.

2000 m. birželio 21 d. Vilniuje, ant Stiklių g. 5-ojo namo (Senamiesčio seniūnija) buvo atidengta memorialinė lenta, kurios projektą sukūrė Kauno technologijos universiteto docentas Juozas Mažeika. Joje pažymima, kad šiame name gyveno M. Paleckis, 1547 metais įkūręs pirmąją stiklo manufaktūrą Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje. Atminimo lenta atidengta doc. K. Strazdo ir Lietuvos stiklininkų asociacijos, Kauno technologijos instituto bei Lietuvos pramoninkų konfederacijos iniciatyva [2]. Iškilmėse dalyvavo tuometinis Lietuvos prezidentas Valdas Adamkus, KTU rektorius Kęstutis Kriščiūnas, doc. Kazys Strazdas ir kiti garbūs svečiai [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Paleckis Martynas. – Iliustr. // Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Vilniaus atminimo knyga: mieste įamžintos asmenybės. – Vilnius, 2011. – P. 303.
2. „Pagerbs stiklo pramonės pradininką Martyną Paleckį“ [apie numatomą atidengti atminimo lentą] // Lietuvos aidas. – 2000, birž. 16, p. 7.
3. Strazdas, Kazys. Lietuvos stiklo pramonei – 450 metų / Kazys Strazdas, Javita Emilija Strazdienė – Iliustr. // Mokslas ir technika. – 1997, Nr. 6, p. 31–33.
4. Strazdas, Kazys. Prisimenant Lietuvos stiklo pramonės ištakas: [pokalbis su Lietuvos stiklo pramonės metraštininku, KTU doc. K. Strazdu / kalbėjosi] Vilius Misevičius. – Portr. // Mokslas ir technika. – 2000, Nr. 7/8, p. 32-33.
5. Strazdas Kazys. Stiklo ir jo gaminių cheminė technologija: vadovėlis. – Kaunas, 1998, p. 9.
6. Valonytė Ligita. Stiklo gamybos pionierius įamžintas Stiklių gatvėje: [atidengta atminimo lenta pirmosios Lietuvoje stiklo manufaktūros įkūrėjui M. Paleckiui]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2000, birž. 22, priedas „Sostinė“, p. 2.
7. [VLN] Atminimo lentos. Miestai.net [interaktyvus]. 2000-2013 [žiūrėta 2013-03-07]. Prieiga per internetą: <http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?t=9456&page=2>.
8. Žygimantas Augustas. 1547 m. gegužės mėn. 22 d. D. k. Žygimanto Augusto privilegija M. Paleckiui steigti prie Vilniaus stiklo ūtą (manufaktūrą) ir vienam prekiauti Vilniuje stiklo dirbiniais. – Iliustr. // Lietuvos aidas. –1997, geg. 17, p. 8.

Parengė: Giedrė Narbutaitė (VAVB), 2013

Dalintis straipsniu: