Romas Pakalnis

Romas Pakalnis. Nuotr. iš kn.: Lietuvos miškininkai: biografinis žinynas. – Vilnius, 1997. – T. 2, p. 184.

Romas Pakalnis. Nuotr. iš kn.: Lietuvos miškininkai: biografinis žinynas. – Vilnius, 1997. – T. 2, p. 184.

1970 m. pradėjęs dirbti Mokslų akademijos Botanikos institute jaunesniuoju moksliniu bendradarbiu, 1989 m. tapo jo direktoriumi, nuo 2001 m. profesorius [2]. R. Pakalniui vadovaujant, Botanikos institutas išaugo ir sustiprėjo, pradėjo leisti (1996) mokslinį periodinį žurnalą ,,Botanica Lithuanica“. Nuo 1989 R. Pakalnis Vilniaus gamtos apsaugos draugijos pirmininkas. Lietuvos Sąjūdžio iniciatyvinės grupės ir I-ojo Sąjūdžio seimo narys. 1998 m. buvo vienas iš Gamtosaugos politikos klubo steigėjų ir iki šiol yra jo pirmininkas. Nuo 1997 m. yra Eugenijos Šimkūnaitės labdaros ir paramos fondo prezidentas. Nuo 2000 m. Lietuvos radijo ir televizijos tarybos narys [1, 5]. Mokslininkas dalyvavo atliekant svarbiausiųjų Lietuvos techninių projektų ekologines ekspertizes, buvo vienas Vilniaus Pilaitės mikrorajono šiaurinės dalies detaliojo plano projekto autorių [1, 2].

Pakalnis, Romas. Verkiai: praeitis, dabartis, svajonės. – Vilnius, 2003. Knygos viršelis

Pakalnis, Romas. Verkiai: praeitis, dabartis, svajonės. – Vilnius, 2003. Knygos viršelis

Mokslininkas parašė ir išleido keletą gamtosaugos mokslo knygų. Informacija, surinkta iš įvairių literatūros šaltinių, sukaupta bendraujant su archeologais ir istorikais, sudėta į leidinį „Verkiai: praeitis, dabartis, svajonės“ [4]. Knygoje atskleista Verkių praeitis ir reikšmė Lietuvos istorijai. Čia apžvelgiama dvare esančių pastatų ir parko istorija bei architektūra, rašoma apie senuosius savininkus. Aptariami įvairiais laikotarpiais atlikti bei numatomi atlikti Verkių ansamblio tvarkymo darbai, rašoma apie 1992 m. įsteigtą Verkių regioninį parką.
Knygos autorius pats daug dirbo tvarkant dvaro aplinką ir ir parką [4].

Apie R. Pakalnį rašoma leidiniuose „Lietuvos miškininkai: biografinis žinynas“ [1], „Asmenybės“ [5], periodikoje.

Mokslinė ir visuomeninė iškilaus gamtosaugininko veikla įvertinta valstybiniais ir kitais apdovanojimais. 2000 m. už nuopelnus gamtos mokslų srityje ir Verkių parko atgaivinimą prof. Romas Pakalnis apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle [3].

2003 m. išleistame leidinyje apie Verkius Romas Pakalnis rašo: „Galbūt išsipildys troškimai ir viltys: kada nors vėl regėti žmogui, kultūrai, menui ir mokslui skirtus kūrinius – senuosius Reprezentacinius rūmus, švarius ir žavingus tvenkinius, žvengiančius žirgus, nepriekaištingai tvarkomus ir lankomus parkus. O gal ir Lizdeikos šventyklą? Žinoma, svajonės kartais išsipildo. Reikia noro. Reikia dirbti”  [4].

R. Pakalnis mirė 2020 m. rugsėjo 20 d. Palaidotas Vilniaus Sudervės kapinėse.

Literatūra ir šaltiniai

1. Isokas, Gediminas. Pakalnis Romas. – Portr. // Lietuvos miškininkai: biografinis žinynas. – Vilnius, 1997. – T. 2, p. 184-185.
2. Ėringis, Kazys. Lietuvos gamtosaugos puoselėtojas: [apie Botanikos instituto direktorių R. Pakalnį] – Portr. // Mokslas ir technika. – 2001, Nr. 1, p. 38.
3. Kuizinaitė, Milda. Garbių vilniečių būryje – dešimt naujų veidų: Rotušėje dešimčiai nusipelniusių miestiečių įteiktos Šv. Kristoforo statulėlės. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2000, gruod. 29, priedas „Sostinė“, p. 1-2.
4. Pakalnis, Romas. Verkiai: praeitis, dabartis, svajonės – Vilnius, 2003. – 56, [1] p. : iliustr.
5. Tervydytė, Elena. Premjeru gal ir sutiktų: [Romo Pakalnio visuomeninė, mokslinė, administracinė veikla]. – Portr. // Asmenybės. – Vilnius, 2003. – P. 166-170.

Parengė: Aušra Asauskienė (VAVB), 2009; 2020

Dalintis straipsniu: