Zbignevas Bžezinskis (Zbigniew Brzeziński)

Zbignevas Bžezinskis. Nuotr. iš kn.: Nowa encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa, 1997. – T. 1, p. 584.

Zbignevas Bžezinskis. Nuotr. iš kn.: Nowa encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa, 1997. – T. 1, p. 584.

Lenkijos diplomato sūnus. 1938 m. Z. Bžezinskio tėvas išvyko dirbti diplomatu į Lenkijos konsulatą Kanadoje. Čia šeimą užklupo Antrasis pasaulinis karas. Z. Bžezinskis studijavo politinius mokslus Makgilo (McGill, Kanada) ir Harvardo (JAV) universitetuose. Dėstė Harvardo ir Kolumbijos universitetuose. Nuo 1949 m. gyveno JAV. Buvo JAV prezidento Džimio Karterio (Jimmy Carter) patarėju nacionalinio saugumo klausimais. Komunistinės sistemos funkcionavimo ir sovietinės politikos tyrinėtojas. Totalitarizmo teorijos kūrimo bendraautoris [5]. Vienas pirmųjų numatė neišvengiamą komunistinės sistemos krizę ir žlugimą [1].

Politikos klausimais yra parašęs keletą knygų. Į lietuvių kalbą išverstos „Nebevaldomas pasaulis: globalinė sumaištis XXI a. išvakarėse” (Vilnius, 1998), „Strateginės įžvalgos: Amerika ir pasaulio galios krizė” (Vilnius, 2013).

Lietuvai atkūrus nepriklausomybę,  Z. Bžezinskis tapo jos advokatu JAV ir visame pasaulyje. Rėmė Vidurio Europos, tarp jų ir Baltijos šalių, įstojimą į NATO. Lankėsi Lietuvoje 1995 ir 1998 metais.
Yra daugelio universitetų, tarp jų ir Vilniaus, Garbės daktaras (1998 m.). 1998 m. Z. Bžezinskis buvo apdovanotas Gedimino I laipsnio ordinu [1].

2003 m. už artimą ryšį su Lietuva ir simpatijas mūsų kraštui  Zbignevui Bžezinskiui buvo suteiktas Vilniaus miesto garbės piliečio vardas [3, 7].

Lietuvių kalba išleistos savo knygos pratarmėje Z. Bžezinskis rašė: „Lietuva – šalis, kuria žaviuosi ir kuriai jaučiu asmeninį prieraišumą. Aš žavėjausi lietuvių ryžtu siekiant nepriklausomybės, priešinantis tironijai ir galiausiai nugalint […]. Taip pat jaučiu švelnumą lietuviams, nes žinau, kad nepaisant daugelio nesutarimų, liečiančių Lietuvos-Lenkijos istoriją, yra egzistavęs ypatingas ryšys tarp Lietuvos ir Lenkijos. Vilniaus miestas – lenkams Wilno – įkūnija šiuos ypatingus santykius, ir esu tvirtai įsitikinęs, kad jie laikui bėgant taps vis tampresni“  [2].

Apie Z. Bžezinskį rašoma enciklopedijose, periodikos straipsniuose.

Literatūra ir šaltiniai

1. Brzeziński Zbigniew (Bžezinskis Zbignevas): [biografija]. – Portr.  // Visuotinė lietuvių enciklopedija.  –  Vilnius, 2003. –  T. 3, p. 540. –  Parašas: V. S.
2. Brzeziński Zbigniew. Lietuvių skaitytojams // Brzeziński, Zbigniew. Nebevaldomas pasaulis: globalinė sumaištis XXI amžiaus išvakarėse. –  Vilnius, 1998. – P. IX.
3. Garbės piliečio vardas žinomam JAV politologui. –  Portr.  //  Respublika. –  2003,  spal. 14, p.  4.
4. Petrauskis, Kęstutis. Lenkas, tapęs lietuvių užtarėju. –  Portr. // Veidas. –  1998, Nr. 48, p. 52-54.
5. Brzeziński Zbigniew: [biografija]. –  Portr.  // Nowa encyklopedia powszechna PWN. – Warszawa, 1997. –  T. 1, p. 584.
6. Brzezinski, Zbigniew //  Brockhaus die Enzyklopädie: in 24 Bänden. – 20, überarb. und aktualisierte Aufl. –  Leipzig; Mannheim, 1997. –  T. 4, p. 64.
7. Gładkowska, Helena. Uznanie – Brzezińskiemu:  amerykański polak honorowym obywatelem Wilna. –  Iliustr.  // Kurier Wileński. –  2003, 16 października, p. 1-2.

Parengė: Nijolė Sisaitė (VAVB), 2008

Dalintis straipsniu: