Vilniaus miesto garbės pilietis

Nepriklausomybę atkūrusioje Lietuvoje  Vilniaus miesto garbės piliečio vardas teikiamas nuo 1996 m. 1996 m. vasario 7 dieną  Vilniaus miesto taryba priėmė sprendimą „Dėl Vilniaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų patvirtinimo“ ir patvirtino naujus Vilniaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatus [1].

Vilniaus miesto garbės piliečio vardas suteikiamas už ypatingus nuopelnus Lietuvos Respublikai ir Vilniaus miestui.
Vilniaus garbės piliečio vardas yra aukščiausias įvertinimas, kurį miestiečiai gali suteikti. Šis vardas asmeniui suteikiamas tik vieną kartą, juo gali tapti Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių piliečiai.

Sostinės garbės piliečiui įteikiamas auksu dengtas medalis (dail. Skaistė Žilienė) , kuriame pavaizduotas Vilniaus miesto herbas. Taip pat įteikiamas liudijimas, kuris registruojamas miesto Garbės piliečių knygoje [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Dėl Vilniaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo. Vilniaus miesto taryba. Sprendimas Nr. 83.
1999 02 07. Vilniaus miesto savivaldybė [interaktyvus]. 2010 [žiūrėta 2010-07-09]. Prieiga per internetą:<http://www.vilnius.lt/vaktai/Default.aspx?Id=3&DocId=21000104>.

Vilniaus miesto garbės piliečių sąrašas: