Vytautas Miškinis

Vytautas Miškinis. Nuotr. iš kn.: Zubrickas, Boleslovas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai. - Vilnius, 1999, p. 423.

Vytautas Miškinis. Nuotr. iš kn.: Zubrickas, Boleslovas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai. – Vilnius, 1999, p. 423.

Mokėsi Vilniaus 21-ojoje vidurinėje mokykloje ir dainavo Respublikinių mokytojų namų berniukų chore „Ąžuoliukas“, 1971 – 1976 m. studijavo choro dirigavimą Lietuvos valstybinėje konservatorijoje. Studijų metais buvo „Ąžuoliuko“ koncertmeisteris ir chormeisteris. 1975–1979 m. – Kauno valstybinio choro dirigentas. 1979–1985 m. – Vilniaus 6-osios vaikų muzikos mokyklos „Ąžuoliukas“ direktorius. Nuo 1979 m. – „Ąžuoliuko“ choro meno vadovas, taip pat vadovavo Vilniaus mokytojų namų vyrų chorui. Nuo 1991 m. – Vilniaus vokalinio ansamblio „Museum musicum“ meno vadovas. Nuo 1985 m. – Lietuvos muzikos akademijos Choro dirigavimo katedros dėstytojas, nuo 1995 m. docentas, nuo 2002 m. profesorius [3, 5].

Vytautas Miškinis nuo 1980 metų yra respublikinių dainų švenčių ir chorų sąskrydžių dirigentas, 1990 m. Lietuvos tautinės dainų šventės, 1994 m. I ir 1998 m. II Pasaulio lietuvių dainų švenčių Lietuvoje vyriausiasis dirigentas, 1993 m. Lietuvos mažosios jaunimo menų šventės Vilniuje meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas, 1996 m. Vilniaus miesto jaunimo menų šventės dirigentas ir 1997 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės meno vadovas ir vyriausiasis dirigentas. Maestro nuopelnai valstybei dažnai sulaukia deramo įvertinimo: apdovanotas Kultūros žymūno ženklu (1983), jam suteiktas nusipelniusio artisto garbės vardas (1985), 2002 metais paskelbtas Metų autoriumi (dažniausiai užsienyje atliekamo autoriaus nominacija), apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi ir kt. (2004).

2007 m. už ilgametį chorinio meno ugdymą bei svarų indėlį į Vilniaus miesto muzikinį gyvenimą prof. V. Miškinis buvo apdovanotas Žygimanto Augusto medaliu [1, 2, 4].

2014 m. už jaunosios muzikų kartos ugdymą dirigentas apdovanotas ženklu-medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ (žr. adresu).

Apie V. Miškinio gyvenimą ir veiklą rašoma Algio Zaboro knygoje „Kai kurie žymiausi pasaulio chorai ir chorų dirigentai“ [3], Boleslovo Zubricko knygoje „Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas“ [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Įteikti Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto medaliai // Literatūra ir menas. – 2007, saus. 19, p. 22.
2. Miškinis, Vytautas. Ilgame sėkmės kelyje – ir nepritapėlio etiketė: Vytauto  Miškinio muzikiniai nuopelnai Lietuvai įvertinti Žygimanto Augusto medaliu: [pokalbis su chorvedžiu / kalbėjosi] A. Andrikonytė. – Portr. // Lietuvos rytas. – 2007, saus. 30, priedas „Mūzų malūnas”, p. 1-2.
3. Zaboras, Algis. Miškinis Vytautas // Zaboras, Algis. Kai kurie žymiausi pasaulio chorai ir chorų dirigentai. – Klaipėda, 1993. – P. 32.
4. Zemlickas, Gediminas. Karališki medaliai profesoriams. – Iliustr. // Mokslo Lietuva. – 2007, vas. 1-14 (Nr. 3), p.4
5. Zubrickas, Boleslovas. Miškinis Vytautas (1954 06 05 Vilniuje), choro dirigentas, pedagogas, kompozitorius. – Iliustr. // Zubrickas, Boleslovas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai: enciklopedinis žinynas. – Vilnius, 1999. – P. 423- 425.

Parengė: Aušra Asauskienė (VAVB), 2008; 2020

Dalintis straipsniu: