Apdovanojimas Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto medaliu

Barboros Radvilaitės medalis (dail. Petras Repšys)

Barboros Radvilaitės medalis (dail. Petras Repšys)

Apdovanojimo Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto medaliais steigėja yra Vilniaus miesto savivaldybės taryba. Vilniaus miesto tarybos 2000 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 137 buvo patvirtinti apdovanojimo Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto medaliais nuostatai.

Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto apdovanojimu pagerbiami labiausiai Vilniui nusipelnę žmonės. Barboros Radvilaitės medaliu (dail. Petras Repšys) apdovanojamos moterys, Žygimanto Augusto medaliu – vyrai. Abu medaliai yra lygiaverčiai. Apdovanojamas asmuo gauna medalį ir jį patvirtinančius dokumentus.

Nuo 2015 m. Vilniaus miesto savivaldybės sprendimu Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto medaliai nebeteikiami (žr. adresu).

Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto medaliais apdovanotų asmenų sąrašas.