Vida Ramaškienė (Kandrotaitė)

Vida Ramaškienė. Nuotr. iš kn.: Kas yra kas Lietuvoje. 2009. – Kaunas, 2009, p. 1067.

1960–1964 m. mokėsi Slabados (Prienų r.) pradinėje mokykloje, 1964–1968 m. – Kašonių (Prienų r.) aštuonmetėje mokykloje, 1968–1971 m. – Jiezno (Prienų r.) vidurinėje mokykloje. 1972–1981 m. studijavo Vilniaus pedagoginiame institute istoriją (dabar Lietuvos edukologijos universitetas) [5]. 1971–1972 m. dirbo mokytoja Siponių (Prienų r.) aštuonmetėje mokykloje, 1972–1974 m. – Alšininkų (Prienų r.) aštuonmetėje mokykloje. 1974–1982 m. buvo Vilniaus pedagoginio instituto komjaunimo komiteto įskaitos sektoriaus vedėja. 1982–1992 m. – UAB kino teatro „Lietuva“ direktoriaus pavaduotoja, 1992–2005 m. – direktorė. 2003–2004 m. – Lietuvos kultūros ministerijos Kino tarybos narė. Nuo 2005 m. yra tarptautinio kino festivalio „Kino pavasaris“ direktorė [1, 3, 4].

V. Ramaškienė yra LR kino rodytojų asociacijos prezidentė, ES kino teatrų asociacijos „Europa Cinemas“ narė [1, 3, 4]. 1999 m. įkūrė Kino klubą [5].
V. Ramaškienė daugiau nei 30 metų puoselėja ir populiarina europietišką kiną Lietuvoje bei rūpinasi lietuviško kino sklaida už šalies ribų. Ji buvo viena pirmųjų, kurios pastangomis šalyje imtas rodyti Europos režisierių sukurtas kinas. V. Ramaškienės iniciatyva jau daugelį metų pavasaris Vilniuje prasideda drauge su „Kino pavasariu“, kuris kasmet į sostinę sutraukia vis daugiau žiūrovų bei garbingų svečių iš viso pasaulio [2].

2015 m. balandžio 17 d. už visuomeninės ir profesinės veiklos įtaką Lietuvai bei jos sostinei V. Ramaškienė apdovanota Barboros Radvilaitės medaliu.
„Esu labai laiminga moteris, nes darau gyvenime tai, ką noriu, o mano sumanymus priima ir padeda įgyvendinti šeima, draugai ir festivalio komanda. Šį apdovanojimą priimu kaip didžiulį įsipareigojimą ateičiai“, – dėkodama už šį reikšmingą Vilniaus miesto savivaldybės įvertinimą kalbėjo V. Ramaškienė [2].

Apie V. Ramaškienę rašoma 2008 m. ir 2009 m. leidiniuose „Kas yra kas Lietuvoje“ [Kas yra Lietuvoje]. V. Ramaškienė minima straipsnių rinkinyje „Meno aritmetika: kultūros vadyba Lietuvoje“ (Vilnius, 2004. Kn. 2), čia spausdinamas jos straipsnis apie kiną. Yra informacijos periodikoje [2, 6], internete.

Literatūra ir šaltiniai:

1. Liauškienė, Birutė. Puošianti Vilnių „Kino pavasario“ žiedais: [apie „Kino pavasarių“ Lietuvoje direktorės, organizatorės Vidos Ramaškienės veiklą]. – Iliustr. // Santara. – Nr. 68 (2010, vasara), p. 60-65.
2. Vidai Ramaškienei įteiktas Barboros Radvilaitės medalis. Vilniaus kino festivalis. 23-asis kino pavasaris [interaktyvus]. 2014–2017 [žiūrėta 2017-12-05]. Prieiga per internetą: <http://kinopavasaris.lt/lt/naujienos/vidai-ramaskienei-iteiktas-barboros-radvilaites-medalis>.
3. Ramaškienė-Kandrotaitė Vida. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai 2008. – Kaunas, 2008. – P. 1002.
4. Ramaškienė-Kandrotaitė Vida. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje. 2009. – Kaunas, 2009. – P. 1067.
5. Vida Ramaškienė. Kandidato biografija [interaktyvus]. 2017 [žiūrėta 2017-12-07]. Prieiga per internetą: <http://www.vrk.lt/statiniai/puslapiai/rinkimai/2004/seimas/kandidatai/kand_biog_l_294758.htm>.6. Ramaškienė, Vida. Optimistė: [pokalbis su UAB „Europos kinas” direktore V. Ramaškiene / užrašė] Jurga Ivanauskaitė. – Iliustr. // Ieva. – 2004, Nr. 8, p. 40-42.

Parengė: Jurgita Lazauskaitė (VAVB), 2017

Dalintis straipsniu: