Stasys (Stanley) Balzekas

Stasys (Stanley) Balzekas. Nuotr. iš kn.: Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. - Vilnius, 1998. - T. 1, p. 94.

Stasys (Stanley) Balzekas. Nuotr. iš kn.: Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai. – Vilnius, 1998. – T. 1, p. 94.

1951 m. baigė Čikagos De Paulo universitetą Čikagojeir įgijo verslo administratoriaus specialybę. 1966 m. Čikagoje įkūrė Balzeko lietuvių kultūros muziejų, tapusį svarbiu lietuvių išeivijos kultūros ir informacijos centru. 1988 m. muziejaus biblioteka buvo perorganizuota į Balzeko lietuvių kultūros muziejaus šaltinių ir mokslinių tyrimų centrą [3]. 1990 m. įsteigė Čikagos ir Vilniaus miestų draugystės komitetą, buvo jo pirmininkas [1, 4]. Nuo 2000 m. buvo Lietuvos Respublikos garbės konsulas Floridoje, Palm Biče [3].

Žymus lietuvių kultūros puoselėtojas JAV yra pelnęs ne vieną Lietuvos apdovanojimą [3].
2001 m. S. Balzekas buvo apdovanotas Žygimanto Augusto medaliu už nuopelnus stiprinant kultūros ryšius tarp Čikagos ir Vilniaus bei reikšmingą S. Balzeko lietuvių kultūros muziejaus veiklą JAV [2].

Apie S. Balzeką rašoma biografijų žinyne „Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai“ [1], „Visuotinėje lietuvių  enciklopedijoje“ [4], enciklopediniame žinyne „Lietuvos istorija“ (Vilnius, 2011), periodikoje, yra informacijos internete.

Stanley Balzekas mirė 2020 m. birželio 18 d. Palos Hilse netoli Čikagos, Ilinojuje [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Balzekas Stasys (Stanley Balzekas): [biografija]. – Portr. // Jungtinių Amerikos Valstijų lietuviai: biografijų žinynas. – Vilnius,  1998. – T. 1, p. 93-94.
2. Chadasevičius, Saulius. Išeivį Vilnius pagerbė medaliu [Žygimanto Augusto]. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2001, rugs. 21, priedas „Sostinė“, p.  2.
3. Gocentas, Vytautas A. Netekome lietuvybės ąžuolo JAV: Stantey Balzeko veiklą atmenant [1924 10 08–2020 06 18]. – Tarp knygų. – 2020, Nr. 7/8, p. 38-39.
4.  Vaitkutė, Karilė. Balzekas Stanley: [biografija]. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2002. – T. 2, p. 589.

 Parengė: Nijolė Sisaitė (VAVB), 2008; 2020

Dalintis straipsniu: