Povilas Četkauskas

Povilas Četkauskas – akordeonistas. [Garso įrašas]: [albumas]. – Vilnius, 2004. I viršelio p.

Kai kuriuose šaltiniuose P. Četkausko gimimo diena nurodoma naujuoju stiliumi – birželio 16 d. [1].
Povilas Četkauskas gimė dainininko, smuikininko, muzikos instrumentų meistro šeimoje. Penki iš šešių jo sūnų tapo žinomais muzikais, pradėję muzikinę karjerą vargoninkaudami [1]. Iš mažens P. Četkauskas labai pamėgo muziką ir būdamas 15 metų amžiaus jau vargoninkavo Kazliškyje. 1925 m. įstojo į Klaipėdos muzikos mokyklą, kur mokėsi dainavimo, vargonavimo ir chorinio dirigavimo. Mokydamasis visa siela pasinėrė į Klaipėdos krašto chorinį sąjūdį ir buvo paskirtas Giedotojų draugijos vyriausiuoju dirigentu. Vadovavo Pagėgių, Šilutės, Rusnės, Priekulės chorams, aktyviai dalyvavo dainų šventėse. Chorinis dainavimas tuomet buvo viena veiksmingiausių priemonių prieš Klaipėdos krašto germanizavimą. Su chorvedžio darbu nesiskyrė ir vėliau, kai 1936 m. persikėlė į Kauną. Šalia chorinio dirigavimo P. Četkauskas pamėgo akordeoną ir, tapęs pirmuoju profesionaliu Lietuvos akordeonistu, daug koncertavo įvairiuose miestuose ir per radiją, grodamas lietuvių liaudies melodijas bei klasikų kūrinius. 1938 m. Londone, firmoje „His masters voice“, jis akordeonu įgrojo į patefono plokšteles 8 lietuvių liaudies šokius ir 4 savo originalius kūrinius. Antrosios sovietinės okupacijos metais, P. Četkauskas koncertuodavo ligoninėse sužeistiems kariams, fabrikuose, mokyklose, dirbo Jaunimo teatre koncertmeisteriu; 1945 m. su kitais Lietuvos akordeonistais grojo Maskvoje įvykusiame SSRS fizkultūrininkų parade [7]. Regėjimo neteko staiga 1947 m. pavasarį dėl nelaimingo atsitikimo [6]. P. Četkauskas mirė 1991 m. kovo 7 d. Birštone. Palaidotas Prienų kapinėse [6].

Sukūrė koncertinių pjesių akordeonui, dainų, harmonizavo lietuvių liaudies dainų ir šokių [4]. Jau būdamas neregys, P. Četkauskas parašė ir išleido pirmuosius lietuviškus akordeono vadovėlius: 1952 m. iš spaudos išėjo „Jaunasis akordeonistas”, kuris buvo pakartotinai išleistas 1956 m., o 1958 m. – antroji dalis „Akordeonistas”. Tais pačiais 1958 m. „Jaunasis akordeonistas” buvo išleistas JAV, Čikagoje (leidėjas J. Karvelis). Privačiai mokė akordeono muzikos [1].
2004 m. minint P. Četkausko 100-ąsias metines  Lietuvos aklųjų biblioteka išleido kompaktinę plokštelę „Povilas Četkauskas – akordeonistas“, sudarytą šios bibliotekos darbuotojo Juozo Valentukevičiaus. Šioje  plokštelėje yra 1938–1984 m. archyviniai įrašai, kuriuose P. Četkauskas groja akordeonu vienas ir duetu, P. Četkausko kūrinius atlieka kiti atlikėjai.

Povilas Četkauskas: bibliografijos rodyklė 1928 – 2004. – Vilnius, 2005. Knygos viršelis

Apie P. Četkauską rašoma leidiniuose: Visuotinė lietuvių enciklopedija“ [4], „Muzikos enciklopedija“ [3], muzikologo Boleslovo Zubricko enciklopediniame žinyne „Pasaulio lietuvių chorvedžiai“ [1], tiflopedagogo Alfonso Valašino knygoje „Žymūs pasaulio aklieji“ [7], Alberto Medelinsko „Panemunis, 1598–1998: [Rokiškio rajonas]“ (Vilnius, 1999), mokytojo lituanisto, rašytojo Benjamino Kondrato „Kūrėjų pėdsakais“ (Vilnius, 2011. Kn. 7: Pagėgių kraštas) ir kt. Yra straipsnių periodikoje, taip pat informacijos internete.

Lietuvos aklųjų istorijos muziejuje (Skroblų g. 10) yra  P. Četkausko nuotraukų. Lietuvos aklųjų bibliotekoje (Skroblų g. 10) tiflotyros skyriuje saugoma rašytinė medžiaga apie P. Četkauską ir jo garso įrašai. 2004 m. P. Četkausko giminės perdavė išlikusius asmeninius daiktus, kurie taip pat čia saugomi [Povilas Četkauskas: bibliogr. rodyklė].

2005 m. Lietuvos aklųjų biblioteka išleido leidinį Povilas Četkauskas: bibliografijos rodyklė, 19282004“ [1]. Jį parengė šios bibliotekos darbuotojai Valentinas Vytautas Toločka, Juozas Valentukevičius ir Roma Aškelovičienė. Leidinio pradžioje spausdinamas Juozo Valentukevičiaus straipsnis „Akordeono muzikos puoselėtojas“.

Literatūra ir šaltiniai

1. Povilas Četkauskas: bibliografijos rodyklė, 1928–2004. – Vilnius, 2005. – 60, [1] p.: portr.
2. Gudonis, Vytautas. Četkauskas Povilas: choro dirigentas, akordeonistas (1904–1991) / Vytautas Gudonis, Saulius Plepys, Jonas Žilinskas // Tiflologijos vardų žodynas. – Šiauliai : 2001. – P. 93.
3. Jurkštas, Vytautas Povilas. Četkauskas Povilas // Muzikos enciklopedija. – Vilnius, 2000. – [T.] 1, p. 285.
4. Jurkštas, Vytautas. Povilas. Četkauskas Povilas: [akordeonistas, kompozitorius, 1904–06–16 – 1991–03–08] // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius : 2001. – T. 4, p. 325.
5. Petrauskaitė, Danutė. Četkauskas Povilas // Mažosios Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 2000,– T. 1, p. 255.
6. Toločka, Valentinas. Lietuvos tiflopedagogų sąvadas. – Vilnius, 2002, p. 49-50.
7. Valašinas, Alfonsas. Žymūs pasaulio aklieji. – Vilnius, 2006, p. 265-268.
8. Zubrickas, Boleslovas. Četkauskas Povilas: 1904–1991. – Portr. // Zubrickas, Boleslovas. Pasaulio lietuvių chorvedžiai. – Vilnius: 1999. – P. 122.

Parengė: Ina Praprovienė (LAB), 2016

Dalintis straipsniu: