Janina Pipirienė (Matiukaitė)

Janina Pipirienė. Nuotr. iš LAB muziejaus fondų

Janina Pipirienė. Nuotr. iš LAB muziejaus fondų

Lankė Anykščių pradinę mokyklą, baigė vidurinę mokyklą Panevėžyje. Po vidurinės mokyklos baigimo 13 metų dirbo auklėtoja vaikų darželyje Anykščiuose. Regėjimo problemų turėjo nuo vaikystės, vėliau dėl sunkios akių ligos apako. 1968–1992 m. dirbo Lietuvos aklųjų draugijos Panevėžio įmonėje. Garsėjo kaip skaitovė ir pasakotoja. Mirė 2015 m. lapkričio 23 d. Panevėžyje [1].

Pipirienė, Janina. Kiškio slidės. – Panevėžys, 1996. Knygos viršelis

Eilėraščius pradėjo kurti dirbdama vaikų darželyje Anykščiuose. Eilėraščiai spausdinti periodiniuose leidiniuose: „Mūsų žodis“, „Genys“, „Šeima“, „Panevėžio tiesa“, „Kolektyvinis darbas“ ir kt. Kūryba spausdinta neregių literatų almanache „Vaivorykštė“, antologijoje „Prisimenu dar karklų kvapą“, almanache „Žodžio spalvos“. Išleido tris poezijos knygas vaikams: „Kiškio slidės“, „Monikos mokyklėlė“, „Metų laikai“. Keliolikai eilėraščių kompozitoriai sukūrė muziką. 1999 m. Lietuvos aklųjų biblioteka parengė ir išleido kompaktinę plokštelę,  skirtą J. Pipirienės kūrybai. Joje skamba poetės balsu įskaityti eilėraščiai bei nuotaikingi pasakojimai ir pagal poetės tekstus panevėžiečio Arvydo Markevičiaus sukurtos dainos [3]. Žurnale „Liaudies kultūra“ (2002, Nr. 3) buvo spausdinami jos sukurti humoristiniai pasakojimai.

1996 m. Neregių literatų kūrybos konkurso I vieta skirta Janinai Pipirienei už eilėraščių knygą vaikams „Kiškio slidės“ [3].

Apie Janiną Pipirienę rašoma Lietuvos aklųjų bibliotekos darbuotojo Juozo ValentukevičiausNeregių literatų sąvade“ [3], periodikoje, yra informacijos internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Janina Pipirienė: Anykštėnų biografijų žinynas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-09-19]. Prieiga per internetą:
<http://www.anykstenai.lt/asmenys/asm.php?id=281>.
2. Juozas Valentukevičius. Mirė vaikų poetė Janina Pipirienė [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-08-04 ]. Prieiga per internetą: <http://www.labiblioteka.lt/lt/naujienos/naujienu–archyvas–3/1495–mire–vaiku–poete–janina–pipiriene>.
3. Valentukevičius, Juozas. Neregių literatų sąvadas. – Vilnius, 2005, p. 99.

Parengė: Ina Praprovienė (LAB), 2016

Dalintis straipsniu: