Neregių literatų kūrybos konkurso nominacija

Konkurso nugalėtojų knygos

Neregių literatų kūrybos konkurso nominacija įsteigta 1995 m. Pataisyti ir papildyti šio konkurso nuostatai buvo patvirtinti 2008 m. birželio 19 d. Šį konkursą organizuoja Lietuvos aklųjų biblioteka (LAB), finansiškai remia Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga (LASS), Lietuvos kultūros taryba.

Konkurse gali dalyvauti prozą bei poeziją kuriantys aklieji ir silpnaregiai.

Šiuo konkursu LAB siekia skatinti literatų kūrybinę veiklą, populiarinti jų kūrybą visuomenėje, padėti jiems integruotis į Lietuvos literatūrinę bendruomenę, reklamuoti brandžiausius kūrinius.

1995–2008 m. Neregių literatų kūrybos konkursas buvo skelbiamas kasmet, nuo 2008 m. – kas dveji metai.

Konkurso laureatą renka kompetentinga komisija, ją įsakymu skiria LAB direktorė.

Prizas konkurso nugalėtojui – knygos išleidimas. Konkurso nugalėtojo kūryba išleidžiama atskiru leidiniu, išspausdinama reginčiųjų raštu ir neregiams pritaikytais formatais (Brailio raštu ir garsine knyga). Konkursą laimėjusios knygos leidybą organizuoja LAB. Knygos pristatymus ir populiarimą taip pat organizuoja biblioteka. Šios knygos saugomos LAB Tiflotyros skyriaus knygų fonde.

Literatūra ir šaltiniai

1. Valentukevičius, Juozas. Neregių literatų sąvadas. – Vilnius, 2005 – 208 [2] p.: iliustr. – Bibliogr.: p.6-7.
2. Neregių literatų kūrybos konkurso nuostatai // Mūsų žodis. – 1998, Nr. 12, p. 11.
3. Neregių literatų kūrybos konkurso nuostatai [pataisyti ir papildyti] // Mūsų žodis. – 2008, Nr. 9, p. 19; Prieiga per internetą: <http://www.musuzodis.lt/mz/200809/str12.htm>.

Neregių literatų kūrybos konkurso laureatų sąrašas.