Alvydas Valenta

Alvydas Valenta. Nuotr. iš kn.: Valentukevičius, Juozas. Neregių literatų sąvadas. – Vilnius, 2005, p. 137.

Alvydas Valenta. Nuotr. iš kn.: Valentukevičius, Juozas. Neregių literatų sąvadas. – Vilnius, 2005, p. 137.

1983  m. baigė Antano Jonyno aklųjų ir silpnaregių mokyklą. 1983–1988 m. studijavo Vilniaus universitete lietuvių kalbą ir literatūrą. 1997 m. Vilniaus universitete jam suteiktas kvalifikacinis magistro laipsnis. Nuo 1988 m. dirba žurnalo „Mūsų žodis“ redakcijoje. Yra produktyviausias šios redakcijos darbuotojas, parašęs kelis šimtus straipsnių įvairiomis temomis. A. Valentos gyvenime svarbią vietą užimą kūryba, žurnalistinė ir literatūrinė veikla. Nuo 2007 m. yra Lietuvos rašytojų sąjungos, o nuo 2008 m. Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. A. Valenta yra vienas pirmųjų neregių Lietuvoje, 1992 m. pradėjusių dirbti kompiuteriu, yra įsisavinęs daug kompiuterinių programų, savarankiškai naudojasi interneto galimybėmis. Laisvalaikiu mėgsta sportuoti, kultivuoja plaukimą ir žaidžia šachmatais [3, 5].

Pirmuosius literatūrinius kūrinius A. Valenta sukūrė penkiolikos metų. Pirmieji eilėraščiai publikuoti žurnale „Mūsų žodis“ ir Lietuvos neregių kūrybos almanache „Vaivorykštė“ (1984). Yra produktyvus kūrėjas, išleidęs nemažai knygų: eilėraščių rinkinius – „Lazdynų žydėjimas“ (Vilnius, 1994), „Bliuzo gimimas“ (Vilnius, 1997), „Žodžiai – sarginiai šunys“ (Vilnius, 2000), „Varpininkas“ (Vilnius, 2005),  „Nuožmiai artėjantis“  (Vilnius, 2013), romaną „Pradžios užkalbėjimai“ (Vilnius, 2010) [2].
2007 m. kartu su Henriku Stuku parengė ir išleido lietuvių pasakojamosios tautosakos rinkinį „Laumių vaikai: pasakos ir sakmės, kuriose veikia neįgalūs personažai“ (Vilnius, 2007), kur atskleidžiama neįgalumo tematika tautosakoje. Už šią knygą abu sudarytojai apdovanoti LR kultūros ministerijos premija. Pagal „Laumių vaikus“ buvo parengta kompaktinė plokštelė „Laumiukai“ – tarmiškai įskaityta 80 lietuvių liaudies pasakų [5].
A. Valenta yra parašęs ar sudaręs kelis leidinius apie neįgaliųjų gyvenimo problemas: „Noriu būti gyvenimo dalininkas: etiudai apie neįgaliųjų reabilitaciją ir integraciją“ (Vilnius, 2003), „Aklumas istorijoje ir šiandienos pasaulyje“ (Vilnius, 2006), „Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga“ (Vilnius, 1993), „Prikelti atmintį. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga 1996–2015 m.“ (Vilnius, 2016).
Publicistikos straipsnius, literatūrinę kūrybą publikuoja įvairiuose periodiniuose leidiniuose: „Šiaurės Atėnai“, „Literatūra ir menas“, „7 meno dienos“, „Naujoji Romuva“, „Esu“, „Bičiulis“ ir kt. Pasirašinėja ir slapyvardžiais: Andrius Vainoras, Augustinas Rotundas, Horacijus Verlibras ir kt. [4].  Kūrėjas aktyviai dalyvauja šalies literatūriniame gyvenime, „Poezijos pavasario“, „Poetinio Druskininkų rudens“ renginiuose, domisi literatūrinio gyvenimo naujienomis.

Alvydas Valenta. Bliuzo gimimas, - Vilnius 1997. Knygos viršelis

Alvydas Valenta. Bliuzo gimimas, – Vilnius 1997. Knygos viršelis

Alvydas Valenta yra vienintelis neregių bendruomenės kūrėjas, tris kartus laimėjęs Neregių literatų kūrybos konkursą ir tapęs laureatu. Išleistos trys konkursinės knygos: dvi poezijos rinktinės – „Bliuzo gimimas“ (1997), „Žodžiai – sarginiai šunys“ (2000) ir romanas su biografinėmis improvizacijomis „Pradžios užkalbėjimai“ (2010) [4, 5].
„Pirmajame romane autorius kalba apie pradžią – savęs ir pasaulio suvokimo, patirties, pažinimo pradžią… Alytus ir jo apylinkės, Kaunas, Vilnius – tokia romano geografija… Senosios pasakos, mitai, pasaulio literatūros lobynas – visa tai autoriaus valia ima spindėti savita šviesa“, – rašoma šio kūrinio anotacijoje ir IV knygos viršelyje.

Vilniuje esančiame Lietuvos aklųjų istorijos muziejuje (Skroblų g. 10) įrengtoje ekspozicijoje yra A. Valentai skirta informacinė medžiaga su nuotraukomis. Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, tiflotyros skyriuje (Skroblų g. 10) saugomos A. Valentos knygos, jo kalbų garso įrašai.

Apie A. Valentą rašoma leidiniuose: Žiedūnė Zaveckienė Su baltąja lazdele kūrybos takais“ [8], Vytautas Vanagas „Lietuvos rašytojų sąvadas“ [7], Juozas Valentukevičius „Neregių literatų sąvadas“ [6], „Tiflologinis kalendorius 2013 metai“ [5], Benjamino Kondrato knygoje „Kūrėjų pėdsakais: Lazdijų krašte“ [3] ir kt. Yra informacijos enciklopediniuose leidiniuose, periodikoje, internete.

Rašytojui minint 50 metų jubiliejų žurnale „Tarp knygų“ buvo išspausdinta A. Valentos biografija ir bibliografija [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Glinskis, Rimantas. Alvydas Valenta // Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius, 2001, p. 530.
2. Jazukevičiūtė, Dalia. Sugroti gyvenimo bliuzą: neregys poetas ir publicistas Alvydas Valenta, išleidęs tris poezijos ir vieną publicistikos knygas, pusiau juokais, pusiau rimtai sako: „Kai dirbu, neturiu laiko, o kai turiu laiko, dirbu”. – Nuotr. // Veidas. – 2005, Nr. 43 (spal. 27), p. 68-69.
3. Kondratas, Benjaminas. [Alvydas Valenta]: [biografija] // Kondratas, Benjaminas. Kūrėjų pėdsakais: Lazdijų krašte: N–Ž biogramos. – Vilnius, 2015. – Kn. 13, p. 238.
4. Sukanka 50 metų poetui, prozininkui Alvydui Valentai: [bibliografija] // Tarp knygų. – 2013, Nr. 2, p. 41-42.
5. Tiflologinis kalendorius 2013 metai. [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2016-09-01] Prieiga per internetą:
<http://www.labiblioteka.lt/media/public/Katalogai/Tiflo/Tiflokalendorius/k2013m.pdf>.
6. Valentukevičius, Juozas. Neregių literatų sąvadas. – Vilnius, 2005, p. 11-12.
7. Vanagas, Vytautas. Lietuvių rašytojų sąvadas. – Vilnius, 1996, p. 524
8. Zaveckienė, Žiedūnė. Su baltąja lazdele kūrybos takais. – Vilnius, 2003, p. 28-31, 77-84.

Parengė: Juozas Valentukevičius (LAB), 2016

Dalintis straipsniu: