Domicelė Tarabildienė

Nematyta ir nepažįstama Domicelė Tarabildienė. – [Vilnius, 2002]. Knygos viršelis

Nematyta ir nepažįstama Domicelė Tarabildienė. – [Vilnius, 2002]. Knygos viršelis

Gimė Anykščių krašte, davusiame Lietuvai daug garsių žmonių. Buvo devintasis vaikas šeimoje. 1929–1935 m. mokėsi Kauno meno mokykloje, skulptūros studijoje. 1937–1939 m. studijavo Paryžiuje, Valstybinėje aukštojoje dekoratyvinio meno mokykloje [7, 9].
Nuo 1929 m. iliustravo knygas Lietuvos, Maskvos, Kijevo, Rygos, Talino leidykloms. Nuo 1935 m. dalyvavo grafikos, tapybos ir skulptūros parodose. Surengtos personalinės parodos: 1950 m. Kaune, 1951 m. Šiauliuose, Palangoje, Klaipėdoje, 1952 m. Vilniuje, 1954 m. Maskvoje, 1961 m. Kaune, Jonavoje, Kapsuke [7, 9].
Dailininkė mirė 1985 m. rugsėjo 8 d. Vilniuje. Palaidota Antakalnio kapinių Menininkų kalnelyje [2].

Domicelė Tarabildienė buvo nusipelniusi Lietuvos meno veikėja, liaudies dailininkė. Dar prieš karą jos kūriniai buvo premijuojami ne tik Lietuvoje, bet ir užsienyje. 1937 m. Pasaulinėje parodoje Paryžiuje už knygų iliustracijas kartu su vyru Petru Tarabilda gavo aukso medalį. Jos kūryba įvertinta Lietuvos respublikine premija [3, 7].

2002 m. minint menininkės 90-metį, Nacionaliniame M. K. Čiurlionio muziejuje Kaune eksponuotos D. Tarabildienės darytos fotografijos [5]. Pažymint dailininkės 100-ąsias gimimo metines Vilniaus paveikslų galerijoje 2012 m.  gruodžio 20 d. – 2013 m. sausio 27 d. vyko jubiliejinė D. Tarabildienės kūrybos paroda [7].

Žemaitytė, Zita. Domicelė Tarabildienė. – Vilnius, 1973. Knygos viršelis

Žemaitytė, Zita. Domicelė Tarabildienė. – Vilnius, 1973. Knygos viršelis

Apie dailininkę išleista menotyrininkės Zitos Žemaitytės monografija „Domicelė Tarabildienė“ [9]. Monografijoje pateikiama dailininkės biografija, aptariama kūryba. Nurodomos svarbesnės gyvenimo datos. Yra 1932–1972 m. pagrindinių darbų katalogas. Dailininkės nuopelnai fotografijos srityje apžvelgiami leidinyje „Nematyta ir nepažįstama Domicelė Tarabildienė: fotografijos ir fotografika“ [5.] Čia spausdinami dailės istorikės Giedrės Jankevičiūtės ir dailės kritikės Laimos Kreivytės, taip pat dailininkės sūnaus, grafiko Rimto Tarabildos straipsniai. 2012 m., minint dailininkės 100-ąsias gimimo metines, išleistas išsamus Vilniuje veikusios jubiliejinės parodos katalogas „Domicelė Tarabildienė. Kūrybos versmės“ [7]. Leidinyje spausdinamas parodos kuratorės Reginos Urbonienės straipsnis „Domicelės Tarabildienės kūryba: epochos verpetai”, Rimto Tarabildos, Giedrės Tarabildaitės-Kontvainienės, Vijos Tarabildienės ir Irenos Geniušienės atsiminimai. Kataloge nurodomos svarbiausios D. Tarabildienės gyvenimo ir kūrybos datos. Yra menininkės kūrinių sąrašas, bibliografija. Apie D. Tarabildienę rašoma enciklopedijose, leidinyje „Raguva“ (Vilnius, 2001), straipsnių rinkinyje „Moters savastis dailėje“ (Vilnius, 2011), Stanislovo Žvirgždo knygoje „Fotografijos slėpiniai II“ (Vilnius, 2006), daugelyje kitų knygų, periodikoje. Poetės Marija Macijauskienė ir Vilija Šulcaitė paskyrė dailininkei savo eilėraščius [4, 6].

Nuo 1940 m iki karo pabaigos dailininkės šeima gyveno Ukmergėje [9]. Vyras Petras Tarabilda mokytojų seminarijoje dėstė piešimą [10]. D. Tarabildienė įsidarbino Pagelažių durpyne [7]. Vėliau šeima gyveno Kaune [9]. Vilniuje D. Tarabildienė su šeima apsigyveno 1967 metais. Menininkę labai veikė miesto architektūros grožis [9]. Dailininkė sukūrė keletą kūrinių Vilniaus tema: gratažą „Vilniaus įkūrimo legenda” (1940), lino raižinius „Vilniaus pavasaris” (1967), „Vilniaus motina” (1970, 1981) [7, 8, 9].
1979 m., minint Vilniaus universiteto 400-ąsias įkūrimo metines, buvo sukurtas linoraižinių triptikas „A. Mickevičius tėvynėje. A. Mickevičius ištremtyje. Studentai A. Mickevičiaus kiemelyje”. Šie trys D. Tarabildienės kūriniai dabar puošia Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešąją biblioteką.

1988 m. balandžio 26 d. ant namo Antakalnio g. 94 (Antakalnio seniūnija), kur 19671985 metais gyveno dailininkė, buvo atidengta memorialinė lenta [1, 2]. 2014 m. rugsėjo mėnesį toje pat vietoje atidengta atnaujinta memorialinė lenta (žr. adresu).

2005 m. Vilniaus Panerių seniūnijos Bališkių gyvenvietėje Domicelės Tarabildienės vardu pavadinta gatvė [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Atidengta memorialinė lenta [dail. Domicėlei Tarabildienei]. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1988, bal. 26, p. 1; Tiesa. – 1988, bal. 27.
2 Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Tarabildienė Domicelė (1912 05 09–1985 09 08). Dailininkė grafikė. –  Portr. // Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Vilniaus  atminimo knyga.  – Vilnius, 2011. – P. 419.
3. Kuzminskis, Jonas. Tarp aktyviųjų: 1972 m. respublikinių premijų laureatai // Pergalė. – 1973, Nr. 1, p. 11-12.
4. Macijauskienė, Marija. Domicelei Tarabildienei: [eilėraštis] // Macijauskienė, Marija. Kaip drugys į žiburį. – Vilnius, 1987. – P. 7-8.
5. Nematyta ir nepažįstama Domicelė Tarabildienė: fotografijos ir fotografika: [parodos katalogas, Vilnius-Kaunas, 2002]. –  [Vilnius, 2002]. – 35, [2] p., įsk. virš. : iliustr.
6. Šulcaitė, Vilija. Baltas balandėlis. Skiriu dailininkei Domicelei Tarabildienei: [eilėraštis] // Tarybinė moteris. – 1963, Nr. 9, p. 3.
7. Domicelė Tarabildienė. Kūrybos versmės: [parodos, veikusios Vilniaus paveikslų galerijoje 2012 m.  gruodžio 20 d. – 2013 m. sausio 27 d.], katalogas . – Vilnius,2012. – 94, [2] p.: iliustr., portr.
8. Tarabildienė, Domicelė. Vilniaus pavasaris : [grafika] // Poezijos pavasaris. – Vilnius, 1968. – P. 37.
9. Žemaitytė, Zita. Domicelė Tarabildienė. – Vilnius, 1973. – 132 p., iliustr. – Bibliogr.: p. 129-130. – Parodos, kuriose dalyvavo D. Tarabildienė: p. 127-128.  Pagrindinių darbų katalogas: p. 119-127.
10. Žukas, Vladas. Susitikimai su dailininke Domicele Tarabildiene. – Nuotr. // Tarp knygų. – 2009, Nr. 4, p. 18-24.

Parengė: Aušra Asauskienė, Nijolė Sisaitė (VAVB), 2010; 2013

Dalintis straipsniu: