Rolandas Jankauskas

Rolandas Jankauskas. Nuotr. iš kn.: Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2005. – T. 8, p. 514.

Rolandas Jankauskas. Nuotr. iš kn.: Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2005. – T. 8, p. 514.

Mokėsi Vilniaus 34-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar – Vilniaus Sausio 13-osios vidurinė mokykla). Baigęs 8 klases, įstojo į Vilniaus elektromechanikos technikumą. 1987 metais – Kauno politechnikos instituto Elektrotechnikos fakulteto studentas. Tais pačiais metais paimtas į armiją. Trejus metus tarnavo jūrų laivyne Vladivostoke (Rusija). Buvo sportininkas (ieties metikas).
1991 m. sausio 13 d. nukautas, gindamas nuo sovietinių okupantų Vilniaus televizijos bokštą.
Palaidotas Antakalnio kapinėse, laisvės gynėjų panteone [2, 6].

Už pasižymėjimą didvyrišku narsumu ir ištverme ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę po mirties apdovanotas I-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu ir Sausio 13-osios atminimo medaliu [1, 2].

2011 m. sausio 16 d., minint 20-ąsias Sausio 13-osios metines, R. Jankauskas apdovanotas I-ojo laipsnio ženklu-medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ (žr. adresu).

Apie R. Jankauską rašoma leidiniuose „Visuotinė lietuvių enciklopedija“ [2], „Lietuva, 1991.01.13: dokumentai, liudijimai, atgarsiai“ [6], periodikoje. Yra informacijos internete.

1998 m. Kovo 11-osios išvakarėse Vilniuje, ant namo Architektų g. 178, (Lazdynų seniūnija), kur gyveno R. Jankauskas, buvo atidengta memorialinė lenta. Pagal V. Zarankos projektavimo studijos parengtą projektą lentą įrengė UAB „Grinda“ [4].

Paminklinė lenta didvyrio atminimui atidengta ir buvusioje Vilniaus 34-oje vidurinėje mokykloje (dabar  – Sausio 13-osios vidurinė mokykla) (Architektų g. 166, Lazdynų seniūnija). Pagerbiant Sausio 13-ąją žuvusiųjų atminimą, šios mokyklos kieme pasodinti penki ąžuoliukai, įsteigtas Sausio 13-osios atminimo ir mokyklos istorijos muziejus [7].

1997 m. paminklinė lenta buvo atidengta Vilniaus aukštesniojoje elektronikos mokykloje (buv. Vilniaus elektromechanikos technikumas, dabar – Vilniaus kolegijos Elektronikos ir informatikos fakultetas) (J. Jasinskio g. 15) [7].

1992 m. R. Jankausko žuvimo vietoje, į pietus nuo Vilniaus televizijos bokšto (Sausio 13-osios g. 10, Karoliniškių seniūnija), buvo atidengtas paminklas – ant granitinio stačiakampio pagrindo stovintis keturkampio plano stulpas su įstrižai nusklembtu viršumi ir iškaltu įrašu: „Rolandas / Jankauskas / 1969–1991“ [8].

1996 m. Vilniuje, Karoliniškių mikrorajone, Rolando Jankausko vardu pavadinta gatvė (buvusi Viesulo g.) [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Apdovanotų asmenų duomenų bazė. Lietuvos Respublikos Prezidentė [interaktyvus]. 2008-2010 [žiūrėta 2010-03-05]. Prieiga per internetą:  <http://grybauskaite1.lrp.lt/lt/prezidento_veikla/apdovanojimai/apdovanojimai_256/p20.html>.
2. Baužytė, Jūra Marija. Jankauskas Rolandas: [biografija]. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2005. – T. 8, p. 514.
3. Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Vilniaus gatvės = Vilnius streets: istorija, vardynas, žemėlapiai. – Vilnius, 2000, p. 119.
4. Guščius, Alfredas. Jų atminimas neišblės: [apie paminklinės lentos atidengimą Lazdynuose]. – Iliustr. // Vakarinės naujienos. – 1998, kovo 17, p. 6.
5. Rolando Jankausko žuvimo vieta. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2012-07-04]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=36033&lang=lt>.
6. Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai. – Vilnius, 1991, p. 47.
7. Mokyklos istorija. Sausio 13-osios vidurinė mokykla [interaktyvus]. 2010 [žiūrėta 2010-03-05]. Prieiga per internetą: <http://www.sausio13.vilnius.lm.lt/?page_id=8>.
8. Sostinės mokykloje – atminimo lenta : [apie Vilniaus aukštesn. elektronikos mokykloje vykusią atminimo lentos 1991 m. sausio 13-ąją žuvusiems šios mokyklos absolventams V. Druskiui ir R. Jankauskui atidengimo ceremoniją] // Lietuvos aidas. – 1997, saus. 14, p. 3.

Parengė: Dalia Abromavičienė, Jolanta Šavelytė (Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka), 2010; 2012, 2016

Dalintis straipsniu: