Titas Masiulis

Abromavičius, Stanislovas. Gyvenkit laisvi ir laimingi. Apie Tito Masiulio gyvenimą ir žygdarbį. – Kaunas, 2005. Knygos viršelis

Abromavičius, Stanislovas. Gyvenkit laisvi ir laimingi. Apie Tito Masiulio gyvenimą ir žygdarbį. – Kaunas, 2005. Knygos viršelis

1969–1977 m. mokėsi Kauno Petro Vileišio vidurinėje mokykloje. 1977–1981 m. Kauno politechnikume studijavo civilinę ir pramonės statybą. Įgijo techniko-statybininko kvalifikaciją. 1981 m. buvo paskirtas dirbti į Gražiškius (Vilkaviškio r.). 1981–1984 m. tarnavo radistu Baltijos ir Juodosios jūros laivynuose. Po kariuomenės dirbo Kauno rajono „Pirmūno“ kolūkio statybos brigadoje.
1988–1989 m. T. Masiulis aktyviai įsitraukė į „Sąjūdžio“ organizuojamus mitingus, pilietines akcijas: 1988 m. dalyvavo ekologiniame protesto žygyje Tilžėje (dabar – Sovietskas, Rusijos Federacija), 1989 m. piketavo prieš Kruonio HAE statybą, buvo su piketo dalyviais Piliuonoje (Kauno r.), prie statomo karinio objekt, taip pat prie Šančių kareivinių. 1989 m. rugpjūčio 23 d. dalyvavo „Baltijos kelyje“, taip pat „Europos kelyje“ Lazdijuose. 1991 metų sausio 5–13 dienomis T. Masiulis budėjo Vilniuje prie Lietuvos radijo ir televizijos pastatų, Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos rūmų, Vilniaus televizijos bokšto. 1991 m. sausio 13-osios naktį prie Televizijos bokšto buvo nukautas SSRS desantininkų. Palaidotas Kaune, Petrašiūnų kapinėse [1, 3, 5].

Už pasižymėjimą didvyrišku narsumu ir ištverme ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę Titas Masiulis buvo apdovanotas (po mirties) 1-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu. Taip pat apdovanotas Sausio 13-osios Atminimo medaliu (1992), Lietuvos radijo ir televizijos komiteto medaliu (2000) [1, 4, 5]. 2011 m. įteiktas I-ojo laipsnio apdovanojimas „Už nuopelnus Vilniui ir tautai” [3].

2005 m. išleista Stanislovo Abromavičiaus parengta knyga „Gyvenkit laisvi ir laimingi. Apie Tito Masiulio gyvenimą ir žygdarbį“ [1]. Leidinyje pasakojama apie T. Masiulį ir jo artimuosius, 1991 m. Sausio įvykius Vilniuje ir Kaune, pateikiami kelių dešimčių tų įvykių liudininkų, Tito draugų, mokytojų atsiminimai. Knyga iliustruota nuotraukomis iš Tito motinos Vitalijos Krivickienės asmeninio archyvo. Leidinio pabaigoje pateikiamas naudotos literatūros sąrašas. Knygos leidimą parėmė Laisvės gynimo 15-ųjų metinių minėjimo komisija ir Kauno miesto bei rajono savivaldybių administracijos.
Apie T. Masiulį rašoma leidinyje „Asmenybės“ [3], knygoje „Mes buvome ten…: 1991 metų sausio 13-oji“ [5], „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ (Vilnius, 2008), periodikoje.
2012 m. išleista Živilės Baltės poema „Titas“ (Kaunas, 2012), skirta T. Masiulio atminimui.

2006 m. sukurta memorialinė T. Masiulio svetainė. Svetainės autorė – jo sesuo Giedrė Prialgauskienė [5].
Apie T. Masiulį ir jo atminimo įamžinimą laisvės gynėjo gimtajame mieste išsamiai rašoma Kauno apskrities viešosios bibliotekos svetainėje paskelbtame elektroniniame žinyne „Žymūs Kauno žmonės: atminimo įamžinimas“ (žr. adresu).

1992 m. Vilniuje, T. Masiulio žuvimo vietoje prie Vilniaus televizijos bokšto (Sausio 13-osios g. 10, Karoliniškių seniūnija), buvo atidengtas paminklas – ant granitinio stačiakampio pagrindo stovintis keturkampio plano stulpas su viršuje įstrižai nusklembtu viršumi, kuriame iškaltas įgilintų raidžių įrašas: „Titas / Masiulis / 1962–1991“ [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Abromavičius, Stanislovas. Gyvenkit laisvi ir laimingi. Apie Tito Masiulio gyvenimą ir žygdarbį. – Kaunas, 2005. – 206, [2] p., [8] iliustr., portr. – Bibliogr.: p. 206.
2. Tito Masiulio žuvimo vieta. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2018 [žiūrėta 2018-01-11]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=36036&lang=lt>.
3. Masiulis Titas. – Portr. // Asmenybės. 1990–2015 m. Lietuvos pasiekimai. – Kaunas, 2015. – D. 2, p. 79.
4. Titas Masiulis (1962 02 06 – 1991 01 13). Lietuvos Respublikos Seimas [interaktyvus]. 2017 [žiūrėta 2018-01-11]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4110&p_d=49614&p_k=1>.
5. Titas Masiulis (1962-1991). – Portr. // Mes buvome ten… :  1991 metų sausio 13-oji. – Vilnius, 2011. – T. 1, p. 164-166.

Parengė: Jurgita Lazauskaitė (VAVB), 2012; 2018

Dalintis straipsniu: