Vytautas Vaitkus

Vytautas Vaitkus. Nuotr. iš kn.: Mes buvome ten... : 1991 metų sausio 13-oji. – Vilnius, 2011. – T. 1, p. 173.

Vytautas Vaitkus. Nuotr. iš kn.: Mes buvome ten… : 1991 metų sausio 13-oji. – Vilnius, 2011. – T. 1, p. 173.

Gyveno Vilniuje. Dirbo vairuotoju Lietuvos kino studijoje. Turėjo šeimą, augino sūnų [2, 8]. 1991 m. sausio 13 d. nukautas, gindamas nuo okupantų Vilniaus televizijos bokštą. Palaidotas Antakalnio kapinėse, laisvės gynėjų panteone [4, 6, 8, 9].

Už pasižymėjimą didvyrišku narsumu ir ištverme ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę po mirties apdovanotas I-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu ir Sausio 13-osios atminimo medaliu [1, 8].

2011 m. sausio 16 d., minint 20-ąsias Sausio 13-osios metines, V. Vaitkus apdovanotas I-ojo laipsnio ženklu-medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ (žr. adresu).

Apie V. Vaitkų rašoma knygose „Lietuva, 1991.01.13: dokumentai, liudijimai, atgarsiai“ [6], „Mes buvome ten… 1991 metų sausio 13-oji“ [8], periodikoje. Yra informacijos internete.

1998 m. Kovo 11-osios išvakarėse Vilniuje, ant namo, kuriame gyveno V. Vaitkus (Architektų g. 105, Lazdynų seniūnija), buvo atidengta memorialinė lenta [5].

1992 m. V. Vaitkaus žuvimo vietoje, į pietus nuo Vilniaus televizijos bokšto (Sausio 13-osios g. 10, Karoliniškių seniūnija), buvo atidengtas paminklas – ant granitinio stačiakampio pagrindo stovintis keturkampio plano stulpas su įstrižai nusklembtu viršumi ir iškaltu įrašu: „Vytautas / Vaitkus / 1943–1991“ [7].

1996 m. Vytauto Vaitkaus vardu Karoliniškėse pavadinta gatvė (buvusi Mėnulio g.) [3, 8].

Literatūra ir šaltiniai

1. Apdovanotų asmenų duomenų bazė. Lietuvos Respublikos Prezidentė [interaktyvus]. 2008-2010 [žiūrėta 2010-03-05]. Prieiga per internetą:  <http://grybauskaite1.lrp.lt/lt/prezidento_veikla/apdovanojimai/apdovanojimai_256.html>.
2. Baltrušaitytė, Elena. Žemaitis nuo Šilalės: [apie Lietuvos laisvės gynėją Vytautą Vaitkų].  – Portr. // Tiesa. – 1991, vas. 20, p. 5.
3. Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Vilniaus gatvės = Vilnius streets: istorija, vardynas, žemėlapiai. – Vilnius, 2000, p. 119.
4. Girininkienė, Vida. Vilniaus kapinės. – Vilnius, 2004, p. 199-200.
5. Guščius, Alfredas. Jų atminimas neišblės: [apie paminklinės lentos atidengimą] // Vakarinės naujienos. – 1998, kovo 17, p. 6.
6. Lietuva, 1991.01.13 : dokumentai, liudijimai, atgarsiai. – Vilnius, 1991, p. 65.
7. Vytauto Vaitkaus žuvimo vieta. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2012-07-04]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=36041&lang=lt>.
8. Vytautas Vaitkus (1943-1991). – Portr. // Mes buvome ten… : 1991 metų sausio 13-oji. – Vilnius, 2011. – T. 1, p. 169-170.
9. Vytautas Vaitkus (1943-1991). Sausio 13-oji tautos atmintyje [interaktyvus]. 2010 [žiūrėta 2010-05-10]. Prieiga per internetą: <http://www.laisve15.lt/dokumentas-60.htm>.

Parengė: Dalia Abromavičienė, Jolanta Šavelytė (Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka), 2010; 2016

Dalintis straipsniu: