Ignas Šimulionis

Ignas Šimulionis. Nuotr. iš kn.: Mes buvome ten... : 1991 metų sausio 13-oji. – Vilnius, 2011. – T. 1, p. 171.

Ignas Šimulionis. Nuotr. iš kn.: Mes buvome ten… : 1991 metų sausio 13-oji. – Vilnius, 2011. – T. 1, p. 171.

I. Šimulionis gyveno Vilniuje. Buvo jauniausias iš Sausio 13-ąją žuvusių Televizijos bokšto gynėjų. Žuvo būdamas tik 17 metų. 1991 m. mokėsi Vilniaus 34-osios vidurinės mokyklos (dabar – Vilniaus Sausio 13-osios) 12-oje klasėje. Tuo metu buvo ir „Geležinio vilko“ kuopos šaulys. Baigęs mokyklą ketino stoti į Vilniaus universitetą arba Policijos akademiją. 1991 m. sausio dienomis budėjo prie Vilniaus televizijos bokšto. Sausio 13-osios naktį kartu su kitais šauliais budėjo poste prie pagrindinių įėjimo durų į bokštą. Buvo nukautas SSRS desantininkų. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse, Sausio 13-osios aukų atminimo memoriale [1, 4, 5, 6].

Už pasižymėjimą didvyrišku narsumu ir ištverme ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę I. Šimulionis buvo apdovanotas (po mirties) 1-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu. Už pasiaukojamą drąsą ginant Lietuvos Nepriklausomybę Lietuvos šaulių sąjungos buvo apdovanotas (po mirties) Šaulių žvaigždės ordinu [1, 4, 5].

2011 m. sausio 16 d., minint 20-ąsias Sausio 13-osios metines, I. Šimulionis apdovanotas I-ojo laipsnio ženklu-medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ (žr. adresu).

Apie I. Šimulionį rašoma knygose „Mes buvome ten…: 1991 metų sausio 13-oji“ [5], „Lietuva, 1991 01 13: dokumentai, liudijimai, atgarsiai“ (Vilnius, 1991), „Sausio 13-oji – Lietuvos dvasios pergalė: Darių Gerbutavičių, žuvusį 1991 metų Sausio 13-ąją, prisimenant“ [3], Antano Rimvydo Čaplinsko „Vilniaus atminimo knyga: mieste įamžintos asmenybės“ [1], lietuviškose enciklopedijose, periodikoje. Yra informacijos internete.

Vilniuje, prie namo I. Šimulionio g. 10 (Karoliniškių seniūnija), Igno Šimulionio atminimui buvo atidengta memorialinė lenta. Lentoje iškaltas įrašas: „Šiame name gyveno Laisvės gynėjas Ignas Šimulionis, gimęs 1973 m., žuvęs 1991 m. sausio 13 d.“ [1, 8].

1992 m. Vilniaus televizijos bokšto viduje, prie įėjimo (Sausio 13-osios g. 10, Karoliniškių seniūnija), I. Šimulionio žuvimo vietoje, pastatytas granito paminklas su įgilintų raidžių įrašu: „Ignas / Šimulionis / 1973–1991“ [7].

1991 m. lietuvių išeivijos šaulių pastangomis, pagerbiant 1991 m. Sausio 13-ąją žuvusius šaulius, I. Šimulionį ir D. Gerbutavičių, JAV, Mičigano valstijoje, Mančesteryje, buvo pastatytas koplytstulpis [3].

Vilniuje, Karoliniškių seniūnijoje, I. Šimulionio vardu pavadinta gatvė (iki 1996 m. Karoliniškių g. dalis) [1, 2, 5].

1995 m. Vilniaus universiteto Senato sprendimu įsteigta Igno Šimulionio vardo stipendija Vilniaus universiteto studentams [4, 5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Šimulionis, Ignas: Laisvės gynėjas (1973 12 17 – 1991 01 13). – Portr. // Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Vilniaus atminimo knyga: mieste įamžintos asmenybės. – Vilnius, 2011. – P. 403.
2. Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Vilniaus gatvės = Vilnius streets : istorija, vardynas, žemėlapiai.  − Vilnius, 2000, p. 119.
3. Sausio 13-oji – Lietuvos dvasios pergalė: Darių Gerbutavičių, žuvusį 1991 metų Sausio 13-ąją, prisimenant. – Vilnius, 2006, p. 46-47.
4. Ignas Šimulionis (1973 12 17 – 1991 01 13). Lietuvos Respublikos Seimas [interaktyvus]. 2020 [žiūrėta 2020-12-14]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4110&p_d=49624&p_k=1>.
5. Ignas Šimulionis (1973–1991). – Portr. // Mes buvome ten… :  1991 metų sausio 13-oji. – Vilnius, 2011. – T. 1, p. 171-172.
6. Ignas Šimulionis (1973–1991). Sausio 13-oji tautos atmintyje [interaktyvus]. 2020 [žiūrėta 2020-12-14]. Prieiga per internetą: <https://laisve15.lnb.lt/zuve-uz-lietuvos-laisve/apie-zuvusiuosius/ignas-simulionis-1973-1991>.
7. Televizijos bokštas. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2020 [žiūrėta 2020-12-14]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=36016&lang=lt>.
8. [VLN] Atminimo lentos. Miestai.net [interaktyvus]. 2000–2020 [žiūrėta 2020-12-14]. Prieiga per internetą: <http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?t=9456&page=5>.

Parengė: Jurgita Lazauskaitė (VAVB), 2012; 2020

Dalintis straipsniu: