Vidas Maciulevičius

Vidas Maciulevičius. Nuotr. iš kn.: Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2008. – T. 13, p. 739.

Vidas Maciulevičius. Nuotr. iš kn.: Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2008. – T. 13, p. 739.

Baigė Vilniaus 34-ąją vidurinę mokyklą (dabar – Vilniaus Sausio 13-osios vidurinė mokykla). Dirbo Eksperimentiniame žolės ir šiaudų perdirbimo mašinų konstravimo institute.
1991 m. sausio 13 d. žuvo nukautas sovietinių desantininkų, gindamas nuo okupantų Vilniaus televizijos bokštą.
Palaidotas Antakalnio kapinėse, laisvės gynėjų panteone [2].

Už pasižymėjimą didvyrišku narsumu ir ištverme ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę po mirties apdovanotas I-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu ir Sausio 13-osios atminimo medaliu [1, 2].

2011 m. sausio 16 d., minint 20-ąsias Sausio 13-osios metines, V. Maciulevičius apdovanotas I-ojo laipsnio ženklu-medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ (žr. adresu).

Apie V. Maciulevičių rašoma „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [2], periodikoje. Yra informacijos internete.

1998 m. Kovo 11-osios išvakarėse Vilniaus savivaldybės rūpesčiu Vilniuje, ant namo Architektų g. 15 (Lazdynų seniūnija), kur  gyveno V. Maciulevičius, buvo atidengta memorialinė lenta. Pagal V. Zarankos projektavimo studijos parengtą projektą lentą įrengė UAB „Grinda“ [4].

Paminklinė lenta atidengta ir buvusioje Vilniaus 34-oje vidurinėje mokykloje (dabar – Sausio 13-osios vidurinė mokykla) (Architektų g. 166). Pagerbiant Sausio 13-ąją žuvusiųjų atminimą, šios mokyklos kieme pasodinti penki ąžuoliukai, įsteigtas Sausio 13-osios atminimo ir mokyklos istorijos muziejus  [6].

1992 m. V. Maciulevičiaus žuvimo vietoje, prie Vilniaus televizijos bokšto (Sausio 13-osios g. 10, Karoliniškių seniūnija), buvo atidengtas paminklas – ant granitinio stačiakampio pagrindo stovintis keturkampio plano stulpas su įstrižai nusklembtu viršumi ir iškaltu įrašu: „Vidas / Maciulevičius / 1966–1991“ [5].

1996 m. Vilniuje, Karoliniškių mikrorajone, Vido Maciulevičiaus vardu pavadinta gatvė (buvusi Sudervės g.) [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Apdovanotų asmenų duomenų bazė. Lietuvos Respublikos Prezidentė [interaktyvus]. 2008-2010 [žiūrėta 2010-03-05]. Prieiga per internetą:  <http://grybauskaite1.lrp.lt/lt/prezidento_veikla/apdovanojimai/apdovanojimai_256.html>.
2. Baužytė, Jūra Marija. Maciulevičius Vidas: [biografija]. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2008. – T. 13, p. 738.
3. Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Vilniaus gatvės = Vilnius streets: istorija, vardynas, žemėlapiai. – Vilnius, 2000, p. 119.
4. Guščius, Alfredas. Jų atminimas neišblės: [apie paminklinės lentos atidengimą V. Maciulevičiui Lazdynuose] // Vakarinės naujienos. – 1998, kovo 17, p. 6.
5. Vido Maciulevičiaus žuvimo vieta. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2012-07-04]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=36035&lang=lt>.
6. Mokyklos istorija. Sausio 13-osios vidurinė mokykla [interaktyvus]. 2010 [žiūrėta 2010-03-05]. Prieiga per internet: <http://www.sausio13.vilnius.lm.lt/?page_id=8>.

Parengė: Dalia Abromavičienė, Jolanta Šavelytė (Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka), 2010; 2016

Dalintis straipsniu: