Rimantas Juknevičius

Rimantas Juknevičius. Nuotr. iš kn.: Mes buvome ten... : 1991 metų sausio 13-oji. – Vilnius, 2011. – T. 1, p. 156.

Rimantas Juknevičius. Nuotr. iš kn.: Mes buvome ten… : 1991 metų sausio 13-oji. – Vilnius, 2011. – T. 1, p. 156.

Gimė pedagogų šeimoje. 1976–1984 m. mokėsi Marijampolės 6-ojoje vidurinėje mokykloje. 1985 m. baigė Kauno 23-iąją profesinę technikos mokyklą. Atitarnavęs armijoje, nuo 1987 m. studijavo Kauno politechnikos institute (dabar – Kauno technologijos universitetas), Radioelektronikos fakultete. 1991 m. sausio 13-osios naktį budėjo prie Vilniaus televizijos bokšto. Pakirstas SSRS desantininko kulkos, sunkiai sužalotas mirė Vilniaus ligoninėje. Palaidotas Marijampolės miesto senosiose kapinėse [1, 3, 5].

Už pasižymėjimą didvyrišku narsumu ir ištverme ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę R. Juknevičius buvo apdovanotas (po mirties) 1-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu [1, 5, 6], Sausio 13-osios Atminimo medaliu [6]. Už paaukotą gyvenimą vardan Lietuvos laisvės R. Juknevičiui suteiktas Marijampolės garbės piliečio vardas [6].

2011 m. sausio 16 d., minint 20-ąsias Sausio 13-osios metines,  R. Juknevičius apdovanotas (po mirties) I-ojo laipsnio medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ [6].

Apie didvyrį rašoma knygose „Mes buvome ten…: 1991 metų sausio 13-oji“ [5], Stanislovo Sajausko „Marijampolė: iš praeities į dabartį“ [6], leidinyje „Asmenybės. 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai“ [3], „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [1], periodikoje, yra informacijos internete [4].

1992 m. Vilniuje, R. Juknevičiaus žuvimo vietoje, prie Vilniaus televizijos bokšto (Sausio 13-osios g. 10, Karoliniškių seniūnija), buvo atidengtas paminklas – ant granitinio stačiakampio pagrindo stovintis keturkampio plano stulpas su viršuje įstrižai nusklembtu viršumi, kuriame iškaltas įgilintų raidžių įrašas: „Rimantas / Juknevičius / 1966–1991“ [2].

1992 m. Kauno technologijos universiteto studentų miestelyje studentams R. Juknevičiui ir V. Druskiui atminti pastatytas stogastulpis [6].

Marijampolėje, didvyrio gimtajame mieste, R. Juknevičiaus vardu pavadinta gatvė [4, 5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Baužytė, Marija Jūra. Juknevičius Rimantas. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2005. – T. 8, p. 767.
2. Rimanto Juknevičiaus žuvimo vieta. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2017-04-28]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=36034&lang=lt>.
3. Juknevičius Rimantas. – Portr. // Asmenybės. 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai. – Kaunas, 2015. – D. 2, p. 53.
4. Rimantas Juknevičius (1966 08 09 – 1991 01 13). Lietuvos Respublikos Seimas [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2017-04-28]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_d=49609&p_r=4110&p_k=1>.
5. Rimantas Juknevičius (1966–1991). – Portr. // Mes buvome ten… :  1991 metų sausio 13-oji. – Vilnius, 2011. – T. 1, p. 156-157.
6. Sajauskas, Stanislovas. Laisvės gynėjas Rimantas Juknevičius, 1961-1991. – Portr., iliustr. // Sajauskas, Stanislovas. Marijampolė: iš praeities į dabartį. – Kaunas, 2011. – P. 277.

Parengė: Jurgita Lazauskaitė (VAVB), 2012; 2017

Dalintis straipsniu: