Algimantas Petras Kavoliukas

Algimantas Petras Kavoliukas. Nuotr. iš kn.: Daugailių kraštas ir žmonės. – Utena, 2008, p. 628.

Algimantas Petras Kavoliukas. Nuotr. iš kn.: Daugailių kraštas ir žmonės. – Utena, 2008, p. 628.

1947–1958 m. mokėsi Daugailių aštuonmetėje mokykloje. Po tarnybos kariuomenėje apsigyveno Vilniuje. Baigė Vilniaus prekybos mokyklą. Iki 1991 m. dirbo pardavėju Vilniaus „Viršuliškių“ parduotuvėje. 1991 m. sausio 11 d. gynė nuo SSRS desantininkų Spaudos rūmus. A. P. Kavoliukas gyveno greta Vilniaus televizijos bokšto. Prasidėjus bokšto šturmui, atvyko jo ginti vienas iš pirmųjų. 1991 m. sausio 13-osios naktį prie Vilniaus Televizijos bokšto buvo mirtinai sužalotas sovietinės kariuomenės tanko. Palaidotas Vilniaus Antakalnio kapinėse, Sausio 13-osios aukų atminimo memoriale [4, 5, 6].

Už pasižymėjimą didvyrišku narsumu ir ištverme ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę Algimantas Petras Kavoliukas apdovanotas (po mirties) 1-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu [4, 5, 6].

2011 m. sausio 16 d., minint 20-ąsias Sausio 13-osios metines, A. P. Kavoliukas apdovanotas I-ojo laipsnio ženklu-medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ (žr. adresu).

Apie A. P. Kavoliuką rašoma knygose: „Asmenybės. 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai“ [4], „Daugailių kraštas ir žmonės“ [3], „Mes buvome ten…: 1991 metų sausio 13-oji“ [6], Antano Rimvydo Čaplinsko „Vilniaus atminimo knyga: mieste įamžintos asmenybės“ [1], „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ (Vilnius, 2006), periodikoje.

Vilniuje, prie namo I. Šimulionio g. 4 (Karoliniškių seniūnija), Algimanto Petro Kavoliuko atminimui buvo atidengta memorialinė lenta. Lentoje iškaltas įrašas: „Šiame name gyveno Laisvės gynėjas Algimantas Kavoliukas, gimęs 1939 m., žuvęs 1991 m. sausio 13 d.“ [4, 8].

1992 m. A. P. Kavoliuko žuvimo vietoje, prie Vilniaus televizijos bokšto (Sausio 13-osios g. 10, Karoliniškių seniūnija), Utenos rajono politinių kalinių ir tremtinių tarybos iniciatyva pastatytas paminklas – medinis koplytstulpis su metaliniu kryžiumi – viršūne (tautodailininkas A. Šėža). Koplytstulpio šiaurinėje pusėje yra medinė stačiakampio plano lentelė su iškilių raidžių įrašu: „Algimantas Petras / Kavoliukas / 1939–XI–8 – 1991–1–13 / Amžina šlovė žuvusiems už / laisvę“, apačioje įgilintoje plokštumoje iškaltas iškilių raidžių įrašas: „Nuo Utenos / Politkalinių – / Tremtinių“ [3, 4, 7].

Vilniuje, Karoliniškių seniūnijoje, A. P. Kavoliuko vardu pavadinta gatvė (iki 1996 m. Karoliniškių g. dalis) [2, 4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Kavoliukas Algimantas Petras: Laisvės gynėjas (1939 01 08 – 1991 01 13). – Portr. // Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Vilniaus atminimo knyga: mieste įamžintos asmenybės. – Vilnius, 2011. – P. 192.
2. Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Vilniaus gatvės. − Vilnius, 2000, p. 119.
3. Jurkevičienė, Rita. Algimantas Petras Kavoliukas – 1991 m. sausio 13-osios auka. – Portr., iliustr. – Bibliogr.: 6 pavad. // Daugailių kraštas ir žmonės. – Utena, 2008. – P. 628-631.
4. Kavoliukas Algimantas Petras. – Portr. // Asmenybės. 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai. – Kaunas, 2015. – D. 2, p. 53.
5. Algimantas Petras Kavoliukas (1939 01 08 – 1991 01 13). Lietuvos Respublikos Seimas [interaktyvus]. 2017 [žiūrėta 2017-05-19]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_r=4110&p_d=49611&p_k=1>.
6. Algimantas Petras Kavoliukas (1939–1991). – Portr. // Mes buvome ten… :  1991 metų sausio 13-oji. – Vilnius, 2011. – T. 1, p. 160-161.
7. Algimanto Petro Kavoliuko žuvimo vieta. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2017-05-19]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=36039&lang=lt>.
8. [VLN] Atminimo lentos. Miestai.net [interaktyvus]. 2000–2017 [žiūrėta 2017-05-19]. Prieiga per internetą: <http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?t=9456&page=5>.

Parengė: Jurgita Lazauskaitė (VAVB), 2012; 2017

Dalintis straipsniu: