Vytautas Žemaitis

Vytautas Žemaitis_1

Vytautas Žemaitis .Nuotr. iš kn. Trakuvos literatų kūryba. – Vilnius,2010, p. 206.

Mokėsi Gudakiemio ir Rūdiškių vidurinėje mokyklose, Panevėžio hidromelioracijos technikume. Dirbo įvairius darbus, šiuo metu yra laisvas fotografas, žurnalistas. Jau kelis dešimtmečius gyvena Senuosiuose Trakuose – Vytauto Didžiojo gimtinėje [1]. Dar mokydamasis mokykloje, pradėjo fotografuoti, surengė nemažai fotografijų parodų, dalyvavo įvairiuose literatūros konkursuose. Sukūrė Trakų rajono literatų brolijos „Aukuras“ emblemą. V. Žemaičio straipsniai ir fotografijos spausdinami rajoninėje ir respublikinėje spaudoje. Eiles publikavo Trakų literatų almanachuose „Nematuokime laiku: Trakų krašto neįgaliųjų poezija“ (Vilnius, 1997), „Paparčio žydėjimas“ (Trakai, 2001), „Trakuvos poezija“ (Trakai, 2004), „Trakuvos literatų kūryba“ (Trakai, 2010 ) [3]. V. Žemaitis yra Lietuvos neįgaliųjų draugijos Trakų skyriaus tarybos, „Vilniaus Gervėčių“, „Vilniaus ir Lietuvos Vytautų“ klubų narys [2].

2010 m. už „žmogiškojo kapitalo ugdymą, kultūrą, meną, bendradarbiavimą“ buvo apdovanotas Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacija, II laipsnio diplomu ir medaliu [2].

Apie V. Žemaitį rašoma Trakų krašto literatų almanachuose „Nematuokime laiku: Trakų krašto neįgaliųjų poezija“ (Vilnius, 1997), „Paparčio žydėjimas“ (Trakai, 2001), „Trakuvos poezija“ (Trakai, 2004), „Trakuvos literatų kūryba“ (Trakai, 2010) [3], periodikoje [1, 4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Buinickaitė, Dana. Nuo eilėraščių delne – iki fotografijų Seime: [apie Senųjų Trakų gyventoją – literatą ir fotografą Vytautą Žemaitį] / Dana Buinickaitė-Zacharevičienė. – Iliustr. – Turinys: Gausus archyvas ; Akcentas – kelias ; Atrado save ; Dzūkų Žemaitis ; Gimsta eilės ; Pleneras Zypliuose // Galvė. – 2007, liep. 27, p. 4.
2. Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacijos 2009: [Trakų  rajono savivaldybės  2009 m. nominantai] – Iliustr. // Galvė. – 2010, vas. 19, p. 1, 2.
3. Žemaitis, Vytautas. – Nuotr. // Trakuvos literatų kūryba. –Vilnius, 2010, P. 206.
4. Vytautas Žemaitis apie save …: [autobiografija]. // Trakų žemė – 2007, liep. 28, p. 4.

Parengė: Julija Pulokienė (Trakų SVB), 2013

Dalintis straipsniu: