Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacija

Lietuvos vardas neatsiejamas nuo Vytauto Didžiojo asmenybės. Šio lietuvių tautos didžiūno valdyta Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė nuo Baltijos iki Juodosios jūrų yra įgijusi aukščiausio valstybingumo išraišką ir simbolį. Vytautas Didysis savo ruožtu neatsiejamas nuo Lietuvos valstybingumo lopšio – Trakų. Gimęs istorinėje sostinėje – Senuosiuose Trakuose – jis perkėlė valstybės rezidenciją į Trakus, pastatė pilis ir bažnyčią, kūrė miestą. Vytautas Didysis iš Trakų valdė didelę ir galingą valstybę.

2006 m. Trakų rajono savivaldybė įsteigė specialų apdovanojimą labiausiai kraštui nusipelniusiems žmonėms, kurį simbolizuoja trijų laipsnių Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacija. 2006 m. spalio 26 d. buvo priimti šios nominacijos nuostatai, kurie vėliau buvo kiek pakeisti ir papildyti.

Šis prestižinis apdovanojimas skiriamas už geriausius pasiekimus įvairiose srityse: už verslo vystymą, darbo vietų kūrimą, turizmo paslaugų plėtrą, švietimo naujovių kūrimą, etnokultūros puoselėjimą, tautinių mažumų, kultūros bei sporto plėtrą, sveikos gyvensenos propagavimą, aktyvią visuomeninę veiklą ir kt.

Nominantams įteikiami prizai su Kunigaikščio Vytauto Didžiojo atvaizdu arba vardu ir diplomai.
Vytauto Didžiojo medalį sukūrė bendrovės ,,Metalo forma‘‘ dailininkas Antanas Vaičekauskas.
Nominacijos įteikiamos iškilmingame renginyje, skirtame Lietuvos Valstybės atkūrimo, Vasario 16-osios, dienai.

Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacija apdovanotųjų asmenų sąrašas.