Elena Žilinskienė (Kučinskaitė)

Elena Žilinskienė

Elena Žilinskienė. Nuotr. iš kn.: Žilinskienė, Elena. Gimtieji Tiltai ir jų žmonės. – Vilnius, 2004, p. 8.

1973 m. baigė Valkininkų (Varėnos r.) vidurinę mokyklą. Tais pačiais metais įstojo mokytis į Vilniaus valstybinį universitetą (dabar – Vilniaus universitetas) istorijos fakulteto bibliotekininkystės ir bibliografijos specialybę. Baigusi universitetą, 1978–1982 m.,  dirbo Trakų viešojoje bibliotekoje vyresniąja bibliografe [4]. 1982 m. grįžo gyventi bei dirbti į gimtuosius Tiltus. Tiltų bibliotekoje dirba iki šiol.

E. Žilinskienė domisi krašto istorija, etnine kultūra, fotografuoja, rašo straipsnius [4]. Yra parengusi nemažai kraštotyros darbų, kurie yra saugomi Tiltų bibliotekoje: „Kalvių kaimo etnografinis ansamblis“ (1998), „Tiltų kaimo poetas Vytautas Vilkišius“ (1998), „Toli nuo Tėvynės: tremtinių atsiminimai“ (1999), „Tiltų kaimo istorija: XVIII-XX a.“ (2000), „Gimtasis kraštas istorijos vingiuose: Kalvių, Klepočių, Naujienų, Vaikštenių kaimų nematerialaus kultūros paveldo tyrinėjimai” (2006), „Tradicinis Tiltų kaimo gyventojų maistas“ (2007), „Žmogus ir gyvenamoj aplinka: sodyba, pirkia, ūkiniai pastatai, kiemai, darželis; papročiai ir prietarai“ (2007).

2000 m. E. Žilinskienės kraštotyros darbas „Tiltų kaimo istorija XVIII–XX a.“ buvo eksponuotas Lietuvos respublikos kraštotyros draugijos X suvažiavimo parodoje ir gerai įvertintas. 2002 m. Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Tiltų filialas dalyvavo Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos skelbtame etninės kultūros ir regionų kultūros projektų rėmimo konkurse. E. Žilinskienės projektas „Gimtieji Tiltai ir jų žmonės” laimėjo dalį lėšų, reikalingų projektui įgyvendinti [2].

Elena Žilinskienė. Gimtieji Tiltai

Žilinskienė, Elena. Gimtieji Tiltai ir jų žmonės. – Vilnius, 2004. Knygos viršelis

2004 m. E. Žilinskienė išleido gausiai  iliustruotą kraštotyros leidinį „Gimtieji Tiltai ir jų žmonės“, kuriame supažindinama su etnografinio Tiltų kaimo (Trakų r.) praeitimi ir dabartimi, įstaigų ir įmonių veikla, žmonėmis ir kasdieniais jų darbais, kaimo kultūra [3]. Leidinys skirtas kaimo 230-osioms metinėms.
Kaip rašo knygos autorė, „Gimtinė yra toks stiprus traukos centras, į kurį visuomet norisi sugrįžti, kuo daugiau sužinoti, išsaugoti prisiminimus ir perduoti juos ateinančioms kartoms […]. Naudodamasi bibliotekoje sukauptais rašytiniais šaltinias ir gausiais kaimo gyventojų prisiminimais noriu papasakoti apie gimtinę visiems, kam įdomi jos istorija, svarbus kartų ryšys, tradicijos, papročiai”  [3].
Knygoje rašoma apie aplinkinius kaimus: Kalvių, Klepočių, Lieponių, Vaikštenių, taip pat Valkininkų miestelį. Leidinio pabaigoje yra informaciją suteikusių gyventojų sąrašas, nurodoma panaudota literatūra.

Žilinskienė, Elena. Tiltų krašo kaimai šimtmečių kaitoje. – Trakai, 2015. Knygos viršelis

Išleista ir dar viena E. Žilinskienės knyga apie savo gimtąsias vietas „Tiltų krašto kaimai šimtmečių kaitoje“ (Trakai, 2015).  Kaip rašoma leidinio anotacijoje, remiantis istoriniais dokumentais iš įvairių Lietuvos archyvų, rašytiniais šaltiniais ir Tiltų krašto žmonių prisiminimais, čia supažindinama su 13 Trakų rajono Tiltų seniūnaitijos (Rūdiškių seniūnija) esančių ar jau išnykusių kaimų istorija. Pateikiama kaimų istorinė apžvalga – nuo seniausių laikų iki dabarties. Aprašomi šie kaimai: Lieponys, Kalviai, Mažieji Lieponys, Vaikšteniai, Klepočiai, Pagelužys, Žvingeliškės, Pagraužupys, Naujienos, Pamerkiai, Inklėriškės, Gelužninkai, Tiltai. Be istorinės apžvalgos pateikiama informacijos apie vietovardžius, švietimą, kultūros vertybes, kraštiečius ir kt. Prie kiekvieno skyriaus yra literatūros sąrašas, nurodomos pavardės žmonių, pateikusių informaciją. Knyga gausiai iliustruota pačios autorės bei daugelio kitų darytomis nuotraukomis. Knyga išleista įgyvendinant Trakų rajono savivaldybės viešosios bibliotekos Tiltų filialo projektą „Tiltų krašto kaimai šimtmečių kaitoje”.

2000 m. už kraštotyros darbą „Tiltų kaimo istorija XVIII–XX a.“ Tiltų bibliotekos vedėjai buvo suteiktas Garbės kraštotyrininkės vardas [2].

2006 m. už „bendrosios gyventojų kultūros vystymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą“ Trakų rajono savivaldybė apdovanojo Eleną Žilinskienę Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacija, II laipsnio diplomu ir medaliu [1, 4].

Apie E. Žilinskienę trumpai rašoma jos knygose „Gimtieji Tiltai ir jų žmonės“ [3] ir „Tiltų krašto kaimai šimtmečių kaitoje” [4], Trakų rajono spaudoje. Žurnalisto, kraštotyrininko Jono Laurinavičiaus leidinyje  „Atminties ženklai“ (Kaunas, 2013), kurį sudaro „Gimtinės” mėnraštyje 1989–2009 m. spausdinti autoriaus straipsniai, aptariama E. Žilinskienės knyga „Gimtieji Tiltai ir jų žmonės“. „Miela ją skaityti. Daug iškalbingos medžiagos. Sukoncentruota, nenuklysta į bereikšmes, nuobodžias smulkmenas. Bet tai nėra tik siaura faktų registracija, o gyvas, judrus, dalykiškas pasakojimas”, – rašo J. Laurinavičius.

Literatūra ir šaltiniai

1. Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacija: Trakų rajono savivaldybės 2006 metų nominantai. – Iliustr. // Trakų žemė. – 2006, gruod. 30, p. 1, 2.
2. Pulokienė, Julija: [apie  knygos autorę Eleną Žilinskienę] // Žilinskienė, Elena. Gimtieji Tiltai ir jų žmonės. –  Vilnius, 2004. – P. 8-9.
3. Žilinskienė, Elena. Gimtieji Tiltai ir jų žmonės. –  Vilnius, 2004. – 136 p.: iliustr.
4. Žilinskienė, Elena. Tiltų krašto kaimai šimtmečių kaitoje. – Trakai, 2015. – 320 p.: iliustr., faks., portr.

Parengė: Julija Pulokienė, 2012; Rasa Selickaitė, 2017 (Trakų SVB)

Dalintis straipsniu: