Vygantas Mierkis

Vygantas Mierkis. Nuotr. iš kn.: Isokas, Gediminas. Tervydis Antanas. Trakų urėdijos miškų istorija. – Vilnius, 2008, p. 135.

Vygantas Mierkis. Nuotr. iš kn.: Isokas, Gediminas. Tervydis Antanas. Trakų urėdijos miškų istorija. – Vilnius, 2008, p. 135.

Augo ūkininkų šeimoje. Mokėsi Dusetų vidurinėje mokykloje (Zarasų r.) [6]. 1969 m. baigė vidurinę mokyklą, 1974 m. – Lietuvos žemės ūkio akademijos Miškų fakultetą. Baigęs mokslus dirbo Zarasų rajone, Antazavėje, girininku. Nuo 1976 m. dirbo Lietuvos miškų ūkio ministerijoje Miško naudojimo skyriaus vyresniuoju inžinieriumi. 1994 m. perėjo dirbti į Vilniaus miškų urėdiją urėdo pavaduotoju. Miškų ūkio ministeriją reorganizavus į Žemės ir miškų ūkio ministeriją, 1997 m. paskirtas Miškų ūkio departamento direktoriumi. 1998 m. ministeriją dar kartą reorganizavus, paskiriamas Miškų ir saugomų teritorijų departamento prie Aplinkos ministerijos direktoriaus pavaduotoju [7]. Stažavosi Puškino mieste (Rusija), Strasbūre (Prancūzija) [5].

Nuo 2002 m. V. Mierkis yra Trakų urėdijos urėdas. Daug metų vadovauja vienai sudėtingiausių urėdijų. Sumanaus urėdo vadovaujami trakiškiai sėkmingai tvarkosi, nepaisydami geroko urbanizacijos spaudimo, sugeba ne tik išsaugoti, bet ir gausinti miškus [9]. V. Mierkiui pradėjus dirbti Trakų miškų urėdijos urėdu, nuostolingai iki tol dirbusi urėdija atsigavo. ,,Tai ne mano , o visos urėdijos nuopelnas. Urėdijoje dirba darbštūs ir kūrybingi žmonės“, – nuolat tikina urėdas [6].
V. Mierkiui vadovaujant materialiai sustiprėjo urėdija, kolektyvas iškopė į pirmaujančias gretas. Įkurta profsąjungos organizacija. Darbuotojams sudaromos sąlygos kelti kvalifikaciją, Pastaraisiais metais nemažai darbuotojų susipažino su Vokietijos, Šveicarijos, Suomijos, Švedijos, Lenkijos valstybių miškininkų darbu. Atsinaujina, gražėja ir girininkijų administraciniai pastatai [3]. Lietuvos miškininkų sąjungos II suvažiavime buvo pasiūlyta atgaivinti jaunųjų miškininkų veiklą. 1997 m. po miškų sistemos reorganizacijos jaunųjų miško bičiulių rėmimo tarybos pirmininku patvirtintas Žemės ir miškų ūkio ministerijos departamento direktorius, dabartinis Trakų miškų urėdas V. Mierkis [9].
Trakų urėdija yra viena pirmaujančių respublikoje. Ji daug dėmesio skiria miškų atkūrimui, apsaugai ir urėdijos pastatų renovacijai, ryšiams su visuomene, rengia ekskursijas pažintiniais takais, prižiūri piliakalnius, poilsiavietes, globoja jaunuosius miško bičiulius.

2008 m. Trakų urėdijos lėšomis buvo išleista knyga „Trakų urėdijos miškų istorija“, kurią parašė rašytojas, gamtininkas Gediminas Isokas ir buvęs ilgametis Trakų urėdijos pavaduotojas miškininkystei, dabar pensininkas Antanas Tervydis [6]. Dauguma knygoje skelbiamų duomenų rasti archyvuose, spaudoje, yra nauji. Už pagalbą renkant dokumentus, nuotraukas, taip pat pasiūlymus ir pastabas leidinio autoriai dėkoja miško urėdui Vygandui Mierkiui [1].

Urėdo V. Mierkio darbas buvo įvertintas visuomenės [6]. 2004 m. Lietuvos Respublikos Prezidento Dekretu Vasario 16-osios – Lietuvos valstybės atkūrimo dienos proga – miškininkas apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu [3].

2007 m. V. Mierkis buvo apdovanotas Trakų rajono Kunigaikščio Vytauto Didžiojo I laipsnio diplomu „už svarų indėlį vystant miškų ūkio veiklą ir ekologinės kultūros puoselėjimą“ [8].

2008 m. V. Mierkis apdovanotas Vilniaus apskrities Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino nominacija ir II laipsnio diplomu „Už pasiekimus finansinio – gamybinio kapitalo stiprinimo srityje“ [4].

Apie V. Mierkį rašoma leidiniuose „Miškas ir mes“ [2], „Kas yra kas Lietuvoje“ [5], Gedimino Isoko ir Antano Tervydžio knygoje „Trakų urėdijos miškų istorija“ [1], periodikoje, internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Isokas, Gediminas. Trakų urėdijos miškų istorija / Gediminas Isokas, Antanas Tervydis. – Vilnius, 2008. – P. 6, 135.
2. Katinienė, Joana. Auga gamtą mylintys žmonės // Miškas ir mes. – Vilnius. 2013. – P. 208–209.
3. Katinienė, Joana. Šalies prezidentas apdovanojo trakiškius. – Nuotr. // Galvė. – 2004, kovo 5, p. 6.
4. Kunigaikščio Gedimino nominacija apdovanotas Vygantas Mierkis // Trakų žemė. – 2009, saus. 17, p. 2.
5. Mierkis, Vygantas // Kas yra kas Lietuvoje. Auksinis Tūkstantmečio leidimas. – Kaunas. 2009. – P. 913.
6. Noreikienė, Gražina. Trakų urėdui patinka būti miške, o ne prie popierių. – Nuotr. // Galvė – 2009, kovo 6, p. 7.
7. Paskirtas Trakų miškų urėdas.  – Nuotr. // Galvė. – 2002, bal. 12, p. 3
8. Petkevičius, Vytautas. Potvarkis: Dėl apdovanojimų Trakų rajono Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacijomis 2008 m. vasario 13 d. Nr. 13. – Iliustr. // Trakų žemė.– 2008, vas. 23, p. 1.
9. Žeimantas, Vytautas. Miškasodžio talkos Lietuvoje tampa gražia tradicija. – Nuotr. // Tėviškės gamta. – 2012, geg., p. 2.

Parengė: Rasa Selickaitė (Trakų viešoji biblioteka), 2014

Dalintis straipsniu: