Danguolė Banevičienė

Danguolė Banevičienė. Nuotr. iš kn.: 80 žingsnių iki šiandien. – [Trakai], 2020, p. 8.

Danguolė Banevičienė Vilniaus universitete įgijo bibliotekininko ir bibliografo specialybę. 1983 m. Trakų centrinėje bibliotekoje ėjo vyr. bibliografės pareigas. 1986 m.  buvo bibliotekos direktoriaus pavaduotoja. Nuo 2004 m. rugsėjo 30 d. vadovauja Trakų rajono savivaldybės viešajai bibliotekai [1, 6, 8].

D. Banevičienė dalyvauja profesinėje ir visuomeninėje veikloje: savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos narė; Lietuvos bibliotekininkų draugijos narė; Vilniaus regiono bibliotekų asociacijos tarybos narė. 2017 m. D. Banevičienės iniciatyva Trakų rajono Būdos kaime esančioje Angelų kalvoje buvo pastatyta Bibliotekininką globojančio angelo skulptūra, įprasminanti bibliotekininko vardą. Angelo koncepciją išplėtojo tautodailininkas medžio skulptorius Algimantas Sakalauskas, skulptūros figūrą išliejo tautodailininkas kalvis Ričardas Grekavičius. Prie angelo atsiradimo prisidėjo bibliotekininkai, bibliotekų bendruomenių nariai, pavieniai asmenys, skaitytojai iš visos Lietuvos [3, 6, 8].

2009 m. D. Banevičienė ir Trakų viešosios bibliotekos vyr. bibliotekininkė Marijolia Sedlikovska kalbino rašytoją Romualdą Granauską. Susitikimo akimirkos buvo įamžintos filme, kurį sumontavo kraštietis Darius Kairaitis. Filmas buvo rodomas rašytojo 70-mečiui skirtame renginyje.
2020 m., minint Trakų viešosios bibliotekos 80-ąjį jubiliejų, išleista knyga „80 žingsnių iki šiandien“. Leidinys supažindina visuomenę su Trakų viešosios bibliotekos istorija, pristato vykdomas veiklas. D. Banevičienė yra knygos atsiradimo iniciatorė ir viena iš knygos sudarytojų [6, 8].
D. Banevičienės straipsniai, viešinantys bibliotekoje atsirandančias naujoves ir pokyčius, yra publikuojami įvairiuose leidiniuose.

D. Banevičienė ypatingą dėmesį skiria bibliotekų materialinei bazei, o darnus bendradarbiavimas su vietinėmis valdžios institucijomis lemia jos gerėjimą: Vaikų literatūros skyrius, Aukštadvario, Dusmenų, Rykantų bibliotekos perkeltos į geresnes, suremontuotas patalpas; naujai atstatytas Senųjų Trakų bibliotekos pastatas; Rūdiškėse pastatyta nauja, moderni biblioteka; rekonstruotas, moderniai įrengtas Lentvario bibliotekos pastatas; dauguma bibliotekų suremontuotos, jose sukurtas šiuolaikiškas interjeras [6].
D. Banevičienės, kaip bibliotekos vadovės, tikslas – moderni biblioteka, kurianti informacinę visuomenę, kartu išsauganti ir tradicines vertybes. Siekis neatsilikti nuo naujovių ir bibliotekos lankytojams siūlyti kokybiškas ir aktualias paslaugas bei aukšti reikalavimai įstaigai buvo išsakyti 2018 m. duotame interviu: „Stengsimės išlaikyti užsikeltą kartelę paslaugų kūrimo ir teikimo gyventojams sferoje, būdami kultūros ir inovacijų židiniu visame Trakų rajone, nuolat tobulėdami ir siūlydami aukščiausią kokybę lankytojams. <…> Belieka palinkėti sau išlaikyti tempą pokyčių kelyje.“ [2, 6].

D. Banevičienės veikla ne kartą įvertinta Trakų rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir kultūros skyriaus, Trakų rajono savivaldybės mero, Vilniaus apskrities viršininko administracijos padėkomis [6]. Keli iš apdovanojimų: Vilniaus regiono geriausio metų bibliotekininko konkurso „Riešutas“ „Graikinio riešuto“ apdovanojimas geriausiam metų bibliotekos vadovui (2017 m.); Trakų rajono savivaldybės merės padėka (2017 m.); kultūros ministro Šarūno Biručio padėka (2014 m.) [5, 7, 9].

2019 m. Danguolė Banevičienė buvo apdovanota Trakų rajono savivaldybės Kunigaikščio Vytauto Didžiojo nominacijos I laipsnio diplomu ir medaliu už bendrosios gyventojų kultūros palaikymą, etnokultūros tradicijų puoselėjimą, tautinių mažumų kultūros plėtrą bei kultūrinių iniciatyvų įgyvendinimą [4].

Apie D. Banevičienę rašoma knygoje „80 žingsnių iki šiandien“ [6]. Daug straipsnių apie D. Banevičienės veiklą yra respublikinėje ir Trakų rajoninėje spaudoje, internete. Įvairiuose leidiniuose išspausdintas ne vienas interviu.

Literatūra ir šaltiniai:

1. Banevičienė, Danguolė. Lėšų trūksta, bet užtenka noro padėti skaitytojams: [interviu su nauja Trakų viešosios bibliotekos direktore Danguole Banevičiene] / kalbina Robertas Čuta. – Iliustr. // Trakų žemė. – 2004, spal. 20, p. 1, 2.
2. Banevičienė, Danguolė. Teigiami pokyčiai Trakų rajono bibliotekose: [interviu su Trakų viešosios bibliotekos direktore]. – Iliustr. // Galvė. – 2018, gruod. 21, p. 4, 6.
3. Loiba, Edita. Sparnus išskleidė Bibliotekininkų angelas: [apie bibliotekininkus globojančio angelo, pastatyto ant Angelų kalvos Būdos kaime Trakų apylinkėse (idėjos autorė D. Banevičienė), pašventinimą. Su Angelo dovanotojų sąrašu]. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2017, Nr. 10, p. 6-7.
4. Narbutienė, Akvilė. Apdovanota direktorė Danguolė Banevičienė: [apie Trakų RSVB dir. Danguolei Banevičienei įteiktą Kunigaikščio Vytauto Didžiojo pirmojo laipsnio medalį]. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2019, Nr. 3 (kovas), p. 42.
5. Putnaitė, Gerda. Plečiasi laureatų ratas: [apie Vilniaus regiono „Riešuto“ konkurso 2017 m. laureatus, minima ir D. Banevičienė]. – Iliustr. // Tarp knygų. – 2018, Nr. 1, p. 37.
6. Trakų viešoji biblioteka: 80 žingsnių iki šiandien. – [Trakai], 2020, p. 117, 155, 157, 159.
7. Trakų viešosios bibliotekos direktorei D. Banevičienei – garbinga nominacija: [apie D. Banevičienei įteiktą geriausio metų vadovo apdovanojimą ir Trakų rajono savivaldybės merės padėką] / Trakų rajono savivaldybės informacija. – Iliustr. // Galvė. – 2017, gruod. 8, p. 2.
8. Vadovo gyvenimo aprašymas: [apie D. Banevičienę]. Trakų viešoji biblioteka [interaktyvus]. 2020 [žiūrėta 2020-11-17]. Prieiga per internetą: <https://www.trakubiblioteka.lt/lt/darbo-laikas-ir-kontaktai/administracija/vadovo-gyvenimo-aprasymas/3506>.
9. Vitovičiūtė, Meida. Laiko subrandinti nuopelnai: [apie kultūros ministro Šarūno Biručio D. Banevičienei įteiktą padėkos raštą]. – Iliustr. // Trakų žemė. – 2014, gruod. 31, p. 1, 8.

Parengė: Regina Kaziukėnaitė (Trakų SVB), 2020

Dalintis straipsniu: