Apolinaras Juozas Povilaitis

Apolinaras Juozas Povilaitis. Nuotr. iš kn.: Mes buvome ten... : 1991 metų sausio 13-oji. – Vilnius, 2011. – T. 1, p. 169.

Apolinaras Juozas Povilaitis. Nuotr. iš kn.: Mes buvome ten… : 1991 metų sausio 13-oji. – Vilnius, 2011. – T. 1, p. 169.

Apolinaras Povilaitis – pats vyriausias iš žuvusiųjų prie Vilniaus televizijos bokšto kraupią 1991 metų Sausio 13-osios naktį. Jam buvo penkiasdešimt ketveri. A. Povilaičio senelė buvo A. Kudirkaitė, priklausanti tai pačiai giminei, kaip ir Lietuvos prisikėlimo šauklys Vincas Kudirka. Užaugęs daugiavaikėje šeimoje, ir pats turėjo didelę šeimą. Dirbo šaltkalviu Lietuvos Mokslų Akademijos Chemijos ir cheminės technologijos institute [2, 9]. 1991 m. sausio 13 d. nukautas, gindamas nuo okupantų Vilniaus televizijos bokštą. Palaidotas Antakalnio kapinėse, laisvės gynėjų panteone [4, 6].

Už pasižymėjimą didvyrišku narsumu ir ištverme ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę po mirties apdovanotas I-ojo laipsnio Vyčio Kryžiaus ordinu ir Sausio 13-osios atminimo medaliu [5, 8].

2011 m. sausio 16 d., minint 20-ąsias Sausio 13-osios metines, A. J. Povilaitis apdovanotas I-ojo laipsnio ženklu-medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ (žr. adresu).

Apie A. J. Povilaitį rašoma knygose „Lietuva, 1991.01.13: dokumentai, liudijimai, atgarsiai“ [6], „Mes buvome ten… 1991 metų sausio 13-oji“ [8], periodikoje. Yra informacijos internete.

1998 m. Kovo 11-osios išvakarėse ant namo, kuriame gyveno Lietuvos laisvės gynėjas (Architektų g. 115, Lazdynų seniūnija), buvo atidengta memorialinė lenta [3].

1992 m. A. J. Povilaičio žuvimo vietoje, į vakarus nuo Vilniaus televizijos bokšto (Sausio 13-osios g. 10, Karoliniškių seniūnija), buvo atidengtas paminklas – ant granitinio stačiakampio pagrindo stovintis keturkampio plano stulpas su įstrižai nusklembtu viršumi ir iškaltu įrašu: „Apolinaras / Juozas / Povilaitis / 1937–1991“ [7].

1996 m. Apolinaro Juozo Povilaičio vardu Karoliniškėse pavadinta gatvė (buvusi Vairo g.) [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Apdovanotų asmenų duomenų bazė. Lietuvos Respublikos Prezidentė [interaktyvus]. 2008-2010 [žiūrėta 2010-03-05]. Prieiga per internetą: <http://grybauskaite1.lrp.lt/lt/prezidento_veikla/apdovanojimai/apdovanojimai_256.html>.
2. Baužytė, Jūra. „Reikia būti tokiems, kaip tėtis…”: [apie Lietuvos laisvės gynėją A.J.Povilaitį]. – Portr. // Tiesa. – 1991, vas. 15, p. 2.
3. Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Vilniaus gatvės = Vilnius streets: istorija, vardynas, žemėlapiai. – Vilnius, 2000, p. 119.
4. Girininkienė, Vida. Vilniaus kapinės. – Vilnius, 2004, p. 199-200.
5. Guščius, Alfredas. Jų atminimas neišblės: [apie paminklinės lentos atidengimą] // Vakarinės naujienos. – 1998, kovo 17, p. 6.
6. Lietuva, 1991.01.13: dokumentai, liudijimai, atgarsiai. – Vilnius, 1991, p. 61.
7. Apolinaro Juozo Povilaičio žuvimo vieta. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2012-07-04]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=36037&lang=lt>.
8. Apolinaras Juozas Povilaitis (1937-1991). – Portr. // Mes buvome ten… : 1991 metų sausio 13-oji. – Vilnius, 2011. – T. 1, p. 169-170.
9. Apolinaras Juozas Povilaitis (1937-1991). Sausio 13-oji tautos atmintyje [interaktyvus]. 2010 [žiūrėta 2010-05-10]. Prieiga per internetą: <http://www.laisve15.lt/dokumentas-56.htm>.

Parengė: Dalia Abromavičienė, Jolanta Šavelytė (Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka), 2010; 2016

Dalintis straipsniu: