Darius Gerbutavičius

Darius Gerbutavičius. Nuotr. iš kn.: Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2004. – T. 6, p. 593.

Darius Gerbutavičius. Nuotr. iš kn.: Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2004. – T. 6, p. 593.

1980–1988 m. mokėsi 43-oje vidurinėje mokykloje (dabar Vilniaus „Ryto“ vidurinė mokykla). 1988 m. įstojo į Vilniaus 3-ąją statybininkų mokyklą (dabar VĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras). Mokėsi staliaus-dailidės profesijos. 1991 m. įstojo į Lietuvos šaulių sąjungą, aktyviai dalyvavo sąjungos veikloje. 1991 metų sausio 11-13 dienomis budėjo prie Spaudos rūmų, Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo, Televizijos bokšto. 1991 metų sausio 13-osios naktį netoli Televizijos bokšto buvo nukautas SSRS desantininkų. 1991 metų sausio 16 d. palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse [1, 7].

1991 m. sausio 14 d. D. Gerbutavičius Lietuvos šaulių sąjungos buvo apdovanotas (po mirties) Šaulių žvaigždės ordinu „Už narsumą ginant Lietuvos nepriklausomybę“. Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos Prezidiumo 1991 m. sausio 15 d. nutarimu už pasižymėjimą didvyrišku narsumu ir ištverme ginant Lietuvos Respublikos laisvę ir nepriklausomybę D. Gerbutavičius apdovanotas (po mirties) I-ojo laipsnio Vyčio kryžiaus ordinu [4, 5, 7].

2011 m. sausio 16 d., minint 20-ąsias Sausio 13-osios metines, D. Gerbutavičius apdovanotas I-ojo laipsnio ženklu-medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ (žr. adresu).

Sausio 13-oji – Lietuvos dvasios pergalė: Darių Gerbutavičių prisimenant. – Vilnius, 2006. Knygos viršelis

Sausio 13-oji – Lietuvos dvasios pergalė: Darių Gerbutavičių prisimenant. – Vilnius, 2006. Knygos viršelis

2006 m. Vilniaus „Ryto“ vidurinės mokyklos istorijos mokytoja metodininkė Vilma Riabovienė ir mokyklos jaunieji kraštotyrininkai sudarė ir išleido knygą „Sausio 13-oji – Lietuvos dvasios pergalė: Darių Gerbutavičių, žuvusį 1991 metų Sausio 13-ąją, prisimenant“ [7]. Knygos pratarmę parašė filosofas, europarlamentaras Leonidas Donskis. Leidinyje pateikiami D. Gerbutavičiaus tėvų, mokytojų, draugų atsiminimai, publikuojami Vilniaus „Ryto“ vidurinės mokyklos mokinių projektiniai darbai, skirti 1991 m. Sausio 13-ajai. Knyga iliustruota nuotraukomis iš Dariaus motinos Vincės Gerbutavičienės asmeninio archyvo ir video filmo „Darių Gerbutavičių prisimenant“. Leidinio pabaigoje pateikiamas naudotos literatūros ir šaltinių sąrašas.
Apie D. Gerbutavičių rašoma leidinyje „Asmenybės. 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai“ [4], knygose „Mes buvome ten…: 1991 metų sausio 13-oji“ (Vilnius, 2011), Antano Rimvydo Čaplinsko „Vilniaus atminimo knyga: mieste įamžintos asmenybės“ (Vilnius, 2011), periodikoje.

1996 m. Vilniuje, prie namo A. P. Kovaliuko g. 32 (Karoliniškių seniūnija), minint 5-ąsias laisvės gynėjo žūties metines, Dariaus Gerbutavičiaus atminimui buvo atidengta memorialinė lenta. Lentoje iškaltas įrašas: „Šiame name gyveno Laisvės gynėjas Darius Gerbutavičius, gimęs 1973 m., žuvęs 1991 m. sausio 13 d.“ [4, 7, p. 84; 8].

1996 m. buvusioje Vilniaus 3-ojoje statybininkų mokykloje (dabar Vilniaus statybininkų rengimo centras) D. Gerbutavičiui buvo atidengta memorialinė lenta (skulpt. Jonas Naruševičius, archit. Vytautas Zaranka). Lentoje iškaltas D. Gerbutavičiaus bareljefas ir įrašas: „Šioje mokykloje mokėsi / Darius Gerbutavičius / gimė 1973 m. / žuvo 1991 m. sausio 13 dieną / prie Vilniaus televizijos bokšto“ [4; 6; 7, p. 48].

2016 m. kovo 10 d. Vilniuje, ant Vilniaus „Ryto“ progimnazijos pastato (D. Gerbutavičiaus g. 9, Karoliniškių seniūnija), D. Gerbutavičiaus atminimui atidengta memorialinė lenta. Lentoje iškaltas įrašas: „Šioje mokykloje / 1980-1988 m. mokėsi  / Darius Gerbutavičius / Lietuvos laisvės gynėjas, / žuvęs 1991 m. sausio 13 d.“ [6a].

1992 m. D. Gerbutavičiaus žuvimo vietoje, į pietus nuo Vilniaus televizijos bokšto (Sausio 13-osios g. 10, Karoliniškių seniūnija), buvo atidengtas paminklas – ant granitinio stačiakampio pagrindo stovintis keturkampio plano stulpas su įstrižai nusklembtu viršumi ir iškaltu įrašu: „Darius / Gerbutavičius / 1973–1991“ [3; 7, p. 82].

Vilniuje, Karoliniškių seniūnijoje, D. Gerbutavičiaus vardu pavadinta gatvė (iki 1996 m. buvusi Žaibo g.) [2].

1991 m. lietuvių išeivijos šaulių pastangomis, pagerbiant 1991 m. Sausio 13-ąją žuvusius šaulius Darių Gerbutavičių ir Igną Šimulionį, JAV, Mičigano valstijoje, Mančesteryje, buvo pastatytas koplytstulpis [4, 7].

Literatūra ir šaltiniai

1. Baužytė, Jūra. Gerbutavičius Darius. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2004. – T. 6, p. 593.
2. Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Vilniaus gatvės. − Vilnius, 2000, p. 38, 119, 242.
3. Dariaus Gerbutavičiaus žuvimo vieta. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2017-04-26]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/heritage/Pages/KVRDetail.aspx?MC=36032&lang=lt>.
4. Gerbutavičius Darius. – Portr. // Asmenybės. 1990-2015 m. Lietuvos pasiekimai. – Kaunas, 2015. – D. 2, p. 37.
5. Darius Gerbutavičius (1973 07 14 – 1991 01 13). Lietuvos Respublikos Seimas [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2017-04-26]. Prieiga per internetą: <http://www3.lrs.lt/pls/inter/w5_show?p_d=49607&p_r=4110&p_k=1>.
6. Peršonytė, Rūta. Pavyzdys ateities kartoms: [apie D. Gerbutavičiaus memorialinės lentos atidengimą Vilniaus 3-ojoje statybininkų mokykloje]. – Iliustr. // Lietuvos aidas. – 1996, saus. 11, p. 2.
6a. Riabovienė, Vilma. Mes tik tada vieningi, kai esame kartu: [apie Vilniaus „Ryto“ progimnazijoje atidengtą atminimo lentą Lietuvos laisvės gynėjui Dariui Gerbutavičiui, 1980–1988 m. besimokiusiam šioje mokykloje]. – Iliustr. // Voruta. – 2016, kovo 26, p. 9; Prieiga per internetą: <http://www.voruta.lt/wp-content/uploads/Voruta-2016-nr.-3.pdf>.
7. Sausio 13-oji – Lietuvos dvasios pergalė: Darių Gerbutavičių, žuvusį 1991 metų Sausio 13-ąją, prisimenant. – Vilnius, 2006. – 131, [2] p.: iliustr., portr. – Bibliogr.: p. 131-132.
8. [VLN] Atminimo lentos. Miestai.net [interaktyvus]. 2000–2017 [žiūrėta 2017-04-26]. Prieiga per internetą: <http://www.miestai.net/forumas/showthread.php?t=9456&page=4>.

Parengė: Jurgita Lazauskaitė (VAVB), 2012; 2017

Dalintis straipsniu: