Juozas Valentukevičius

Juozas Valentukevičius. Nuotr. iš leid.: Tarp knygų. – 2005, Nr. 6, p. 29

1975 m. baigė Kauno aklųjų vidurinę mokyklą, 1975–1981 m. studijavo Vilniaus valstybinio universiteto Istorijos fakultete, įgijo istorijos ir visuomenės mokslų dėstytojo diplomą. Dar studijuodamas, 1978 m. kovo 1 d. pradėjo dirbti Lietuvos aklųjų draugijos (LAD) leidykloje Brailio rašto redaktoriumi. Nuo 1979 iki 1984 m. LAD leidykloje dirbo mokslinės ir visuomeninės literatūros redakcijos vedėju, 1984–1990 m. – LAD garso įrašų namų direktoriumi. Po šios įstaigos reorganizavimo pradėjo dirbti Lietuvos aklųjų bibliotekoje (LAB). Nuo 1993 m. vadovauja LAB Tiflotyros skyriui, nuo 2009 m. –  LAB direktorės pavaduotojas tiflotyrai [3].

Dalyvauja įvairiuose projektuose, vadovauja tiflologinės literatūros ir informacijos leidybos projektams. J. Valentukevičius yra jau daugiau kaip 20 metų veikiančio Katalikiškojo Prano Daunio fondo akliesiems remti viceprezidentas, kasmetinių aklųjų maldos dienų koordinatorius, vienas iš nedaugelio žmonių, idėją sukurti ir pastatyti paminklą Lietuvos aklųjų švietimo patriarchui – Pranui Dauniui – pavertusių realybe. 2014 m. birželio 5 d. paminklas buvo iškilmingai atidengtas Kaune [1].
Visi darbai, kuriuos nuo pat studijų laikų dirba J. Valentukevičius yra susiję su knygų leidyba ir kraštotyriniu darbu. Ypač minėtinas jo parengtas „Neregių literatų sąvadas“ (2005). Tai žinynas, kuriame pirmą kartą surinkta ir susisteminta medžiaga apie 90 XX a. Lietuvos literatų, turinčių regėjimo negalią. Vienas ar su kitais LAB Tiflotyros skyriaus darbuotojais yra sudaręs tiflologinės tematikos leidinių, tarp kurių išskirtini „Jis mus turtina…: dr. Valentinui Vytautui Toločkai 70 metų“ (2000), straipsnių rinkinys „Spalvų kontrastai silpnaregiams“ (2004), Alfonso Valašino „Žymūs pasaulio aklieji“ (2006), neregių ir silpnai matančiųjų kūrybos almanachas „Žodžio spalvos“ (I – 2003; II – 2008; III – 2012) ir kt. Nuo 2005 m. iki šiol rengia leidinį „Tiflologinis kalendorius: Lietuvos aklųjų gyvenimo datos“. J. Valentukevičius taip pat rūpinasi fizinės ir informacinės aplinkos pritaikymu neregiams, yra parengęs keletą metodinių ir informacinių leidinių: „Buitinės aplinkos pritaikymas žmonėms su regos negalia“ (2007), „Skaitau garsinę knygą: patarimai akliesiems ir silpnaregiams“ (2009) [1].
Yra prisidėjęs prie keleto bibliografijos rodyklių, taip pat informacinio leidinio  „Lietuvos aklųjų istorijos muziejus“ (Vilnius, 2014) rengimo. J. Valentukevičius renka kraštotyros medžiagą apie savo gimtąjį Grybaulios kaimą, mėgsta drožinėti, keliauti [3].

Valentukevičius, Juozas. Neregių literatų sąvadas.– Vilnius, 2005. Knygos viršelis

2015 m. J. Valentukevičius už nuopelnus Lietuvos respublikai ir Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino medaliu [2].

Apie J. Valentukevičių rašoma „Tiflologiniame kalendoriuje“ [1],  Alvydo Valentos sudarytoje knygoje „Prikelti atmintį: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, 1990–2015“ [2] ir kt. J. Valentukevičiaus profesionaliai  rengiamas almanachas „Žodžio spalvos“ aptariamas knygotyrininkės Žiedūnės Zaveckienės knygoje „Su baltąja lazdele“ (Vilnius, 2003). Informacijos apie J. Valentukevičių yra periodinėje spaudoje, internete.

Vilniuje esančiame Lietuvos aklųjų istorijos muziejuje (Skroblų g. 10) yra J. Valentukevičiaus nuotraukų, rašytinė medžiaga apie jį saugoma LAB Tiflotyros skyriuje.

Literatūra ir šaltiniai

1. Januševičienė, Rasa. Juozas Valentukevičius // Tiflologinis kalendorius 2015 metai: Lietuvos aklųjų gyvenimo datos. – Vilnius, 2014, p. 25-27.
2. Prikelti atmintį: Lietuvos aklųjų ir silpnaregių sąjunga, 1990–2015. – Vilnius, 2016, p. 258.
3. Zaveckienė, Žiedūnė. LAB Tiflotyros skyrius ir jo vadovas: [apie Juozą Valentukevičių]. – Portr., nuotr. // Tarp knygų – 2005, Nr. 6, p. 29-31.

Parengė: Ina Praprovienė (LAB), 2016

Dalintis straipsniu: