Malvina Miškinienė (Chmieliauskaitė)

Malvina Miškinienė. Nuotr. iš kn.: Miškinienė, Malvina. Mano Gervėčiai: [eilėraščiai, nuotraukos, prisiminimai]. – Trakai, 2005, IV virš. p.

Malvina Miškinienė. Nuotr. iš kn.: Miškinienė, Malvina. Mano Gervėčiai: [eilėraščiai, nuotraukos, prisiminimai]. – Trakai, 2005, IV virš. p.

Savo autobiografijoje M. Miškinienė rašo: „1933 metais pradėjau lankyti lenkišką pradinę mokyklą, nes tais metais visuose Vilniaus krašto kaimuose buvo uždarytos valdiškos ir „Ryto“ draugijos išlaikomos lietuviškos mokyklos“ [5, p. 98]. Nuo 1939 m. iki 1943 m. ji niekur nesimokė, megzdama padėjo tėvams išlaikyti šeimą. Kai 1943 m. Gervėčiuose buvo įsteigta lietuviška progimnazija, pradėjo mokytis joje. 1944–1949 m. m. mokėsi Vilniaus II-oje mergaičių gimnazijoje. 1956 m. baigė tuometinį Vilniaus pedagoginį institutą ir įgijo fizikos ir matematikos specialybę. Daugiau kaip 50 metų dirbo matematikos ir fizikos mokytoja Trakų rajono mokyklose. Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo mokytojavo Gudijos Rimdžiūnų lietuviškoje mokykloje. Išėjusi į pensiją pradėjo kurti. Užrašė prisiminimų, sukūrė eilėraščių ir dainų, scenarijų vaidinimams [2, 4, 5].

M. Miškinienė buvo žinoma Trakų rajono literatė, eilėraščių ir dainų autorė, etnografė, vaidinimų režisierė, septynių knygų autorė. Iš jų minėtina „Lietuviais esame mes gimę…: atsiminimai“ (2008). Išleido kelias savo gimtajam Gervėčių kraštui skirtas knygas: „Mano Gervėčiai“ (2005), „Kas giesmėn netilpo: prisiminimai, apsakymai, novelės“ (2016). Parengė ir sudarė Gervėčių krašto folkloro leidinį „Iš momulės kupero“ (2012, 2013). Sukūrė knygelių vaikams: „Nendrinė kepurė: eilėraščiai, pasakos, apsakymai“ (2005), „Skruzdėlytės Smalsuolytės nuotykiai: eilėraščiai, pasaka“ (2016). Pastaroji iliustruota pačios autorės nuotraukomis.
M. Miškinienes kūrybos spausdinta Traku rajono literatu rinkiniuose: „Trakuvos poezija“ (2004), „Trakuvos literatų kūryba“ (2010), „Trakų krašto literatai“ (2015), „Trakų krašto literatai – 20“ [3].
M. Miškinienė buvo taip pat tautodailininkė – audėja ir mezgėja [7]. Ji išaudė du vienetus V. Kudirkos Tautinės Giesmės. Jie buvo padovanoti Lietuvos prezidentams Valdui Adamkui ir Daliai Grybauskaitei [1]. Daug metų M. Miškinienė buvo Gervėčių krašto folkloro klubo narė. Jos pastangomis Gudijoje, Rimdžiūnų kultūros centre įkurtas Gervėčių krašto etnografinis muziejus [2, 9, 10].

Už knygą „Lietuviais esame mes gimę…“ (2008) M. Miškinienei buvo suteiktas XII Rytų Lietuvos literatų konkurso laureatės vardas [7].
2013 m. ji buvo apdovanota 2-ojo laipsnio ženklu-medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir tautai“ [6].

Apie Malviną Miškinienę rašoma jos pačios knygose, kraštotyrininko Benjamino Kondrato knygoje „Kūrėjų pėdsakais“ [2], leidinyje Trakų krašto literatai – 20“ [3], periodikoje, internete.

Malvina Miškinienė mirė 2023 m. balandžio 23 d. Vilniuje, palaidota Vilniaus Karveliškių kapinėse.

Literatūra ir šaltiniai

1. Dovana prezidentui: [informacija apie tai, kad Gervėčių krašto audėja Malvina Miškinienė LR prezidentūroje kadenciją baigusiam prezidentui Valdui Adamkui įteikė išaustą Lietuvos himną]. – Iliustr. // Lietuvių godos. – 2009, rugpjūtis (Nr. 8), p. 2.
2. Kondratas, Benjaminas. [Malvina Miškinienė]: [poetės literatės, tautodailininkės, pedagogės biografija] // Kondratas, Benjaminas. Kūrėjų pėdsakais: Trakų, Elektrėnų ir Birštono krašte. – Vilnius, 2020. – Kn. 20, p. 250.
3. Malvina Miškinienė: [biografija ir du eilėraščiai]. – Portr. // Trakų krašto literatai – 20. – Trakai, 2020. – P. 98–103.
4. Miškinienė, Malvina. Malvinos Miškinienės autobiografija; [su Marijos Šaknienės prierašu apie autorę]. – Portr. // Lietuvių godos. – 2021, gegužė (Nr. 5), p. 3.
5. Miškinienė, Malvina. Mano Gervėčiai: [eilėraščiai, nuotraukos, prisiminimai]. – Trakai, 2005. – 104 p.: iliustr.
6. Malvina Miškinienė. Trakų krašto literatai. Trakų biblioteka [interaktyvus]. 2023 [žiūrėta 2023-05-26]. Prieiga per internetą:  <https://www.trakubiblioteka.lt/lt/krastotyra/traku-krasto-literatai/77>.
7. Noreikienė, Gražina. Pagerbti Trakų krašto literatai: spalio 15 dieną į Trakų kultūros rūmų salę sugužėjo visi norintys susitikti su 2008 metų Rytų Lietuvos literatų konkurso laureatais kraštiečiais: [minima ir viena šio konkurso laureačių M. Miškinienė]. – Iliustr. // Galvė (Trakų r.). – 2008, spal. 17, p. 5.
8. Selickaitė, Rasa. Mokytoja, netilpusi įprastiniuose rėmuose: [Trakų viešosios bibliotekos aptarnavimo skyriuje eksponuojami kraštietės, literatės, garbingo amžiaus senjorės Malvinos Miškinienės austi drobės rankdarbiai ir autorės knygos]. – Iliustr. // Galvė (Trakų r.). – 2016, geg. 27, p. 2, 7.
9. Šaknys, Bernardas. Malvinos Miškinienės lobiai: apie Pelegrindos kaimo lietuvę, audėją, giesmininkę, pedagogę, rašytoją Malviną Miškinienę, neseniai atšventusią 80 metų jubiliejų. – Iliustr. // Tėviškės žiburiai (Torontas). – 2006, rugpj. 29, p. 4; Prieiga per internetą: <https://www.spauda.org/teviskes_ziburiai/archive/2006/2006-08-29-TEVISKES-ZIBURIAI.pdf>.
10. Zaleckienė, Irena. Lietuva – Tėvynė mūsų: [apie trakietės, kraštietės, ilgametės pedagogės Malvinos Miškinienės kūrybinę ir visuomeninę veiklą]. – Portr. // Trakų žemė. – 2019, kovo 15, p. 7.

Parengė: Nijolė Sisaitė (VAVB), 2023

Dalintis straipsniu: