Dariuš Stančyk (Dariusz Stańczyk)

DariušStančyk. – Portr. iš knygos: Rejon wileński : zarys społeczno- krajoznawczy. – Wilno, 2005. – P. 18.

Dariuš Stančyk. – Portr. iš knygos: Rejon wileński : zarys społeczno- krajoznawczy. – Wilno, 2005. – P. 18.

Baigė licėjų Vadovicuose, popiežiaus Jono Pauliaus II gimtajame mieste. Studijavo Radomio kunigų seminarijoje. 1986 m. gegužės mėnesį buvo įšventintas į kunigus. Šalia mokslų ir darbo daug sportavo. Dirbti į Lietuvą kunigas atvyko 1991 m. Trumpai kunigavo Vilniaus miesto Kalvarijos ir Antakalnio, Šalčininkų rajono Turgelių ir Tabariškių parapijose [6]. 1993–1996 m. dirbo Šumsko (Vilniaus r.) Šv. Mykolo Arkangelo parapijos klebonu [2]. Taip pat dirbo Kavalčiukuose (Švenčionių r.) [11].

Kunigo D. Stančyk darbai Šumske ir visoje Kalvelių seniūnijos teritorijoje ypač matomi ir neužmirštami parapijiečių. Kunigo pastangomis buvo suremontuota Šumsko bažnyčia ir vienuolynas, pastatytos 3 koplytėlės. 1995 m. į Šumsko bažnyčią atgabentos Dievo Gailestingumo liudytojos Šv. Faustinos Kovalskos relikvijos. D. Stančyk iniciatyva pradėti Vilniaus rajono Kalvelių ir Nemėžio bažnyčių statybos darbai. 2007 m. Kalveliuose pastatytas pirmasis Lietuvoje paminklas popiežiui Jonui Pauliui II [1]. Daug dėmesio kunigas skiria darbui su vaikais ir jaunimu. Jis atgaivino Vilniaus krašto lenkų skautų (harcerių) draugiją, kurios veiklai vadovauja iki šiol [7]. Organizuoja įvairius renginius, piligrimines keliones pėsčiomis ir dviračiais po viso pasaulio šventas vietas [5]. Organizavo kelionę dviračiais Adomo Mickevičiaus keliais nuo Vilniaus iki Stambulo, taip pat Emilijos Pliaterytės kovų vietomis, išvyką į Katynę ir kt. [6].

Lietuvos lenkų spaudoje paskelbta nemažai kunigo D. Stančyk straipsnių [7]. Jis kuria eilėraščius [8]. Tarp jų yra ir eilėraščių, skirtų Vilniui [9, 10].

2003 m. vasario 19 d. Vilniaus rajono savivaldybės taryba, įvertindama ganytojo ir visuomenės veikėjo Dariušo Stančyk nuopelnus rajonui, suteikė kunigui Vilniaus rajono garbės piliečio vardą [1, 11].

Tais pačiais metais kunigui buvo suteiktas Lietuvos „Metų Lenko 2003“ titulas.

Kunigas D. Stančyk minimas leidinyje „Rejon Wileński zarys społeczno-krajoznawczy“ [4]. Apie jį rašoma Lietuvos ir Lenkijos periodinėje spaudoje [3, 6], yra informacijos internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Levicki, Jan. Kunigas Dariuš Stančik – Vilniaus rajono garbės pilietis. – Iliustr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2003, geg. 8-14, p. 1.
2. Stančik Dariuš (Dariusz Stańczyk). Informacija apie savivaldybę. Vilniaus rajono garbės piliečiai. Vilniaus rajono savivaldybė [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2014-01-30]. Prieiga per internetą: <http://www.vrsa.lt/go.php/lit/Informacija-apie-savivaldybe/215/4/12>.
3. Narwojsz, Katarzyna. 25 lat drogi kapłańskiej kś. Dariusza Stańczyka / Katarzyna Narwojsz, Albiert Narwojsz. – Iliustr. // Tygodnik Wileńszczyzny. – 2011, 25 maja – 1 czerwca (Nr. 21), priedas „Rota“ (Nr. 649), p. 17.
4. Rejon Wileński: zarys społeczno-krajoznawczy. – Wilno, 2005, p. 18.
5. Siwińska, Dorota. Na cześć Jana Pawła II: XIV Wileńska Pielgrzymka Rowerowa: Litwa, Polska, Grecja, Włochy. – Iliustr. // Magazyn Wileński. – 2007, Nr 10, p. 26-28.
6. Stańczyk, Dariusz: Duszpasterz z Wileńszczyzn: z księdzem D.Stańczykiem rozmawia Mariusz Roman – Iliustr. // Magazyn Wileński. – 1996, Nr. 8, p. 2-47
7. Stańczyk, Dariusz. 80-lecie Polskiego Harcerstwa na Wileńszczyźnie: [apie Lenkijos jaunimo org-jos, boiskautizmo, įkurtos Vilniuje 1912 m., veiklą prieškario Vilniuje ir Vilniaus krašte, ir jos atgaivinimą] // Magazyn Wileński. – 1992, Nr. 14, p. 2-5.
8. Stańczyk Dariusz. Wiersze. 2013. Polska bibliografia literacka [interaktyvus]. 2014 [žiūrėta 2014-01-30]. Prieiga per internetą: <http://pbl.ibl.poznan.pl/dostep/index.php?s=d_biezacy&f=zapisy&p_tworcaid=24054>.
9. Stańczyk, Dariusz: Przymierze znad Wilii: [eilėraštis] // Magazyn Wileński. – 1992, Nr. 21/22, p. 29.
10. Stańczyk, Dariusz: Radość Wileńskiej Nocy: [eilėraštis] // Magazyn Wileński. – 1992, Nr. 7, p. 2
11. Zaslugom dane świadectwo: ks. Dariusz Stanczyk – honorowym obywatelem rejonu wileńskiego. – Iliustr. // Magazyn Wilenski. – 2003, Nr. 5, p. 23-24.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2014

Dalintis straipsniu: