Vytautas Edmundas Čekanauskas

Vytautas Edmundas Čekanauskas. Nuotr. iš kn.: Budreika, Eduardas. Architektas Vytautas Edmundas Čekanauskas. – Vilnius, 1998, p. 6

Vytautas Edmundas Čekanauskas. Nuotr. iš kn.: Budreika, Eduardas. Architektas Vytautas Edmundas Čekanauskas. – Vilnius, 1998, p. 6

Baigęs Šiaulių J. Janonio gimnaziją, 1949 m. atvyko į Vilnių  studijuoti. Tuometiniame Lietuvos valstybinio dailės instituto (dabar Vilniaus dailės akademija) Architektūros fakultete įgijo dailininko architekto specialybę. 1955 m. architekto karjerą pradėjęs Miestų statybos projektavimo institute, vėliau tapo vyriausiuoju projektų vadovu. Taip pat reikšminga ilgametė prof. V. E. Čekanausko pedagoginė veikla Vilniaus dailės akademijos Architektūros katedroje [2,6]. Mirė Vilniuje 2010 m. liepos 8 d. Palaidotas Antakalnio kapinėse.

Architekto projektuoti pastatai dera aplinkoje ir kuria savitą naująją Vilniaus architektūrą: Žvėryne pastatyti Kompozitorių sąjungos pastatas ir gyvenamasis kvartalas, administracinis-komercinis pastatas, Dailės parodų rūmai Senamiestyje (ŠMC), Lazdynų gyvenamasis rajonas (projektavo kartu su archit. V. Brėdikiu), Lietuvos žemės ūkio ekonomikos institutas, Lietuvos vyriausybės rūmai, paminklas ir skveras Adomui Mickevičiui Vilniuje (su skulpt. G. Jokūboniu), Šv. Jono Bosko bažnyčia Lazdynuose Vilniuje ir kt. [2, 4].

Budreika, Eduardas. Architektas Vytautas Edmundas Čekanauskas. – Vilnius, 1998. Knygos viršelis

Budreika, Eduardas. Architektas Vytautas Edmundas Čekanauskas. – Vilnius, 1998. Knygos viršelis

V. E. Čekanauskas buvo Lietuvos architektų sąjungos narys, Tarptautinės architektūros akademijos (IAA) akademikas profesorius, Rusijos dailės akademijos akademikas.
Architekto kūryba įvertinta valstybinėmis premijomis, jis apdovanotas Gedimino IV laipsnio ordinu, Lietuvos architektų sąjungos Architektūros Riterio ordinu.

2008 m. Vytautas Čekanauskas apdovanotas Šv. Krisforo statulėle už Vilniaus architektūros tradicijų puoselėjimą [5].

2018 m. gegužės mėn. M. K. Paco g.13, ant namo, kuriame architektas gyveno 1968-2010, atidengta memorialinė lenta „Architekto liniuotė“ [1].

Architektas Eduardas Budreika (1918-2007) yra parašęs monografiją „Architektas Vytautas Edmundas Čekanauskas“ [2, 7]. Algimanto Mačiulio studijoje „Vytautas Edmundas Čekanauskas“ rašoma apie žymaus architektūros kūrėjo gyvenimą, reikšmingiausius  projektus, dalyvavimą  konkursuose, pedagoginį darbą [4].

Pastačiau ne tiek daug – iki dešimties pastatų, neįgyvendintų projektų yra daugiau. Brangiausias man – Lietuvos kompozitorių sąjungos namų projektas. Buvau trenktas Suomija. Be proto domėjausi ir tebesidomiu suomių architektų darbais. Į tą projektą sudėjau viską, ką tik galėjau, pasimokęs iš suomių patirties. Bijojau, kad šis, vienas pirmųjų mano darbų, bus ir paskutinis. Koks nors partijos sekretorius sakys: kam mums reikia kapitalizmo – ir bus baigta. Tačiau taip neatsitiko. O Vilniaus parodų rūmai ėjosi kaip iš pypkės. Tuo metu Parodų rūmai buvo labai neįprastos architektūros. Šokiravo plačios vitrinos ir pasažai. Tokius sprendimus padiktavo pati Vokiečių gatvė, kur istoriškai buvo prekybos zona“,  apie savo darbus kalbėjo V. E. Čekanauskas [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Atidengta atminimo lenta architektui V. Čekanauskui: [interaktyvus] 2018 [žiūrėta 2018-08-28]. Prieiga per internetą: <http://m.diena.lt/naujienos/vilnius/menas-ir-pramogos/atidengta-atminimo-lenta-architektui-v-cekanauskui-863701>.
2. Budreika, Eduardas. Architektas Vytautas Edmundas Čekanauskas. – Vilnius, 1998. – 167, [1] p.: iliustr. – (Acta Academiae artium Vilnensis = Vilniaus dailės akademijos darbai, 13).
3. Čekanauskas, Vytautas. „Architektūra – ne poezija, ją reikia matyti”: [pokalbis su architektu V. Čekanausku / kalbėjosi] Algis Juozas Kusta //  Kusta, Algis Juozas.Tylioji meilė: ką man žmonės pasakė. – Vilnius, 2004. – P. 105-109.
4. Mačiulis, Algimantas. Vytautas Edmundas Čekanauskas. – Vilnius, 2011. – 206 p.: iliustr.  Prieiga per internetą: <http://leidykla.vda.lt/images/books/1304933435-file1.pdf>.
5.  Šv. Kristoforo statulėlės – už meilę miestui. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2008, gruod. 19, priedas „Sostinė”, p. 3.
6. Будрейка, Эдуардас. Витаутас Чеканаускас. – Ленинград, 1990. – 160 p.: iliustr.

Parengė: Aušra Asauskienė (VAVB), 2011, 2018

Dalintis straipsniu: