Pranas Noreika

Pranas Noreika. Nuotr. iš kn.: Šviečia naktį, šviečia dieną… = Glowing all night, glowing all day… : Elektrėnų krašto albumas. – Kaunas, 2015, p. 232.

Pranas Noreika. Nuotr. iš kn.: Šviečia naktį, šviečia dieną… = Glowing all night, glowing all day… : Elektrėnų krašto albumas. – Kaunas, 2015, p. 232.

1945–1946 m. – Radviliškio garvežių depo elektromonteris. 1946–1950 m. mokėsi Kauno politechnikume, 1950–1955 m. studijavo tuometiniame Kauno politechnikos institute (dabar Kauno technologijos universitetas) elektrotechniko inžinieriaus specialybę. 1950–1952 m. – Petrašiūnų elektrinės valdymo pulto budėtojas, 1952–1955 m. – elektrinės pamainos viršininkas, 1955–1957 m. – meistras. 1957–1960 m. – Ministrų tarybos reikalų valdybos referentas, LSSR liaudies ūkio tarybos Energetikos valdybos vyr. inžinierius. 1960 m. P. Noreika buvo paskirtas statomos didžiausios respublikoje Lietuvos elektrinės (iki 1990 m. Lietuvos valstybinės rajoninės (VRE) statybos direktoriumi. 1960–1962 m. vadovavo šios elektrinės statybai. 1962–2010 m. – elektrinės direktorius. Tuo pat metu 1977–1990 m. vadovavo ir Kaišiadorių hidroakumuliacinės elektrinės statybai [5, 6, 7]. Paskelbta daug P. Noreikos straipsnių, atsiminimų spaudoje apie Lietuvos elektrinės statybą, bendradarbius. Mirė 2021 m. rugsėjo 17 d. Elektrėnuose.

1965 m. P. Noreikai buvo suteiktas LSSR nusipelniusio inžinieriaus, 1966 m. – socialistinio darbo didvyrio vardas, Lietuvos elektrinės 40-mečio proga P. Noreika buvo apdovanotas LR Seimo padėkos raštu. Jam įteiktas Lietuvos energetikų garbės ženklas. 2001 m. apdovanotas Didžiojo Kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi (V laipsnio ordinu), 2002 m. – Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu [1]. 2007 m. P. Noreika buvo apdovanotas LR Ūkio ministerijos medaliu „Už nuopelnus verslui“, 2007 m. – LTOK Olimpine žvaigžde, 2007 m. – Kūno kultūros ir sporto departamento 1-o laipsnio ordinu su grandine, 2008 m. – ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Komandoro kryžiumi [5, 6]. 2013 m. už nuopelnus Lietuvos energetikai jam įteikta Petro Vileišio nominacija [2].

Pranas Noreika – Elektrėnų miesto kūrėjas ir vadovas. Galima sakyti, jog pirmieji miesto gyvavimo dešimtmečiai yra tiesiogiai susiję su jo veikla. Prasidėjus elektrinės statyboms ir paaiškėjus, kad trūksta tūkstančių specialistų, P. Noreika jų nenorėjo kviestis iš Sovietų sąjungos, todėl suorganizavo Kauno politechnikos instituto ir Kauno politechnikumo filialus Elektrėnuose. Tai lėmė ir miesto gyventojų kalbinę ir tautinę sudėtį. Taip pat į elektrinės statybą buvo priimami Sibiro tremtiniai [3]. P. Noreikos iniciatyva ir rūpesčiu mieste buvo pastatyta poilsio, sporto pramogų bazių.

2000 m., įkūrus Elektrėnų savivaldybę, Pranas Noreika tapo pirmuoju, Elektrėnų savivaldybės garbės piliečiu [4].

2005 m. P. Noreika buvo apdovanotas Vilniaus apskrities Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino nominacija – III grupės „Už pasiekimus finansinio-gamybinio kapitalo stiprinimo srityje“ III laipsnio nominacija [8].

Apie P. Noreiką rašoma leidinyje „Elektrėnai“ (Vilnius, 2006), žinynuose „Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai, 2006“ [5] ir „Lietuvos energetika“ (T. 3. Vilnius, 2004), lietuviškose enciklopedijose ir kt. [6, 7], taip pat periodikoje, internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Apdovanotų asmenų duomenų bazė [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2022-04-11]. Prieiga per internetą: <http://grybauskaite1.lrp.lt/lt/prezidento_veikla/apdovanojimai/apdovanojimai_256.html>.
2. Elektrėnų garbės piliečiui Pranui Noreikai įteikta Petro Vileišio nominacija // Elektrėnų kronika. – 2013, saus. 4–10, p. 2–3.
3. Jurgelevičius, Audrius. Pranas Noreika: žmogus, davęs pradžią Elektrėnams // Elektrėnų žinios. – 2015, saus. 23, p. 8–9.
4. Mūsų krašto garbės piliečiai. Elektrėnų savivaldybė [interaktyvus]. 2021 [žiūrėta 2022-04-11]. Prieiga per internetą: <http://www.elektrenai.lt/go.php/Garb%C4%97s%20pilie%C4%8Diai70>.
5. Noreika Pranas // Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai, 2006. – Kaunas, 2006. – P. 809.
6. Noreika Pranas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2009. – [T.] 16, p. 495.
7. Noreika Pranas. – Portr. // Lietuva. – Vilnius, 2012. – [D.] 3, p. 924.
8. Subačius, Lukas. Vilniaus apskrities viršininko administracija apdovanojo ir elektrėniečius: [apie apdovanojimą Vilniaus apskrities Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino nominacija, apdovanotas ir P. Noreika]. – Portr. // Trakų žemė. – 2006, saus. 14, p. 5.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų SVB), 2016, 2022

Dalintis straipsniu: