Jadvyga Zinaida Kuolienė (Sereikaitė)

J. Z. Kuolienė, nuotrauka iš „Mūsų žodis“, 2016 Nr. 5.

J. Z. Kuolienė, nuotrauka iš „Mūsų žodis“, 2016 Nr. 5.

Prasmingas sutapimas – J. Z. Kuolienės gimimo diena sutampa su Lietuvoje minima Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos diena. Galbūt šis sutapimas turėjo įtakos jos profesiniam pasirinkimui, didžiulę pagarbą knygai. Mokėsi Sližių pradinėje ir Veprių septynmetėje mokyklose. 1954 m. baigė Gelvonų vidurinę mokyklą. 1954–1959 m. studijavo Vilniaus valstybiniame universitete bibliotekininkystę. Dar studijuodama, 1959 m. vasario 1 d. pradėjo dirbti Lietuvos aklųjų draugijos (LAD) Vilniaus gamybinio mokymo kombinato bibliotekos vedėja. LAD sistemoje ji buvo pirmoji diplomuota bibliotekininkė. Be tiesioginių pareigų nedidelėje bibliotekėlėje, aktyviai užsiėmė kita veikla: padėjo kurti meno mėgėjų kolektyvus, rengė įvairias ekskursijas, organizavo kolektyvines išvykas į teatrus, neregiams skaitė knygas ir laikraščius, Nuoširdžiai stengėsi padėti regos negalią turintiems žmonėms. Tuo metu tarp neregių buvo daug beraščių žmonių, reikėjo pasirūpinti jų švietimu ir lavinimu. J. Z. Kuolienė savarankiškai išmoko Brailio raštą. 1960–1965  m. Vilniuje dirbo Brailio rašto kursų mokytoja. Drauge su neregiu pedagogu Vytautu Stanaičiu parengė beraščių ir mažaraščių aklų asmenų mokymo programas, jomis naudojosi ir kiti šalies mokytojai. Praėjusio amžiaus septintajame dešimtmetyje buvo nuspręsta visas aklųjų bibliotekas, veikusias penkiuose didžiuosiuose miestuose, sujungti į vieną centralizuotą vienetą. J. Z. Kuolienė ženkliai prisidėjo prie šio darbo. 1966 m. pradžioje Vilniuje įsteigiama LAD centrinė biblioteka, su filialais didžiuosiuose miestuose. Profesionaliai bibliotekininkei patikimas atsakingas darbas – vadovauti Metodiniam skyriui, rūpintis bendra bibliotekos struktūra, knygų komplektavimo ir katalogavimo sistema. Po penkerių metų, 1971 m. nuo balandžio mėnesio  J. Kuolienė paskiriama šios bibliotekos direktoriaus pavaduotoja. Rūpinosi bibliotekos fondų gausinimu, skaitytojų aptarnavimo kokybės gerinimu, užmezgė ryšius su šalies ir užsienio bibliotekomis. Geriausią bibliotekų patirtį diegė savojoje įstaigoje. 1992 m. biblioteka pakeitė savo statusą – tapo valstybine institucija – Lietuvos aklųjų biblioteka. Šiuo, pereinamuoju laikotarpiu labai daug nuveikė būtent J. Z. Kuolienė. 1996 m. kovo 1 d. J. Kuolienė paskiriama bibliotekos direktore ir įstaigai vadovauja iki 2007 m. vasaros. Bibliotekoje išdirbusi 48 metus, J. Kuolienė išėjo užtarnauto poilsio [1, 4]. Jadvygos ir Napalio Kuolių šeima užaugino tris vaikus. Vyriausias sūnus Darius Kuolys – žinomas Lietuvoje literatūros ir kultūros istorikas, pirmasis nepriklausomybę atkūrusios Lietuvos kultūros ir švietimo ministras [3].

J. Z. Kuolienė yra laikoma Lietuvos aklųjų ir silpnaregių tiflobibliotekininkystės pradininke ir puoselėtoja [4]. Savo darbais ji prisidėjo grindžiant nacionalinės tiflobibliotekininkystės pamatus: kūrė ir tobulino aklųjų bibliotekos struktūrą, plėtojo ryšius su šalies ir užsienio bibliotekomis. Visą gyvenimą buvo ištikima pasirinktai profesijai. Skaitė pranešimus seminaruose, susitikimuose ir įvairiuose mokymo kursuose. Jos dalyvauta daugelyje tarptautinių konferencijų: Rygoje, Leipcige, Maskvoje,  Sankt Peterburge, Kopenhagoje, Varšuvoje ir kituose miestuose. Tapusi bibliotekos direktore, surengė net penkias tarptautines mokslines konferencijas Vilniuje – Lietuvos aklųjų bibliotekoje. Skaitė pranešimus apie bibliotekinį darbą su aklaisiais ir silpnaregiais. J. Kuolienė parašė ar sudarė keletą knygų („Lietuvos aklųjų biblioteka“, „Dainomis sugrįžtanti: [dainininkei] Kristinai Skrebutėnienei 150 metų“ ir kt.). Labai vertingas jos straipsnis „Lietuviškos knygos akliesiems kelias. 1928–1933“, spausdintas teminiame mokslo darbų rinkinyje „Lietuvos bibliotekų fondų istorija XX amžiuje“ (Vilnius, 1994). Viena ir su bendraautoriais sudarė keletą bibliografinių rodyklių tiflologine tematika. J. Kuolienė daug metų nuoširdžiai globojo regos negalią turinčius literatus. Skatino kurti ir skelbti savo kūrinius, ypač nuoširdžiai ragindavo pradedančiuosius literatus. Rūpinosi jų knygų leidyba.
Už ilgametį ir nuoširdų darbą yra gavusi įvairiausių apdovanojimų, garbės raštų ir padėkų. 1997 m. vasario 16 d. Jadvyga Kuolienė už nuopelnus Lietuvos kultūrai apdovanota Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino pirmojo laipsnio medaliu [1, 4].

Kuolienė, Jadvyga. Lietuvos aklųjų biblioteka. – Vilnius, 1997. Knygos viršelis.

Kuolienė, Jadvyga. Lietuvos aklųjų biblioteka. – Vilnius, 1997. Knygos viršelis.

Apie J. Z. Kuolienę rašoma jos gimtajam kraštui skirtoje knygoje „Vepriai“ (Vilnius, 2010), leidinyje  „Kas yra kas Vilniaus apskrityje, 2003“ [2]. Elektroniniame biografijų žodyne  „Lietuvos knygos veikėjai = The workers of the Lithuanian book“ (Vilnius, 2004) pateikiama J. Kuolienės biograma, parengta bibliografo, dr. Osvaldo Janonio. Yra keliolika straipsnių įvairiuose periodiniuose leidiniuose, informacijos internete, pvz., čia skelbiamame „2016 metų Tiflologiniame kalendoriuje“ [4]. Minint ilgametės Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorės reikšmingą jubiliejų, šioje bibliotekoje buvo parengta J. Z. Kuolienei skirta virtuali  paroda [1].

Vilniuje esančiame Lietuvos aklųjų istorijos muziejuje (Skroblų g. 10) įrengtoje ekspozicijoje yra J. Z. Kuolienei skirta informacinė medžiaga su nuotraukomis. Vilniuje, Lietuvos aklųjų bibliotekoje, tiflotyros skyriuje (Skroblų g. 10) saugomos J. Z. Kuolienės sudarytos knygos, skaityti pranešimai, jos kalbų garso įrašai.

Literatūra ir šaltiniai

1. „Gyvenime sunkių darbų nėra…“ – virtuali paroda, skirta Jadvygai Kuolienei. Lietuvos aklųjų biblioteka [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-09-01]. Prieiga per internetą: <http://labiblioteka.lt/jadvyga/apie-paroda/>.
2. Kuolienė-Sereikaitė Jadvyga: [Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorė]. – Nuotr. // Kas yra kas Vilniaus apskrityje, 2003. – Kaunas, 2003. – P.288.
3. Plepys, Saulius. Keturi dešimtmečiai Lietuvos aklųjų bibliotekoje: [apie dir. Jadvygą Kuolienę]. – Nuotr. // Tarp knygų. – 1999, Nr. 3, p. 26-27.
4. Tiflologinis kalendorius 2016 metai. [interaktyvus]. 2015 [žiūrėta 2016-09-01] Prieiga per internetą: <http://www.labiblioteka.lt/media/public/Katalogai/Tiflo/Tiflokalendorius/tiflo_kalendorius_2016.pdf>.

Parengė: Juozas Valentukevičius (LAB), 2016

Dalintis straipsniu: