Dalia Gruodienė

Dalia Gruodienė. Nuotr. iš kn.: Kas yra kas. Lietuvos moterys. – Kaunas, 2007, P. 151.

Dalia Gruodienė. Nuotr. iš kn.: Kas yra kas. Lietuvos moterys. – Kaunas, 2007, P. 151.

1966 m. baigė Vilniaus 15 vidurinę mokyklą. 1967–1973 m. studijavo Vilniaus universitete Ekonomikos fakultete, 1999 m. baigė VU Tarptautinių ekonominių santykių fakultetą [3, 4].

Nuo 2000 m. yra Valdovų rūmų paramos fondo steigėja, tarybos narė. Nuo 2005 m. – Lietuvos pilių ir dvarų asociacijos steigėja, valdybos narė.  Yra Vilniaus klubo, tarptautinio moterų klubo „Zonta“ narė. 2008–2012 m. – Lietuvos dailės akademijos tarybos narė. Kartu su vyru paveldėjo ir restauravo Bikuškio dvarą (Utenos r.). Dvare vyksta menininkų seminarai, plenerai, profesionalaus teatro spektakliai, simfoninės muzikos koncertai. Dvare veikia meno galerija, taip pat kuriamas granito skulptūrų parkas [3].  Verslininkė remia įvairius meninius projektus, ieškojo mecenatų Valdovų rūmų atstatymui. Žiemą gyvena Vilniuje, aktyviai dalyvauja visuomeninėje veikloje [5].

2003 m. už iniciatyvą ir kūrybiškumą apdovanota Šv. Kristoforo statulėle [1]. Verslininkė rinko lėšas gobeleno „Saliamono turtai“, kuris pakabintas Valdovų rūmuose, restauravimui.

2008 m. suteiktas Lietuvos dailininkų sąjungos Garbės nario vardas [3].

Apie D. Gruodienę rašoma knygose „Kas yra kas. Lietuvos moterys“ [4], „Sudeikiai ateities kartoms“ [3].  Yra informacijos periodikoje, internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Apdovanojimas suvienijo skirtingus žmones ir jų idėjas. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2003, gruod. 20, priedas „Sostinė”, p. 9.
2. Bikuškio dvaras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016 11 18]. Prieiga per internetą: <http://utenainfo.lt/lt/bikuskio_dvaras.>
3. Dalia Gruodienė : [biografija] // Sudeikiai ateities kartoms. – Utena, 2013. – P. 386.
4. Gruodienė-Šlyžiūtė Dalia. // Kas yra kas. Lietuvos moterys. – Kaunas, 2007. – P. 151.
5. Pakalnienė, Rasa. Verslininkės atgaiva – dailė.  – Iliustr. // Lietuvos žinios. – 2004, birž. 5, p. 21.

Parengė: Danguolė Dainienė (VAVB), 2009; 2016

Dalintis straipsniu: