Rimantas Šalna

Rimantas Šalna. Nuotr. iš kn.: Šalna, Rimantas. Priešingose barikadų pusėse. – Vilnius, 2014, IV virš. p.

Rimantas Šalna. Nuotr. iš kn.: Šalna, Rimantas. Priešingose barikadų pusėse. – Vilnius, 2014, IV virš. p.

Mokėsi Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinėje (dabar Vilniaus Salomėjos Nėries gimnazija), vėliau – Vilniaus 21-ojoje vidurinėje mokykloje (dabar Vilniaus Gerosios Vilties progimnazija). Ją baigęs, įstojo į tuometinį Vilniaus pedagoginį institutą (dabar Vytauto Didžiojo švietimo akademija), baigė Istorijos fakultetą. Dirbo mokytoju keliose Vilniaus mokyklose, Mokytojų tobulinimosi institute, Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos kultūros mokykloje, vyriausiuoju inspektoriumi Švietimo ministerijoje. Tris dešimtmečius (1990–2020 m.) vadovavo Vilniaus universiteto bibliotekos Adomo  Mickevičiaus muziejui [1, 2].

Rimantas Šalna daug prisidėjo prie Vilniaus universiteto bibliotekos Adomo Mickevičiaus muziejaus patalpų renovacijos ir muziejaus veiklos atgaivinimo. Jis buvo vienas iš A. Mickevičiaus vasaros koncertų ir literatūrinių trečiadienių šio muziejaus kiemelyje rengimo iniciatorių.
R. Šalna yra kelių knygų apie A. Mickevičių autorius: „Adomas Mickevičius Vilniuje = Adam Mickiewicz w Wilnie“ (2001, iš lietuvių kalbos vertė Barbara Orševska), „Adomo Mickevičiaus bičiuliai Vilniuje“ (2001), „Adomas Mickevičius Vilniuje = Adam Mickiewicz w Wilnie“ (2003, iš lietuvių kalbos vertė Alicija Dzisevič). 2007 m. to paties pavadinimo knyga išleista su lenkų kultūros veikėju, poetu ir žurnalistu Voicechu Piotrovičiumi. Su V. Piotrovičiumi R. Šalna išleido dvikalbes knygas „Adomas Mickevičius tremtyje“ (2008), „Adomas Mickevičius ir moterys“ (2010) ir kt. R. Šalna taip pat yra išleidęs eilėraščių apie Adomą Mickevičių rinkinį „Vilnietiški apmąstymai = Impresje wileńskie“ (2002), sukūręs poemą apie Barboros ir Žygimanto Augusto meilę „Baltosios gulbės nemiršta = Białe łabędzie nie umierają“ (2004). Kartu su V. Piotrovičiumi iš lenkų kalbos išvertė garsaus lenkų diplomato ir rašytojo Ksavero Prušinskio „Apysaką apie Mickevičių“ (2020) [2, 3].
Su V. Piotrovičiumi ir dr. Sauliumi Špokevičiumi išleido knygą „Stanislovas Moravskis. Moterų fizionomika“ (2010). Šiame leidinyje pirmą kartą paskelbtas St. Moravskio rankraštis.
R. Šalna yra aktyvus Lietuvos žurnalistų sąjungos narys. Lietuviškoje ir lenkiškoje periodikoje jis paskelbė per šimtą straipsnių apie XIX a. Lietuvos valstybės ir visuomenės gyvenimą bei kultūros veikėjus – M. K. Oginskį, A. Čartoriskį, poetus A. Mickevičių, J. Slovackį, Vilniaus universiteto profesorius – J. Lelevelį G. E. Grodeką. R. ir kt.
Dirbdamas A, Mickevičiaus muziejuje R. Šalna aktyviai bendradarbiavo su Lenkijos respublikos ambasadoriais Lietuvoje bei Lenkijos institutu Vilniuje. Perskaitė daugiau 50-ties paskaitų ir pranešimų Lietuvoje ir Lenkijoje. Dalyvauja pokalbiuose apie Adomą Mickevičių ir knygų pristatymuose, rengiamuose Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešosios bibliotekos [2].

R. Šalna yra apdovanotas Lenkijos Aukso kryžiaus medaliu už veiklą populiarinant A. Mickevičiaus muziejų Vilniuje (1999), Lenkijos Respublikos Senato medaliu už A. Mickevičiaus gyvenimo ir kūrybos tyrinėjimus (2002), ordino „Už nuopelnus Lenkijos respublikai“ Kavalieriaus kryžiumi už indėlį į abiejų tautų kultūrą (2016). Už aktyvų lietuvių ir lenkų ryšių stiprinimą 2004 m. buvo apdovanotas Vilniaus miesto savivaldybės Padėkos raštu. 2011 m., minint A. Mickevičiaus muziejaus įkūrimo 100-ąsias metines, R. Šalnai įteiktas LR Kultūros ministro Padėkos raštas. 2018 m. jis apdovanotas Lietuvos žurnalistų sąjungos medaliu „Už nuopelnus žurnalistikai“ [2].

2013 m. R. Šalna apdovanotas II laipsnio ženklu-medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir tautai“ [1].

R. Šalna su šeima gyvena ir dirba Vilniuje. Nors dokumentuose nurodoma, kad jis gimęs Ukmergėje, bet, pasak paties R. Šalnos, ten niekada negyveno, tik leido vasaras pas senelius. Vilniuje baigė vidurinę mokyklą, istorijos studijas. Dirbo keliose sostinės vietose, tris dešimtmečius (1990–2020 m.) vadovavo Vilniaus universiteto bibliotekos Adomo Mickevičiaus muziejui [1, 4].

Trumpai apie R. Šalną rašoma keliose jo paties knygose, yra straipsnių Lietuvos ir Lenkijos spaudoje, internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Arlauskienė, Aurelija. Kolegai Rimantui Šalnai – medalis „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“. Lietuvos žurnalistų sąjunga [interaktyvus]. 2007 [žiūrėta 2021-12-10]. Prieiga per internetą: <http://www.lzs.lt/lt/naujienos/aktuali_informacija/kolegai_rimantui_salnai_medalis_uz_nuopelnus_vilniui_ir_tautai.html?backlink=%252Flt%252Fpaieska%252Fresults%252Fp20.html>.
2. Šalna, Rimantas. „Likimas suvedė mane ir Jį…“: [pokalbis su istoriku, buvusiu VU bibliotekos Adomo Mickevičiaus muziejaus vadovu Rimantu Šalna] / kalbėjosi Nijolė Sisaitė // Tarp knygų. – 2021, Nr. 9 (rugsėjis), p. 21–24.
3. Šalna, Rimantas. Namai, kuriuose alsuoja romantizmo dvasia: [pokalbis su Adomo Mickevičiaus muziejaus vedėju Rimantu Šalna / kalbėjosi] Dana Kurmilavičiūtė // Tarp knygų. – 2010, Nr. 10, p. 22–24.
4. Radczenko, Antoni. Mickiewicz – poeta numer jeden: [apie A. Mickevičiaus muziejų Vilniuje ir ilgametį šio muziejaus vadovą Rimantą Šalną]. – Iliustr. // Kurier Wileński. – 2008, 30 grudnia, p. 13.

Parengė: Linas Janulevičius (VAVB), 2021

Dalintis straipsniu: