Stanislovas Mikulionis

Stanislovas Mikulionis. Nuotr. iš kn.: Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius. 2009, p. 121.

Stanislovas Mikulionis gimė valstiečių žemdirbių Antano Mikulionio ir Onos Didžgalvytės-Mikulionienės šeimoje. 1942–1946 m. mokėsi Kunigiškių (Anykščių r.) pradinėje mokykloje, 1946–1953 m. – Svėdasų (Anykščių r.) vidurinėje mokykloje. Kauno politechnikos institute įgijo inžinieriaus architekto išsilavinimą, ten mokėsi 1953–1959 m. [4].
Baigęs studijas, 1959–1962 m., dirbo Mokslinėse restauracinėse gamybinėse dirbtuvėse Vilniuje, vėliau, 1962–1964 m., buvo Trakų vykdomojo komiteto pirmininkas. Paminklų konservavimo institute Vilniuje dirbo 1964–1983 m. S. Mikulionis dėstytojavo Vilniaus inžineriniame statybos institute 1972–1980 m. LSSR dailės institute (dabar Vilniaus dailės akademija) dirbo 1984–1992 m. Docentas nuo 1976 m. [2, 3].
1962–1984 m. S. Mikulionis buvo vienas iš Trakų Salos pilies konservavimo ir restauravimo projekto kūrėjų ir vykdytojų: rekonstruota priešpilio pietinė dalis ir pietvakarinis bei šiaurrytinis bokštai, kazematų vakarinė dalis. 1969 m. prisidėjo rengiant Trakų senamiesčio regeneracijos projektą. Taip pat architektas rengė Medininkų pilies konservavimo ir restauravimo projektą, dirbo prie Biržų pilies atskirų dalių rekonstrukcijos. 1965 m. S. Mikulionis vykdė Vilniaus senamiesčio gyvenamųjų namų Didžiojoje (1965) ir Arklių (1968) restauravimo projektus. Stanislovas Mikulionis mirė 1992 m. spalio 11 d., palaidotas Trakų kapinėse [2, 3, 4].

Baliulis, Algirdas, Mikulionis, Stanislovas, Miškinis, Algimantas. Trakų miestas ir pilys. – Vilnius, 1991. Knygos viršelis

Stanislovas Mikulionis parašė knygų apie Trakų miestą ir pilis. Leidinyje „Trakų salos pilis“ (1978) autorius apžvelgia Trakų miesto ir salos pilies istoriją, architektūrą, jų atspindžius menininkų darbuose, publikacijas apie miestą ir pilis. Daug dėmesio skiriama Trakų salos pilies ansambliui. Knyga iliustruota pilies nuotraukomis su komentarais. Ši knyga išleista ir rusų kalba – „Тракайский замок“ (1978). 1987 m. išleistame leidinyje „Trakų salos pilis: svarbiausios žinios“ rašoma apie XIV–XV a. pilies istoriją, XIX–XX a. tyrinėjimo darbus, pilies restauravimą ir atstatymą XX amžiuje. Apie Trakų salos pilį rašoma ir 1988 m. išleistoje knygoje „Trakų salos pilis: svarbiausi faktai, skaičiai, vaizdai“, kuri išleista ir rusų kalba „Тракайский замок: важнейшие факты, цифры, объекты“ (1988). 1991 m. išleistoje knygoje „Trakų miestas ir pilys“, kurios autoriai yra Algirdas Baliulis, Stanislovas Mikulionis ir Algimantas Miškinis, pateikiama išsami Trakų miesto ir pilių istorija, aprašomi pilių kompleksinių tyrimų rezultatai, restauravimo darbai. 1993 m. išleista S. Mikulionio knyga „Trakų Šv. Mikalojaus Vyskupo bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno statybos istorija“ supažindina su Goštautų Šv. Mikalojaus vyskupo bažnyčios istorija nuo XV a. pabaigos iki 1617 m., Trakų bernardinų vienuolyno pastatų statybos istorija nuo 1617 m. iki šių dienų [3]. 1982 m. pasirodė S. Mikulionio knygos „Die Inselburg Trakai“ vokiečių kalba ir „Trakai insular castle“ anglų kalba, 1975 m. – „Исследования комплекса памятников оборонного зодчества Тракай и вопросы его охраны“ rusų kalba. Taip pat Stanislovas Mikulionis kartu su Romualdu Kaminsku sudarė leidinį „Gynybinės architektūros paminklų mokslinės-projektinės dokumentacijos ruošimas“ (1986).
S. Mikulionis yra daugelio įvairiuose leidiniuose išspausdintų straipsnių apie Trakų miesto ir krašto istoriją, architektūrą, urbanistiką autorius. Juozo Vercinkevičiaus knygoje „Kur dunkso Trakų pilys“ (2010) išspausdintas išsamus Stanislovo Mikulionio interviu apie Trakų salos pilies istoriją, jos svarbą ir restauravimo-konservavimo darbus.
Knygoje „Medininkai“ (Chicago, Ill., 2007) spausdinama ištraukų iš S. Mikulionio dienoraščio, rašyto atliekant Medininkų pilies (Vilniaus r.) tyrimus.

S. Mikulionis buvo laikraščio „Voruta“ redakcinės kolegijos, Lietuvos architektų sąjungos ir Lietuvos paminklų apsaugos ir kraštotyros draugijos narys [4].

1978 m. už Trakų salos pilies restauravimą architektui skirta LSSR valstybinė premija [2, 4].

Stanislovui Mikulioniui suteiktas Trakų garbės piliečio vardas [4].

Stanislovas Mikulionis apie Trakus yra sakęs: „Yra Lietuvoje vietovių, kurių populiarumas priklauso ne nuo jų dydžio ar dabartinės reikšmės, o nuo vaidmens tautos istorijoje. Trakai – viena iš jų“ [4, p. 4].
Didžiąją savo gyvenimo dalį S. Mikulionis susiejo su Trakais. 1955–1987 m. jis buvo vienas iš Trakų pilies atkūrimo idėjos ir projekto autorių.

2017 m. spalio 19 d. prie Trakų istorijos muziejaus administracijos pastato (buvusio Dominikonų vienuolyno) atidengta architektui Stanislovui Mikulioniui skirta paminklinė lenta, kurioje rašoma: „Stanislovas / Mikulionis / 1935–1992 / Trakų miesto ir pilių tyrinėtojas, / inžinierius, architektas, / Trakų miesto Garbės pilietis“ [1]. Taip pat lentoje pavaizduota Trakų salos pilis.

Trakuose Stanislovo Mikulionio vardu pavadinta gatvė.

Stasį Mikulionį prisimenant. – Trakai, 2012. Knygos viršelis

Pagerbdami žymaus architekto atminimą, Trakų istorijos muziejaus darbuotojai Salos pilyje nuo 1994 m. rengia parodas ir konferencijas, skirtas aptarti nekilnojamųjų vertybių restauravimo ir konservavimo klausimus [1, 4].

Apie S. Mikulionį ir jo darbus rašoma įvairiuose leidiniuose. 2012 m. Trakų istorijos muziejus išleido straipsnių rinkinį „Stasį Mikulionį prisimenant“, kuriame pažinojusieji architektą dalijosi prisiminimais apie jį ir Trakus [4]. Knygą sudarė Brigita Balčytienė ir Irena Senulienė. Leidinyje pateikta nuotraukų iš Trakų istorijos muziejaus ir architekto šeimos archyvų. Taip pat apie jį rašoma teminiame straipsnių rinkinyje „Svėdasai: praeitis ir dabartis“ (T. 1, Kaunas, 2012), leidinyje „Kamajai“ (Vilnius, 2016), „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [2], „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ (T. 3, 1987), „Lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“ (T. 7, 1981) ir kt. Apie architektą ir jo darbus išspausdintas ne vienas straipsnis. Išleista leidinių, kuriuose išspausdinta konferencijų, skirtų Stanislovo Mikulionio atminimui, medžiaga: „Kapinės – Lietuvos kultūros paveldo objektas“ (2002), „Mažųjų miestelių renovacijos problemos“ (1998), „Senamiesčio renovacijos problemos“ (1997).

Viena iš Trakų gatvių pavadinta S. Mikulionio vardu.

Literatūra ir šaltiniai:

1. Atidengta paminklinė lenta architektui dr. Stanislovui Mikulioniui atminti / „Vorutos“ informacija. – Iliustr. // Voruta. – 2017, spal. 28, p. 1.
2. Mačiulis, Algimantas. Mikulionis Stanislovas. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2009. – T. 15, p. 121; Prieiga per internetą: <https://www.vle.lt/straipsnis/stanislovas-mikulionis/>.
3. Mikulionis, Stanislovas. Trakų Šv. Mikalojaus Vyskupo bažnyčios ir Bernardinų vienuolyno statybos istorija. – Vilnius, 1993, p. 7–8.
4. Stasį Mikulionį prisimenant: [straipsnių rinkinys]. – Trakai, 2012, p. 3–4, 56–62, 71.

Parengė: Regina Kaziukėnaitė (Trakų SVB), 2021

Dalintis straipsniu: