Raimondas Petras Vabalas

Закржевская, Людвига. Раймондас Вабалас. – Ленинград, 1975. Knygos viršelis

Закржевская, Людвига. Раймондас Вабалас. – Ленинград, 1975. Knygos viršelis

Gimė Paryžiuje tuo metu, kai jo tėvas Alfonsas Vabalas, apsigynęs daktaro disertaciją Sorbonos universitete, gavo tarnybą Lietuvos užsienio reikalų ministerijoje, telegramų agentūroje (ELTA), o motina Vanda Žemaitytė dirbo Lietuvos konsulate [2, 4]. Prasidėjus Antrajam pasauliniam karui, 1940 m. visa šeima grįžo į Lietuvą [4]. R. Vabalas Panevėžyje baigė vidurinę mokyklą, Panevėžio dramos teatro studiją. 1956–1964 m. studijavo Maskvos sąjunginiame kinematografijos institute (VGIK). 1952 m. tapo Panevėžio dramos teatro aktoriumi ir režisieriaus asistentu.
Kine debiutavo 1961 m. filmu „Kanonada“. Visus filmus sukūrė Lietuvos kino studijoje, iš viso 12 juostų. Iš jų: „Žingsniai naktį“ (1962), „Laiptai į dangų“ (1966), už šį filmą apdovanotas Lietuvos valstybine premija. Paskui pasirodė „Birželis, vasaros pradžia“ (1969), „Akmuo ant akmens“ (1971), „Skrydis per Atlantą“ (1983). 1990 m. po filmo „Miškais ateina ruduo“ į kiną daugiau nebesugrįžo [1].
R. Vabalo asmenybė pastebima ne tik kinomatografijoje. Jis tyrinėjo Lietuvos partizanų kovų istoriją, surinko daug medžiagos apie laisvės kovotojus. Vienas iš paskutinių R. Vabalo darbų – jo parengti pasipriešinimo kovų dalyvio Vinco Selioko (1904–1997) „Atsiminimai“ apie pokario partizanų, tarp kurių buvo ir Vabalo tėvai, kovas [6]. „Visuotinei lietuvių enciklopedijai“ surinko daug biografinės medžiagos apie partizanus ir pogrindininkus. Yra parašęs straipsnių apie antibolševikinį pasipriešinimą, jo dalyvius, Lietuvos partizanų spaudą. Taip pat norėjo parengti knygą „Kunigai – tikėjimo kariai“, dokumentinių apybraižų rinkinį apie Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos autorius ir platintojus, kunigus tremtinius, apaštalavusius Rusijos tremtyje ir po jos [6]. Domėjosi ir enciklopedijų leidyba.
Režisierius mirė Vilniuje 2001 m. gruodžio 25 d. [2]. Palaidotas Rasų kapinėse. 2003 m. spalio 31 d. buvo atidengtas skulptoriaus Jono Jagėlos sukurtas antkapinis paminklas [3].

Lietuvių kalba apie R. Vabalą rašoma A. R. Čaplinsko knygoje „Vilniaus atminimo knyga“ [1], iškiliausių Lietuvos asmenų biografijos žinyne „Kas yra kas Lietuvoje“ [5], sovietmečio enciklopedijose, periodikoje.
1975 m. buvo išleista Liudvigos Zakrževskajos (Людвига Закржевская) knyga rusų kalba „Раймондас Вабалас“ [7]. Knygoje trumpai apžvelgiama žymaus režisieriaus biografija, Didžiausias dėmesys skiriamas R. Vabalo sukurtiems filmams. Vietoje epilogo pateikiamos  režisieriaus bendražygio,  kino operatoriaus Jono Griciaus mintys  apie kartu statytus filmus ir knygos autorės pokalbis su  R.  Vabalu apie kūrybą. Knygos pabaigoje yra 1961–1972 m režisieriaus filmografija. Leidinys iliustruotas filmų kadrais ir filmavimo momentų nuotraukomis.

2007 m. spalio 23 d. Vilniuje, Aušros Vartų g. 4 (Senamiesčio seniūnija), ant namo, kuriame R. Vabalas gyveno 1986–2001 metais, buvo atidengta memorialinė lenta su bareljefu (skulpt. Jonas Naruševičius, archit. Audronis Vydžius) [6].

Literatūra ir šaltiniai

1. Čaplinskas Antanas Rimvydas. Vabalas Raimondas. – Portr., iliustr. // Čaplinskas Antanas Rimvydas. Vilniaus atminimo knyga: mieste įamžintos asmenybės. – Vilnius, 2011. – P. 436.
2. „Eidamas 65-uosius metus…“ : [kino režisierius ir scenaristas R.P. Vabalas, 1937–2001 12 25: nekrologas].– Portr. // Lietuvos rytas. – 2001, gruod. 28, p. 14.
3. Musteikis Audrius. Režisieriaus Raimondo Vabalo tiesa : [taip pat apie antkapinio paminklo R. Vabalui atidengimą]. – Portr. // Lietuvos žinios. – 2003, lapkr. 3, p. 6.
4. Vabalas Raimondas Petras. „Baisiausia, mergele, kad niekas nepasikeis”. Negi? [kino režisieriaus R. Vabalo mintys apie lietuvišką kiną / užrašė] Tanė Šimonienė – Portr. // Lietuvos aidas. – 1997, kovo 5, p. 15.
5. Vabalas Raimondas Petras. – Portr. // Kas yra kas Lietuvoje = Who is who in Lithuania. – Kaunas, 1995. – P. 695.
6. Varnauskas Jonas. R. Vabalą prisimenant: Jonas Varnauskas rašo apie mažiau žinomą režisieriaus domėjimosi sritį – partizanus .– Portr. // Atgimimas. – 2007, lapkr. 23–29, p. 15.
7. Закржевская, Людвига. Раймондас Вабалас. – Ленинград, 1975. – 152 p., [12] iliustr. lap.: iliustr. – Filmogr.: p. 150–151.

Parengė: Giedrė Narbutaitė (VAVB), 2013

Dalintis straipsniu: