Rita Tamašunienė

1993 m. dirbo Kultūrinės veiklos centre (prie Kultūros ir mokslo ministerijos) meno vadove. 1994 m., baigusi Vilniaus konservatoriją, R. Tamašunienė pradėjo dirbti Karvio pagrindinėje mokykloje (Vilniaus r.). 2004 m. perėjo į Pikeliškių pagrindinę mokyklą. Dirbdama Vilniaus rajono mokyklose (1994–2006), neakivaizdiniu būdu baigė komercijos ir užsienio kalbų mokyklą „Linquae et commercium“ (1996 m.), Vilniaus pedagoginio universiteto (dabar – Lietuvos edukologijos universitetas) Pedagogikos ir psichologijos fakultetą (2002 m.) ir įgijo edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 2003 m. šiame universitete baigė vokiečių filologiją. 2006 m. Mykolo Riomerio universitete įgijo viešojo administravimo magistro kvalifikacinį laipsni [2]. 2007–2012 m. R. Tamašunienė dirbo Vilniaus rajono savivaldybėje [3]. Domėtis politika R. Tamašunienė pradėjo dar dirbdama pedagoge. 1998 m. ji įstojo į Lietuvos lenkų sąjungą. Nuo 2008 m. – Lietuvos lenkų rinkimų akcijos vyriausiosios tarybos narė [5]. Nuo 2012 m. – 2012–2016 m. kadencijos Lietuvos Respublikos Seimo narė, atstovaujanti Širvintų-Vilniaus rinkiminei apygardai.

2013 m. Rita Tamašunienė „už pasiekimus žmogiškojo kapitalo ugdymo srityje“ buvo apdovanota Vilniaus apskrities Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino nominacijos I laipsnio diplomu [1, 4].

Apie Ritą Tamašunienę rašoma periodikoje, yra informacijos internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Kunigaikščio Gedimino vardo apdovanojimai Kernavėje. Širvintų rajono savivaldybė [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013–04–10]. Prieiga per internetą: <http://www.sirvintos.lt/lt/naujienos/kunigaikscio-gedimino-vardo-f8n3.html>.
2. Rita Tamašunienė. Biografija. Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija [interaktyvus].  2012 [žiūrėta 2013–04–10]. Prieiga per internetą: <http://www.vrk.lt/rinkimai/416_lt/Kandidatai/Kandidatas68419/Kandidato68419Anketa.html>.
3. Tamašūnienė, Rita. „Kad administracija veiktų kuo geriau“: [pokalbis su Vilniaus r. savivaldybės administracijos direktoriaus pav. R. Tamašūniene / kalbėjosi] Teresa Vorobej. – Portr. // Vilniaus krašto savaitraštis. – 2008, saus. 24-30, p. 5.
4. Žukovskis, Andrejus. Kunigaikščio Gedimino vardo apdovanojimai Vilniaus rajono politikams. Kauno diena [interaktyvus]. 2014 [žiūrėta 2014-12-04]. Prieiga per internetą: <http://lwww.diena.lt/naujienos/vilniaus-miestas/kunigaikscio-gedimino-vardo-apdovanojimai-vilniaus-rajono-politikams>.
5. Tamašunienė, Rita. „Wyjść naprzeciw potrzebom ludzi“: [pokalbis su Lietuvos lenkų rinkimų akcijos nare, kandidate į LR Seimą] Rita Tamašuniene] / kalbėjosi Teresa Worobiej. – Portr. // Tygodnik Wilenszczyzny. – 2012, 25 -31 pazdziernika, priedas „Rota“, p. 2.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2014

Dalintis straipsniu: