Antanas Sučila

Antanas Sučila. Nuotr. iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija. - Vilnius, 2012. - T. 22, p. 644

Antanas Sučila. Nuotr. iš: Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2012. – T. 22, p. 644

Baigęs Pušaloto pradžios mokyklą, 1928–1936 m. mokėsi Panevėžio berniukų gimnazijoje. 1936–1942 m. studijavo Kauno Vytauto Didžiojo universitete medicinos fakultete. Dirbo Baisogaloje, Panevėžio ligoninėse chirurgijos skyriaus gydytoju. 1945 m. pradėjo dirbti Vilniaus „Raudonojo Kryžiaus“ ligoninėje Chirurgijos skyriuje. Nuo 1946 m. A. Sučila priimtas į Vilniaus universitetą. Dėstė chirurgijos, urologijos, traumatologijos, karo lauko disciplinas, vadovavo studentams, dirbantiems mokslinį darbą. 1954–1963 m.  dirbo Respublikinio tuberkuliozės instituto chirurgijos skyriaus gydytojo, o vėliau vedėjo pareigose [3, 4, 6].
1972–1988 m. vadovavo Vilniaus universiteto Fakultetinės chirurgijos katedrai, 1988–2008 m. – Vilniaus universiteto Krūtinės chirurgijos centro profesorius. Daugelį metų buvo Lietuvos chirurgų mokslinės draugijos valdybos narys, Vilniaus miesto ir zonos chirurgų mokslinės draugijos, vėliau jos valdybos narys, pirmininko pavaduotojas.
A. Sučila yra širdies, plaučių, ir stemplės chirurgijos vienas pradininkų Lietuvoje. Pasiūlė plaučių diagnostikos, jų operacijų tobulesnių metodų. A. Sučila pirmasis Lietuvoje savo gamintu zondu atliko širdies zondavimo operaciją įgimta širdies liga sergančiam ligoniui [1, 5, 8].
Prof. A. Sučila yra paskelbęs daugiau nei 190 mokslinių straipsnių krūtinės ir pilvo organų chirurgijos temomis. Parašė ir išleido knygas: „Plaučių patologija ir jų chirurginis gydymas“ (Vilnius, 1977), „Chirurgija“ (su kt., Vilnius, 1984)), „Ūminės chirurginės pilvo ligos“(Vilnius, 1987), „Deontologija chirurgijoje“ (Vilnius, 1998) [4, 5].
Nuo 1997 m. buvo aktyvus Pasaulinės gydytojų federacijos „Už žmogaus gyvybę“ Lietuvos asociacijos narys, atnaujintos krikščioniškos Hipokrato priesaikos signataras, Lietuvių katalikų mokslo akademijos narys. 1995 m. apdovanotas Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordinu. 2006 m. A. Sučilai buvo suteiktas nusipelniusio Lietuvos gydytojo vardas [3, 4].

1998 m. už nuopelnus medicinos srityje A. Sučila apdovanotas Šv. Kristoforo statulėle [2].
2010 m. apdovanotas Vilniaus miesto savivaldybės 1-ojo laipsnio medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir tautai” [4].
Apie A. Sučilą rašoma Teresės Kezienės knygoje „Sustabdytos akimirkos“ [1], O. Voverienės „Žymieji XX amžiaus Lietuvos mokslininkai” [8], leidiniuose „Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis“ [7], „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje” [5], „Lietuvos medicina: pažanga ir asmenybės” [4] , periodikoje. Yra informacijos internete.

1987 m. išleista  Vilniaus universiteto Medicinos fakulteto parengta bibliografijos rodyklė, apimanti  A. Sučilos 1956–1987 m. gyvenimo ir darbų laikotarpį [6]. Leidinyje yra Z. Montvilos ir R. Janilionio įžanginis straipsnis „Kūrybinis Antano Sučilos kelias”.

Literatūra ir šaltiniai

1. Kezienė, Teresė. Paralėlės: [apie plaučių chirurgą, prof. A. Sučilą] // Kezienė, Teresė. Sustabdytos akimirkos. – Vilnius, 2005. – P. 165-171.
2. Kuizinaitė, Milda. Šv. Kristoforai – už labdarą ir sulaikytus nusikaltėlius: mero surengto labdaros vakaro dalyviai sergantiems vaikams paaukojo per 20 tūkstančių litų. – Portr. // Lietuvos rytas. – 1998, gruod. 29, priedas „Sostinė”, p. 1, 7.
3. Mačiūnas, Leonas Laimutis. Pagerbtas iškilusis profesorius . – Iliustr. // XXI amžius. – 2007, kovo 21, p. 5; Prieiga per internetą: <http://www.xxiamzius.lt/numeriai/2007/03/21/laikzmon_03.html>.
4. Sučila Antanas. – Iliustr. // Lietuvos medicina: pažanga ir asmenybės. – Kaunas, 2014. – P. 124, 448-449.
5. Antanas Sučila. – Iliustr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. − Vilnius, 2012. − T. 22, p. 644.
6. Antanas Sučila: bibliografijos rodyklė 1956-1987. – Vilnius, 1987. – 19 p.: portr.
7. Profesoriui Antanui Sučilai – 85 // Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. – T. 20 (2002), p. 456-458.
8. Voverienė, Ona. Chirurgas, į kurį su viltimi kasdien žiūrėjo vis kitos akys…: apie medicinos prof. habil. dr. Antaną Sučilą // Voverienė, Ona. Žymieji XX amžiaus Lietuvos mokslininkai. – Portr. –Vilnius, 2009. – P. 476-480.

Parengė: Danguolė Dainienė (VAVB), 2009, 2017

Dalintis straipsniu: