Enzys Jagomastas

Enzys Jagomastas. Nuotr. iš kn.: Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2005. – T. 8, p. 472.

Enzys Jagomastas. Nuotr. iš kn.: Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2005. – T. 8, p. 472.

Tilžėje įsteigė spaustuvę ir leidyklą „Lituania“, leido ir spausdino lietuviškus laikraščius ir knygas, platino lietuvišką spaudą. Dėl lietuvių tautinių teisių gynimo Vokietijos valdžios buvo persekiojamas ir verčiamas persikelti į Vokietiją. 1941 m. kovo mėn. apsigyveno Vilniuje. Vokiečiams okupavus Vilnių, gestapas suėmė šeimą. Su žmona, dviem sūnumis, dukterimi ir jos vyru nacių sušaudytas Paneriuose [2, 4].

Apie E. Jagomastą rašoma leidiniuose „Visuotinė lietuvių enciklopedija“ [2], „Nuo Mažvydo iki Vydūno: Karaliaučiaus krašto šviesuoliai“ [4].

1997 m. Vilniuje, Panerių memoriale (Agrastų g. 15, „Panerių seniūnija”), buvo  atidengtas paminklinis akmuo E. Jagomastui ir jo šeimai (architektas J. Masalskis) [3].

Poetė Birutė Baltrušaitytė parašė eilėraštį, skirtą E. Jagomastui [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Baltrušaitytė, Birutė. Jagomasto mirtis: [eilėraštis] // Baltrušaitytė, Birutė. Atmintie karti būk saldi. – Vilnius, 2007. – P. 41.
2. Jagomastas Enzys. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2005. – T. 8, p. 472.
3. Gocentas, Vytautas. Vainikas Jagomastams Vilniaus Paneriuose. – Iliustr. // Ramuva. – 1997, Nr. 3, p. 109-110.
4. Žostautaitė, Petronėlė. Lietuvos patriotas Enzys Jagomastas. – Iliustr, portr. // Nuo Mažvydo iki Vydūno: Karaliaučiaus krašto šviesuoliai – Vilnius, 1998. – P. 141-152.

Parengė: Aušra Asauskienė (VAVB), 2009

Dalintis straipsniu: