Stasys Žlibinas

Stasys Žlibinas. Nuotr. iš kn.: Lengvenienė, Birutė. Alkų akys. – Vilnius, 2004, p. 48.

Stasys Žlibinas. Nuotr. iš kn.: Lengvenienė, Birutė. Alkų akys. – Vilnius, 2004, p. 48.

1955 m. baigė Rietavo vidurinę mokyklą. 1956–1962 m. studijavo Vilniaus universiteto Filologijos fakultete prancūzų kalbą, taip pat lietuvių kalbą ir literatūrą. 1954 m. respublikinėje spaudoje pasirodė pirmieji S. Žlibino kūriniai. 1959 m. – laikraščio „Tiesa“ redakcijos korektorius, leidinių „Literatūra ir menas“, „Sportas“ redakcijų bendradarbis. 1965–1970 m. – savaitraščio „Liaudies sargyboje“ korespondentas. 1970–2000 m. dirbo savaitraštyje „Kalba Vilnius“, kur buvo literatūros ir muzikos skyriaus vedėjas [6, 7, 8].

Poetas yra Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos, Žurnalistų sąjungos, Lietuvos autorių teisių gynimo asociacijos agentūros tarybos narys [6].

Sukūrė daugiau nei tūkstantį dainų tekstų 40 kompozitorių dainoms, kai kurie artimi liaudies dainų poetikai. Keletą šimtų dainų (originalių ir liaudies) yra išvertęs iš rusų, prancūzų, lenkų ir kt. kalbų [9]. Populiariausios pagal S. Žlibino žodžius sukurtos dainos: „Berniukai“, „Vėjas man pasakė“, „Mėlynakė Rasa“, „Vyšnios žydi“, „Jaunystė“, „Gromatėlę parašiau“, „Kur tas kelelis“, „Žydėjimo šviesa“, „Motinai“, „Iš glėbio vasaros ugnies“, „Ridig do“, „Atsiliepk dainoj“ ir kt. Nemažai jų išversta į kitas kalbas. Poetą išgarsino 1963 m. parašytas eilėraštis „Elektrėnų žiburiai“, skirtas tuo metu statomo miesto garbei. Kompozitorius Eduardas Balsys pagal šias eiles sukūrė dainą [3]. Pirmą kartą ši daina nuskambėjo 1964 m. ir iki šiol yra neatsiejama nuo Elektrėnų [4].

Respublikiniuose dainų konkursuose S. Žlibinas laimėjo apie 40 premijų, už populiariausias metų dainas jam paskirtos septynios Stasio Šimkaus premijos. 2004 m. apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi. 2013 m. tapo Rietavo savivaldybės garbės piliečiu [6].

Elektrėnų savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 23 d. sprendimu Stasiui Žlibinui, populiarios dainos „Elektrėnų žiburiai“ žodžių autoriui, buvo suteiktas Elektrėnų savivaldybės garbės piliečio titulas už Elektrėnų vardo garsinimą. Garbės piliečiu jis paskelbtas miesto 55-ųjų ir Elektrėnų savivaldybės 15 metų sukakties šventės metu [4].

Poetas yra sakęs, kad Elektrėnams skirta daina „tapo pirmuoju jo, kaip dainų kūrėjo, žingsniu“ [10]. Šios dainos žodžiais pavadintas miesto ir Elektrėnų savivaldybės jubiliejams pažymėti skirtas albumas „Šviečia naktį, šviečia dieną…“ (Kaunas, 2015).

Žlibino autobiografija spausdinama knygoje Lietuvos nepriklausomieji rašytojai“ [9]. Apie poetą rašoma Benjamino Kondrato knygoje „Kūrėjų pėdsakais“ [1], Birutės Lengvenienės „Alkų akys“ [2], žinyne „Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai, 2006“ [6], „Lietuvių literatūros enciklopedijoje“ (Vilnius, 2001), „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [7], „Žurnalistikos enciklopedijoje“ [8], periodikoje, internete.

Minint poeto 70-metį žurnale „Tarp knygų“ buvo paskelbta S. Žlibino bibliografija [5].

Literatūra ir šaltiniai

1. Kondratas, Benjaminas. [Stasys Žlibinas: biografija] // Kondratas, Benjaminas. Kūrėjų pėdsakais. – Vilnius, 2014. – Kn. 11, p. 281–282.
2. Lengvenienė, Birutė. Stasys Žlibinas. – Iliustr. // Lengvenienė, Birutė. Alkų akys. – Vilnius, 2004. – P. 48.
3. Pradedam estradinį koncertą… [Natos]: lyrinės estradinės dainos. – Vilnius, 1964. – [D.] 3, p. 2-5.
4. Pūrienė, Giedrė. Šviečiantis dieną ir naktį miestas turės dar vieną garbės pilietį. – Iliustr. // Elektrėnų žinios. – 2015, birž. 26, p. 1, 10.
5. Sukanka 70 metų… // Tarp knygų. – 2006, Nr. 5, p. 42– 43.
6. Žlibinas Stasys // Kas yra kas Lietuvoje. Lietuvos pasiekimai, 2006. – Kaunas, 2006. – P. 1084.
7. Žlibinas Stasys // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2015. – Papildymai A–Ž, p. 500.
8. Žlibinas Stasys // Žurnalistikos enciklopedija. – Vilnius, 1997. – P. 586 [žiūrėta 2015-10-21]. Prieiga per internetą: <http://www.kf.vu.lt/dokumentai/publikacijos/Zurnalistikos-enciklopedija.pdf>.
9. Žlibinas, Stasys. „Daina, tau aš atidaviau viską…“ : [autobiografija]. – Portr. // Lietuvos nepriklausomieji rašytojai. – Kaunas, 1998. – P. 256–260.
10. Žlibinas, Stasys. „Elektrėnų žiburiai“ – pirmasis mano žingsnis į dainos lauką: pokalbis su dainos „Elektrėnų žiburių“ autoriumi Stasiu Žlibinu / kalbėjosi Giedrė Pūrienė. – Iliustr. // Elektrėnų žinios. – 2015, liep. 3, p. 1, 4.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų SVB), 2016

Dalintis straipsniu: