Indrė Žekevičiūtė-Žakevičienė

Šlaitas, Vladas. Saulė ant šaligatvio : poezija, proza, vertimai, laiškai. – Vilnius, 1997. Knygos viršelis

1988 m. baigė Kauno Jono Jablonskio vidurinę mokyklą, 1993 m. – Vilniaus universitetą, kur įgijo lietuvių kalbos ir literatūros dėstytojo diplomą. 1998 m. – Vytauto Didžiojo universitete suteiktas Humanitarinių mokslų srities filologijos krypties daktaro laipsnis, 2006 m. – psichologijos magistro laipsnis. Dirba Vytauto Didžiojo universiteto Humanitarinių mokslų fakultete [2].

1997 m. Lietuvos rašytojų  sąjungos leidykla išleido I. Žekevičiūtės-Žakevičienės sudarytą visų V. Šlaito poezijos rinkinių ir dalies jo korespondencijos rinktinę „Saulė ant šaligatvio“ (Vilnius, 1997). Literatūrologė 1998 m. apgynė disertaciją „Vlado Šlaito kūryba” humanitarinių mokslų srities literatūrologijos krypties daktaro laipsniui gauti. 2002 m. I. Žekevičiūtė-Žakevičienė yra išleidusi komparatyvistinio pobūdžio knygą „Vlado Šlaito poezijos paralelės“ (Kaunas, 2002), kurioje aptariama lietuvių egzodo poeto Vlado Šlaito biografija, lyginamuoju aspektu analizuojama jo kūryba.

I. Žekevičiūtė-Žakevičienė parengė mokymo priemonę „Eilėraščių analizė Naujosios kritikos mokyklos metodu” (2003). Jos darbai XX a. lietuvių literatūros bei lietuvių išeivijos klausimais spausdinami straipsnių rinkiniuose „Meno tipologija” (1999), „Tautinė literatūra globalizacijos amžiuje” (2003), „Tautinio/pilietinio identiteto reprezentacija ir formavimas šiandien“ (2008). Literatūrologės straipsniai taip pat publikuoti leidiniuose „Kultūrų dialogai šiuolaikinėje lietuvių literatūroje: lyginamieji aspektai: lituanistinės studijos“ (2009), „Nepaklusęs laikui: atsiminimai apie Vytautą Kubilių“ (2011), „Profesorius Bronius Vaškelis“ (2012), „Trumpa lietuvių literatūros istorija“ (2014). Nemažai straipsnių galima rasti įvairiuose Lietuvos periodiniuose („Darbai ir dienos”, „Knygų aidai”, „Gimtasis žodis”, „Nemunas” ir kt.) bei užsienio literatūriniuose leidiniuose.

Nuo 1999 m. kaip vertėja intensyviai bendradarbiauja su leidyklomis „Tyrai”, „Jotema”. Iš anglų kalbos išvertė per 30 romanų, apysakų, enciklopedijų ir kitų leidinių. Paminėtini romanai „Bangolaužis” (2003), „Blogos mamos vadovas” (2004), „Da Vinčio kodas” (2004), „Skulptorė” (2003), „Smaguris“ (2017), „Žmonių laimė“ (2018), Oksfordo jaunimo enciklopedija (1999)  bei kiti leidiniai.

1999 m. literatūrologė Indrė Žekevičiūtė-Žakevičienė tapo pirmąja Vlado Šlaito literatūrinės premijos laureate [1]. Premija jai buvo skirta už tai, kad sudarė poeto V. Šlaito poezijos, prozos, vertimų ir laiškų rinktinę „Saulė ant šaligatvio” (Vilnius, 1997).

Apie Indrę Žekevičiūtę-Žakevičienę rašoma periodikoje, internete.

Literatūra ir šaltiniai

1. Griškevičius, Kęstutis. Graži ir marga laureatų galerija (5): [apie Vlado Šlaito literatūrinės premijos įteikimą]. – Iliustr. // Gimtoji žemė. – 2010, lapkr. 25, p. 3.
2. Indrė Žakevičienė. Vytauto Didžiojo universitetas [interaktyvus]. 2018 [žiūrėta 2018-06-15]. Prieiga per internetą: <http://hmf.vdu.lt/wp-content/uploads/2016/02/%C5%BDakevi%C4%8Dien%C4%97_Indr%C4%97.pdf>.

Parengė: Sigita Astikienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2018

Dalintis straipsniu: