Literatūrinė Vlado Šlaito premija

Lankstinio (2005 m.) viršelis

Lankstinio (2005 m.) viršelis

Literatūrinė Vlado Šlaito premija įsteigta Ukmergės rajono Tarybos. 1999 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. 27, buvo patvirtinti premijos nuostatai. 2008 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. 7-191 Ukmergės rajono savivaldybės taryba patvirtino naują literatūrinės Vlado Šlaito premijos nuostatų redakciją. 
Šios premijos tikslas – garsinti kraštiečio poeto Vlado Šlaito kūrybą ir asmenybę, populiarinti ir akcentuoti jo kūryboje išreikštą ilgesingą ir aistringą meilę gimtajam kraštui, atstatant tarpukario Lietuvoje buvusios miesto literatūrinės premijos tradicijas.

Pagal naujus nuostatus konkursas skelbiamas visoje šalyje bei užsienyje ir premija teikiama už literatūrinius kūrinius, labiausiai išreiškiančius meilę gimtajam kraštui, tėviškei. Naujieji nuostatai praplėtė pretendentų į šią premiją ratą, išplėtė komisijos galimybes rinktis laureatus.
 
Premija pavadinta šio krašto poeto Vlado Šlaito vardu, kuris, likimo nublokštas į Angliją, daugelyje savo eilėraščių su nostalgija prisimena Ukmergę, jos gatves, savo gimtąjį Žemaitkiemio miestelį, Šventosios upę.
Premijos tikslas – įamžinti poeto Vlado Šlaito atminimą, skatinti ir remti Ukmergės rajono literatų veiklą, populiarinti rašinius apie Ukmergę, jos kraštą ir žmones, tad ji iki 2008 metų ir buvo skiriama rajono literatui arba kūrinio apie Ukmergę ir jos žmones autoriui už reikšmingus poezijos, prozos, publicistikos, literatūros kritikos ir kitus kūrinius.
 
Pirmoji literatūrinė Vlado Šlaito premija įteikta 1999 m. gegužės mėnesį mieste vykusios „Poezijos pavasarėlio“ šventės metu. Ši kasmetinė premija ir vėliau, iki 2005 m., buvo įteikiama miesto šventės arba „Poezijos pavasarėlio“ metu.
 
Nuo 2005 m. rugsėjo mėnesį premija pradėta teikti Vlado Šlaito tėviškėje Žemaitkiemyje, poeto gimtadieniui skirtų iškilmių metu. Renginys vyksta arba Vlado Šlaito gimtosios sodybos kiemelyje, arba Žemaitkiemio pagrindinėje mokykloje.

Literatūrinės Vlado Šlaito premijos laureatų sąrašas.