Elena Karnauskaitė-Mažeikienė

Elena Karnauskaitė-Mažeikienė. Pauliaus Sabaliausko nuotrauka. Nuotr. iš kn.: Kraštiečiai. Palanga. – Kaunas, 2013. – P. 183

Elena Karnauskaitė-Mažeikienė. Pauliaus Sabaliausko nuotrauka. Nuotr. iš kn.: Kraštiečiai. Palanga. – Kaunas, 2013. – P. 183

E. Karnauskaitė 1987 m. VU baigė lituanistikos studijas. 2000–2002 m. Klaipėdos universitete įgijo literatūrologijos magistro laipsnį. Suteikta lietuvių kalbos mokytojo eksperto kvalifikacinė kategorija. Mokytojavo Palangoje. Nuo 2001 m. – Lietuvos rašytojų sąjungos narė [6, 7]. Nuo 2018 m. Palangos gintaro muziejuje dirba ekskursijų vadove [2].

Išleido eilėraščių rinkinius „Brydė jūroje“ (1990 m), „Tiltas iš pelenų“ (2000 m.), „Iš smilčių“ (2004 m.), „Pasaulio krašte“ (2008 m.), „Ahrenshopo sąsiuvinis“ (2009 m.), „Užpustomi“ (2013 m.), „Miegančios chimeros“ (2019), „Atvirukai iš kurorto“ (2022 m.), esė rinkinį „Ievos laiškai iš Galudienių miesto“ (2012 m.). Eilėraščių išversta į anglų, baltarusių, bulgarų, italų, latvių, lenkų, prancūzų, rusų, švedų, vokiečių kalbas [4, 6].

Už savo kūrybą E. Karnauskaitė yra gavusi ne vieną apdovanojimą. 1981–1982 m. tapo respublikinio jaunųjų filologų konkurso nugalėtoja. 2005 m. nominuota „Poezijos pavasario“ laureato vardui ir apdovanota specialiais Kauno miesto radijo ir televizijos ir „Nemuno“ žurnalo prizais. 2005 ir 2008 m. poetei suteikta tarptautinio rašytojų ir vertėjų centro Visbyje (Švedija) stipendija. 2008 m. eilėraščių rinkinys „Pasaulio krašte“ įtrauktas į kūrybiškiausių metų knygų dvyliktuką. 2009 m. už šį rinkinį E. Karnauskaitė tapo tarptautinio poezijos festivalio „Poezijos pavasaris“ laureate. Tais pačiais metais laimėjo Vokietijos Vakarų Pomeranijos Meklenburgo žemių federalinę stipendiją. 2012 m. paskirta I. Simonaitytės premija, o 2014 m. už geriausią esė almanache apdovanota Poezijos pavasario premija. 2016 m. poetei įteiktas „Panevėžio literatūrinės žiemos“ festivalio prizas „Literatūrinis obuolys“ [3, 6]. 2023 m. apdovanota Palangos miesto garbės ženklu ir Palangos miesto savivaldybės premija [2].

Karnauskaitė-Mažeikienė, Elena. Atvirukai iš kurorto: [eilėraščiai]. – Kaunas, 2022. Knygos viršelis

Karnauskaitė-Mažeikienė, Elena. Atvirukai iš kurorto: [eilėraščiai]. – Kaunas, 2022. Knygos viršelis

2023 m. už knygą „Atvirukai iš kurorto“ E. Karnauskaitei įteikta 25-oji Ukmergės rajono savivaldybės įsteigta Vlado Šlaito literatūrine premija [1]. Kaip rašoma šios, devintos autorės knygos anotacijoje „šiame poezijos rinkinyje stebimas nesiliaujantis vyksmas, kaita: emigracija, karantinas, tarnyba ofose, kelionės ir sugrįžimai“ [5]. Tad ir atsiimdama apdovanojimą laureatė pasidžiaugė, kad jai įteikta būtent išeivijos poeto V. Šlaito premija ir sakė, kad „šis vardas turėtų skambėti plačiau Lietuvos kontekste“ [1, 8].

Apie E. Karnauskaitę rašoma knygoje „Kraštiečiai. Palanga“ [6], „Lietuvių literatūros enciklopedijoje“ [7], informacijos yra periodinėje spaudoje, internete.

Literatūra ir šaltiniai:

1. Astikienė, Sigita. Įteikta 25-oji Literatūrinė Vlado Šlaito premija. – Iliustr. // Gimtoji žemė. – 2023, gruod. 6, p. 4.
2. Gedvilaitė, Rasa. Palangiškei poetei Elenai Karnauskaitei – didžiausia padėka yra vieno mokinio žodžiai: „Literatūra man niekada nepatiko, bet ačiū, kad išmokėte skaityti poeziją“. – Iliustr. // Palangos tiltas. – 2023, gruod. 22, p. 9.
3. Karnauskaitė Elena. Lietuvos rašytojų sąjunga [interaktyvus]. 2024 [žiūrėta 2024-03-18]. Prieiga per internetą <https://rasytojai.lt/rasytojai/karnauskaite-elena/>.
4. Elena Karnauskaitė. Visuotinė lietuvių enciklopedija [interaktyvus]. 2024 [žiūrėta 2024-04-18]. Prieiga per internetą <https://www.vle.lt/straipsnis/elena-karnauskaite/>.
5. Karnauskaitė-Mažeikienė, Elena. Atvirukai iš kurorto: [eilėraščiai]. – Kaunas, 2022. – 81, [4] p.
6. Karnauskaitė-Mažeikienė Elena. – Portr. // Kraštiečiai. Palanga. – Kaunas, 2013. – P. 183–184.
7. Kubilius, Vytautas. Karnauskaitė Elena // Lietuvių literatūros enciklopedija. – Vilnius, 2001. – P. 220.
8. Vasiliauskaitė, Skaistė. 25-oji literatūrinė Vlado Šlaito premija iškeliavo į Palangą. – Iliustr. // Ukmergės žinios. – 2023, gruod. 1, p. 3.

Parengė: Rita Adomonytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2024

Dalintis straipsniu: